НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

2011 – 2012 н.р.

Участь студентів у конференціях

Студенти кафедри екології щорічно приймають участь у наукових студентських конференціях у вигляді публікації тез у матеріалах конференцій. На деяких приймають безпосередню участь і виступають доповідями:

– 2012 році підготовлено 2 доповіді (5 студентів) до участі у ІV регіональній науковій конференції студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених “Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (м. Харків, ХНУ ім.В.Н.Каразіна); підготовлено 3 доповіді (3 студента) до участі у конференції ”Педагогіка та екологічна освіта” (м. Київ, НПУ ім. М.П.Драгоманова); – підготовлено 3 доповіді на Карпатський молодіжний екологічний форму.

– 2013 році підготовлено  4 доповіді (5 студентів) на науково-практичній конференції, приуроченої 100-річчю з дня народження Ю.Юркевича в рамках Карпатського молодіжного екологічного форуму.

В рамках Карпатського молодіжного екологічного форуму проводився конкурс екологічних плакатів, де плакат, виконаний студентом екологічного гуртка на тему “Екологічна ситуація на геодинамічному полігоні “Старуня”, зайняв перше місце.

Щорічна науково-технічна конференція студентів ІФНТУНГ

У першому етапі щорічно приймає участь неменше ніж 15 студентів, доповіді яких висвітлювали різноманітні екологічні проблеми та проведені дослідження.

У 2016 році студент групи ПЕ-13-1 кафедри екології Роман Пасяка на щорічній студентській конференції посів ІІ місце з доповіддю «Відновлювальні джерела енергії в університеті - біогаз» (науковий керівник – доц. кафедри фізики Мазур М. П.). А під керівництвом доцента кафедри екології Міщенко Л.В. студентом групи ЕТ-14-1 Назарієм-Андрієм Сорокою була представлена наукова доповідь «Світовий інноваційний менеджмент в сфері сонячної енергетики», який зайняв ІІІ місце.

http://surl.li/beaaj

27 квітня 2017 року студентки групи ПЕ-14-2 Вікторія Кушнірчук і Тетяна Онищак з доповіддю на тему «Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення міст та районів в Івано-Франківській області у 2015р.» (науковий керівник – доцент кафедри екології Михайлюк Ю.Д) посіли ІІІ місце у ІІ етапі щорічної студентської конференції.

http://surl.li/beaam

 

Всеукраїнський конкурс-захист наукових робіт / екологічних проектів

Студенти активно прийняли участь у конкурсі наукових робіт і у другому етапі представлені дві роботи:

У 2012 році на Всеукраїнський конкурс наукових робіт було представлено 2 роботи:

– наукова робота на тему “Запобігання проникнення важких металів у ґрунти та ґрунтові води з шлако- і золовідвалів Бурштинської ТЕС» для конкурсу за галуззю науки “Екологія та екологічна безпека” (Карпенко Богдан) у Донецькому національному технічному унiверситетi;

– наукова робота на тему “Використання гальваношламів як техногенної сировини для одержання порошку міді” (Марчук Олег) для участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті проектів студентів та аспірантів “На шляху до збалансованого розвитку та “зеленої” економіки” (м. Київ),

робота увійшла у 30 найкращих наукових робіт України, які були відібрані з 400 представлених на конкурс.

27 березня 2019 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся конкурс студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість».
Студентка 4 курсу Діана Кутова представила свої наукові дослідження та виступила з доповіддю на тему «Отримання біогазу з відходів деревини на території Івано-Франківській області», науковий керівник – науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ, д.т.н., професор О.М. Мандрик. Діана Кутова була нагороджена дипломом за зайняте ІІІ місце у номінації «Геологія, геофізика, екологія та геотуризм».

6 квітня 2021 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся конкурс студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість».
Студентка 4 курсу групи ЕКО-17-1 Мар’яна Стах представила свої наукові дослідження та виступила з доповіддю на тему «Біофлокуляція нафтовмісних стоків та її  вплив на седиментаційні властивості активного мулу». Мар’яна Стах змогла достойно виступити та дати вичерпно відповіді на всі питання та була нагороджена дипломом за зайняте ІІ місце у номінації «Геологія, геофізика, екологія та геотуризм»

https://nung.edu.ua/news/pidsumki-konkursu-pidbito-peremozhciv-viznacheno

 

Всеукраїнська олімпіада

У 2011/2012 н.р. студенти приймають участь у двох Всеукраїнських олімпіадах з дисципліни “Основи екології” та за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, другий тур якої проводить Одеський державний екологічний університет.

У 1-ому турі олімпіади прийняло участь 10 студентів.

Репела Мирослава, Іваночко Христина і Галькевич Уляна – студенти-переможці, представляли наш університет у 2-му турі олімпіад, який відбувся в Одеському державному екологічному університеті 25-27 квітня. 

Іваночко Христина посіла 3 місце в особистому заліку.

9-1 квітня 2013 року студенти кафедри екології, Віта Смоляк та Яна Юрченко, під керівництвом доцента кафедри екології Марини Орфанової  прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія», який відбувся у Полтавській державній аграрній академії. За високий рівень підготовки Віта Смоляк була нагороджена грамотою ІІ ступеня  і Яна Юрченко за участь в олімпіаді. В рамках проведення олімпіади були організовані екскурсії по місту Полтава та в Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», за що окрема велика вдячність організаторам цих заходів.

24-26 квітня 2013 року студенти кафедри екології, Галькевич Уляна, Мацевич Христина і Волос Христина, під керівництвом доцента кафедри екології Лариси Міщенко прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», який відбувся в Одеському державному екологічному університеті. Студенти показали високий рівень знань і здобули ІІ командне місце заліку, а Мацевич Христина посіла 2 місце в індивідуальному заліку. Галькевич Уляна  і Волос Христина були нагороджені грамотами за високий рівень підготовки. На фото (зліва направо): Галькевич Уляна, Волос  Христина, доцент кафедри екології Міщенко Лариса Володимирівна., завідувач кафедри екології та охорони довкілля ОДЕУ, професор Сафранов Тамерлан Абісалович, Мацевич Христина.

27-30 квітня 2015 року студенти кафедри екології, Ольга Євчук, Юлія Копча і Наталія Бринуш, під керівництвом доцента кафедри екології Марини Орфанової, прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія», який відбувся в Одеському державному екологічному університеті. Юлія Копча посіла З місце в індивідуальному заліку, а Оля Євчук була нагороджена грамотою за високий рівень підготовки.

25-30 квітня 2016 року студенти кафедри екології, Олена Іваник, Михайло Микицей, Володимир Чупа, під керівництвом доцента кафедри екології Марини Орфанової, прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни  «Екологія», який відбувся в Одеському державному екологічному університеті. Олена Іваник і Володимир Чупа показали високий рівень знань, за що були нагороджені дипломом ІІ ступеня, а Михайло Микицей посів 3 місце в індивідуальному заліку.

http://surl.li/bdzzu

На початку квітня 2017 року студенти  Михайло Микицей, Василина Юпин, Марія Цаволик взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека», що у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.  За результати Михайло Микицей посів III місце, Марія Цаволик та Василина Юпин за високий рівень підготовки були нагороджені дипломами оргкомітету ІІ і ІІІ ступеню

http://surl.li/bdzzs

04-06 квітня 2018 року студенти Вікторія Кушнірчук, Тетяна Онищак, Іван Кавацюк взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека», що у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. За результати олімпіади Тетяна Онищак посіла II місце

На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», що відбувся у квітні 2018 року в Одеському державному екологічному університеті, наш університет представляли студентки ІV курсу кафедри екології Михайло Микицей, Іваник Олена та Володимир Чупа. За їхню підготовку відповідала доцент кафедри екології Марина Орфанова. Усі студенти показали високий рівень знань, що дозволило їм посісти ІІІ командне місце у загальному заліку. Михайло Микицей здобув ІІ місце в індивідуальному заліку, а Володимир Чупа нагороджений грамотою за високий рівень знань.

03-05 квітня 2019 року студенти кафедри екології Юлія Нижинська, Юлія Вовк і Тетяна Дубчак взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологічна безпека», що у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. Студенти показали високий рівень теоретичних знань, що підтверджено грамотами.

http://old.nung.edu.ua/news/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B7-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8

На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Екологія», що відбувся в Одеському державному екологічному університеті 23-24 квітня 2019 року, наш університет представляли студентки ІV курсу кафедри екології  групи ПЕ-15-1 Діана Кутова, Олеся Петращук та Надія Балабан, які здобули 2 командне місце.  За їхню підготовку відповідала доцент кафедри екології Марина Орфанова. Олеся Петращук посіла ІІІ місце, а Діана Кутова  та Надія Балабан підтвердили високий рівень знань та отримали Дипломи 2 ступеня.

Фото 1 - в аудиторії Одеського державного екологічного університету перед початком олімпіади (з права на ліво): Олеся Петращук, Діана Кутова, Надія Балабан

Фото 2 - Надія Балабан, Олеся Петращук, Ангеліна Володимирівна Чугай (к, геогр.н., доцент, декан природоохоронного факультету ОДЕкУ), Діана Кутова

Фото 3 - Надія Балабан, Тамерлан Абісалович Сафранов ( д.г.-м.н., професор, академік Міжнародної академії екології і безпеки життєдіяльності, завідувач Кафедри екології та охорони довкілля), Олеся Петращук, Діана Кутова.

17-19 квітня 2019 р. в Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ) пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». В олімпіаді взяли студенти ІV курсу групи ПЕ-15-1– Ірина ЗобківЮлія Романів та Анастасія Скакун, підготовкою яких займався викладач кафедри екології Ногач Микола Миколайович. Студенти показали високі фахові знання, за що були нагородженні грамотами. А дипломом ІІІ ступеня було нагороджено студентку Ірину Зобків. Подяку отримав й їхній керівник – викладач кафедри екології М. М. Ногач.

http://surl.li/bdzzk