СКЛАД СПЕЦРАДИ

 

Склад спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643

Голова спеціалізованої вченої ради К 20.052.07: д.філос.н., професор Дзвінчук Дмитро Іванович (спеціальність у раді 25.00.02)

Заступник голови спецради: д.держ.упр., доцент Бутирська Тетяна Олександрівна (спеціальність у раді 25.00.01)

Учений секретар: к.держ.упр., доцент Мазак Андрій Вальдемарович (спеціальність у раді 25.00.02)

Члени спеціалізованої вченої ради:

к.держ.упр., доцент Баран Марія Петрівна (спеціальність у раді 25.00.02)

д.держ.упр., професор Безверхнюк Тетяна Миколаївна (спеціальність у раді 25.00.02)

д.держ.упр., професор Грицяк Ігор Андрійович (спеціальність у раді 25.00.01)

д.е.н., професор Дзьоба Олег Григорович (спеціальність у раді 25.00.01)

д.держ.упр., професор Довгань Валерій Іванович (спеціальність у раді 25.00.02)

к.держ.упр., доцент Малімон Віталій Іванович (спеціальність у раді 25.00.01)

д.держ.упр., доцент Молодцов Олександр Володимирович (спеціальність у раді 25.00.01)

к.держ.упр., доцент Мосора Лариса Степанівна (спеціальність у раді 25.00.01)

д.держ.упр., професор Онищук Світлана Василівна (спеціальність у раді 25.00.01)

д.держ.упр., доцент Орлів Мар'яна Степанівна (спеціальність у раді 25.00.02)

д.е.н., професор Петренко Віктор Павлович (спеціальність у раді 25.00.02)

д.держ.упр., професор Радченко Олександр Віталійович (спеціальність у раді 25.00.02)

к.держ.упр., доцент Сорока Оксана Ярославівна (спеціальність у раді 25.00.01)

д.держ.упр., професор Шаптала Олександр Сергійович (спеціальність у раді 25.00.02)

к.держ.упр. Якайтіс Інга Бронюсівна (спеціальність у раді 25.00.02)