ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

 

23 квітня 2021 року о 12:00

в ауд. 12-02 корпусу ІФНТУНГ № 12 (вул. Короля Данила, 13, м. Івано-Франківськ)

відбувся захист дисертації

БРИЧ Лесі Володимирівни, аспірантки Національного університету "Львівська політехніка"

"Механізми державного управління розвитком соціально-психологічного ресурсного потенціалу апарату органів публічного врядування України"      автореферат  ||  дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор КРИШТАНОВИЧ Мирослав Франкович (Національний університет "Львівська політехніка", професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти)

Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор КРУТІЙ Олена Миколаївна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри політології та філософії)  відгук

кандидат наук з державного управління ЛОПАТЧЕНКО Інна Миколаївна (Національний університет цивільного захисту України, старший викладач кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту)  відгук

Додатковий офіційний опонент: доктор наук з державного управління, професор РАДЧЕНКО Олександр Віталійович (Національний авіаційний університет, в.о. проректора з наукової роботи)   рішення про призначення  ||  відгук

Рішення спецради про присудження наукового ступеня БРИЧ Лесі Володимирівні затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 р. № 735.