Манюк Михайло Іванович

Манюк Михайло Іванович
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1997 р.

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ, доцент

Наукові інтереси

Удосконалення існуючих та розробка новітніх методик регіонального, локального та зонального прогнозу нафтогазоносності надр.

General Information

У 1990 р. з відзнакою закінчив Підгаєцьку ЗОШ І-ІІІ ступенів.  У 1992 році вступив на геологорозвідувальний факультет ІФІНГ.

У 1997 р. здобув кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю "Геологія нафти і газу".

З грудня 1997р. по грудень 2001р. навчався в очній аспірантурі при ІФДТУНГ. У вересні 2002 р. захистив  дисертацію.

Трудова діяльність:

– з липня 1997 р. по грудень 1997 р. – інженер ІІ категорії геологічного відділу ЦНДЛ ВАТ “Укрнафта”;

– з грудня 2001р. по вересень 2002р. – асистент кафедри ГРН;

– з вересня 2002 р. по даний час – доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ при ІФНТУНГ.

Навчальна робота

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ. Геолого-промислові дослідження свердловин. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія. Геологічні основи розкриття та випробування перспективних горизонтів.

Наукова діяльність

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району»

Напрями наукової роботи: удосконалення існуючих та розробка новітніх методик регіонального, локального та зонального прогнозу нафтогазоносності надр; вплив вторинних змін на колекторські властивості глибокозанурених порід-колекторів

За час наукової діяльності опубліковано 95 наукових праць, з них 12 праць, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 48 у фахових виданнях, прийнято участь у понад 35 конференціях.

Вибрані публікації

1 Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія /Б.Й. Маєвський, Л.С. Мончак, С.Г. Анікеєв, В.П. Степанюк, В.Р. Хомин, М.І. Манюк ; Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 207 с.

2 Вплив седиментаційних і постседиментаційних перетворень на колекторські властивості гірських порід/В.Р. Хомин,
М.І. Манюк, О.Р. Манюк// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія.– №4(89)–2019.– с. 14-19

3 Закономірності зміни структури пустотного простору порід у розрізі надглиблких свердловин Передкарпатського прогину/ В.Р. Хомин, М.І. Манюк, О.Р. Манюк, В.М. Манюк// Нафтогазова галузь України. Геологія.– №2–2020.-с.16-20

4 V. Maniuk, M. Maniuk, O. Maniuk, M. Medvid Application of mathematical statistics methods in estimating the prospects of oil and gas content of local objects in Boryslav petroleum industry area/ XIХ Internationale Conference «Geoinformatical: Theoretical  and Applied Aspects» 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraina

5 Y. Khomyn, M. Maniuk, V. Khomyn, O. Paliychuk,  I. Piatkovska, O. Maniuk.  Application of special petrophysical algorithms for select classes of reservoir rocks/ XIХ Internationale Conference «Geoinformatical: Theoretical  and Applied Aspects» 11-14 May 2020, Kyiv, Ukraina

Контакти

manukomv@i.ua