03 Академічна доброчесність

Інформаційний бюлетень "Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?"

Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться у відповідності до діючого

"ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ІФНТУНГ"

1. Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться на підставі звернення Здобувача наукового ступеня у відділ забезпечення якості освіти (Додаток А "ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ")

2. Для перевірки рукопису дисертації на академічний плагіат Здобувач  не пізніше за 7 робочих днів  до запланованої дати проведення  засідання Вченої ради Університету, на якій будуть розглядатися документи щодо проведення попередньої експертизи дисертації Здобувача, подає готовий файл дисертації відповідальній особі у відділі забезпечення якості освіти;

3. Відповідальна особа перевіряє дисертації з за допомогою антиплагіатних систем, затверджених до використання в Університеті,   в термін не більше 3 днів з дня отримання рукопису дисертації.

4. Після завершення процедури перевірки відповідальна особа надає Здобувачеві "Довідка про перевірку дисертації на плагіат" згідно затвердженого зразка

Перевірку дисертаційних робіт здобуття здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії) здійснює співробітник відділу забезпечення якості освіти Дейнега Руслан Олександрович

З питань перевірки робіт на плагіат звертайтесь у відділ забезпечення якості освіти (ауд.0200) або на електронну адресу plagiarism@nung.edu.ua

Памятка студентам про академічну доброчесність 

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ  (чинне з 08.12.2020р.)

Одним з основних завдань Закону України про освіту (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, тощо.

         Стаття 42 Закону присвячена академічній доброчесності.

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесностіпедагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Шкала плагіату

Шкала плагіату

Розроблена “Шкала плагіату” описує серйозність порушень правил цитування і допомагає зрозуміти, чи припускався автор коли-небудь цього різновиду академічного шахрайства (Джерело: http://www.plagiarism.org/. Переклад: Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP))

Версія файлу в високій якості можна завантажити за посиланням

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності 

Посібник "АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ"