Цих Віталій Сергійович

Цих Віталій Сергійович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Кваліфікаційний рівень

магістр з метрології

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики,

Гарант ОП: "Інженерія відновлювальної енергетики"

General Information

Email: vitalii.tsykh@nung.edu.ua
Facebook: facebook_Tsykh   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar
Навчальна робота

    Дисципліни, які викладаються на ОП "Інженерія відновлювальної енергетики":фон

 • Енергетичний аудит
 • Енергетичні системи та ринки
 • Гідроенергетика, біоенергетика та низькопотенційні джерела енергії
 • Основи метрології та забезпечення якості
 • Засоби вимірювальної техніки
 • Стратегія сталого розвитку
 • Соціальна практика в Новій енергії

    Дисципліни, які викладаються на ОП "Енергетичний менеджмент":

 • Енергетичний аудит
 • Постачання паливно-енергетичних ресурсів
 • Енергетична ефективність устаткування та споруд
Наукова діяльність

фонТема дисертаційного дослідження: "Розроблення методу та засобу контролю дефектів ізоляції підземних трубопроводів" (2014)

    Наукові інтереси: енергоефективність, енергетичний аудит, енергетичні обстеження, відновлювані джерела енергії, інформаційно-вимірювальна техніка.

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

 • Local Short-Term Expert. (Crosborder Network of Energy Sustainable Universities (Net4SEnergy), № HUSKROUA 17026.1/0075). Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.
 • Researcher, Project «Partnership for Climate Change Mitigation (RO-UA Par4CM)» Programme: cross-border RO-UA (2SOFT/1.2/63 RO-UA). 2020-2021. Programme Funded by EU.
 • Підвищення кваліфікації за напрямом «Експерт технічний з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа», посвідчення №34-16-3 від 29.01.2016 р. Підвищення кваліфікації (остання дата): 22.12.2021 р.
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації НГ №02070855/000191-18 від 26.10.2018р. за програмою "Енергетичний менеджмент та енергоаудит", 144 години, курс "Енергетичний менеджмент. Проведення аудиту енергетичної ефективності. Обстеження інженерних систем будівель".
 • Кваліфікаційний атестат №ЕЕ-006-10-18 щодо права провадити діяльність з "Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель" (рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29 жовтня 2018 р. №006/2018).
 • Кваліфікаційний атестат №ІВ-006-10-18 щодо права провадити діяльність з "Обстеження інженерних систем будівель" (рішення атестаційної комісії ІФНТУНГ від 29 жовтня 2018 р. №013/2018).
 • Сертифікат про проходження курсу навчання для тренерів, тривалістю 72 години, за програмою "Підготовка енергоаудиторів для роботи з фондом енергоефективності", м. Львів, 25.07.2019р. Тренінг організований у рамках проекту "Підтримка еаціонального Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S2I) в Україні, що виконується GiZ від імені Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMU).
 • Сертифікат про проходження тренінгу на тему "Термографічний аналіз будівель" у м. Фельдафінг, Німеччина, 17-21 листопада 2019 р., за підтримки GiZ.
 • Сертифікат онлайн тренінгу з промислового енергоаудиту (14-18.06.2021р.). Тренінг проведено в рамках проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини
Вибрані публікації
 • I. V. Rybitskyi, A. P. Oliynyk, A. V. Yavorskyi, O. M. Karpash, M. O. Karpash, V. S. Tsykh, M. B. Slobodyan. Impact Assessment of Non-Technological Fluid Accumulations in the Cavity of an Existing Gas Pipeline on the Energy Efficiency of Its Operation. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE. V. 20, № 4 (2019) p. 457-466. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. ISSN 1729-4428. УДК 622.691.4, 620.179.17. DOI: 10.15330/pcss.20.4.457-466. http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/issue/view/233
 • Ващишак І. Р., Цих В. С. Підвищення енергоефективності сонячної електростанції. Нафтогазова енергетика. 2020. №1 (33). С. 132-142.
 • Ващишак І.Р. Удосконалення комбінованої системи генерації електричної енергії / І.Р. Ващишак, В.С. Цих // Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 2(307). С.146-152.
 • Яворський А.В., Цих В.С., Карпаш М.О., Жовтуля Л.Я. Інформаційно-вимірювальна система моніторингу споживання енергоресурсів для будівлі університету. Методи та прилади контролю якості. 2022. №2 (49). С. 46-57.
 • Vashchyshak I.R., Tsykh V.S. Determination of heat energy losses by underground heat pipelines taking into account soil moisture. SWorld Journal. 2023. Issue №18. Part 1. March 2023. P. 54-61. ISSN 2663-5712. DOI: 10.30888/2663-5712.

Тези та матеріали конференцій:

 • Tsykh V. Main Features of Energy Efficiency Requirements for New Constructions. Applied scientific and technical research: V International scientific and practical conference, Ivano-Frankivsk, 5-7 April 2021. P. 302-303.
 • Tsykh V. Special Features of the Energy Management at Public Institutions. Applied scientific and technical research: V International scientific and practical conference, Ivano-Frankivsk, 5-7 April 2021. P. 307-308.
 • Цих В.С., Карпаш М.О., Яворський А.В., Жовтуля Л.Я. Оцінювання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Карпатському регіоні. Нафтогазова енергетика 2021: міжнар. конф., Івано-Франківськ, 21-24 вересня 2021 р.: зб. тез доп. Івано-Франківськ, 2021. С. 191-193.
 • Яворський А.В., Карпаш М.О., Жовтуля Л.Я., Рибіцький І.В., Цих В.С. Досвід реалізації системи енергетичного моніторингу для університетської будівлі. Нафтогазова енергетика 2021: міжнар. конф., Івано-Франківськ, 21-24 вересня 2021 р.: зб. тез доп. Івано-Франківськ, 2021. С. 195-197.
 • Indoor climate and energy monitoring system at educational institutions / IHOR RYBITSKYI, MAKSYM KARPASH, ANDRII YAVORSKYI, VITALII TSYKH // Building Smart Communities for the Future: SMART solutions for energy. Technical University of Košice, 2021. р. 69-76. ISBN 978-80-553-3840-8.
 • Roadmap for building an energy management system at university as public institution / IHOR RYBITSKYI, MAKSYM KARPASH, ANDRII YAVORSKYI, VITALII TSYKH // Building Smart Communities for the Future: SMART solutions for energy. Technical University of Košice, 2021. р. 77-84. ISBN 978-80-553-3840-8.
 • Vashchyshak I.R., Tsykh V.S. Development of the scheme of the combined power generation system. Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали VI Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20 травня 2022 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022. С. 56-61.