Лабораторія трубопровідного транспорту нафти і газу

Додаткова інформація: Кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв

 

Лабораторія призначена для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців з будівництва та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ, забезпечення високого рівня перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, проведення практичних занять при сертифікації персоналу газонафтотранспортних підприємств.

Оснащення лабораторії – натурні зразки сучасного обладнання насосних та компресорних станцій, засобів КВП і А, машин та механізмів для спорудження та ремонту газонафтопроводів та газонафтосховищ, пристроїв діагностування технічного стану лінійної частини трубопроводів.

Основні функціональні завдання:

  • детальне вивчення конструктивних особливостей технологічного устаткування елементів систем трубопровідного транспорту нафти, нафтопродуктів і газу;
  • набуття практичних навиків обслуговування технологічного обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ;
  • набуття практичних навиків виконання ремонтних робіт ( розбирання, збирання агрегатів, заміна підшипників, торцевих ущільнень тощо);
  • освоєння методів та набуття практичних навиків виконання робіт з технологічного діагностування стану трубопроводів та обладнання;
  • вивчення методів оцінювання корозійної активності середовища та захисту об’єктів від корозії;
  • вивчення методів та технічних засобів контролю та вимірювання параметрів роботи елементів системи газонафтопостачання.