Орлів Мар’яна Степанівна

Орлів Мар’яна Степанівна
Alma mater

ІФДТУНГ, 2001р.

Спеціальність

магістр з обліку і аудиту

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Професійний та особистісний розвиток державних службовців, управління людськими ресурсами, використання методології дизайн-мислення у розвитку професійної компетентності, системне лідерство, забезпечення інституційної спроможності органів влади.

Державні нагороди

Нагороджена грамотою Національного агентства України з питань державної служби
Професійний досвід:
експертна робота у міжнародних проектах з лідерства та розвитку публічних службовців (TEMPUS, DOCCU та ін.);
досвід розробки правових актів з питань професійного навчання публічних службовців;
тренер Української школи урядування.
Член спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

General Information

Доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Менеджмент людських ресурсів
Місцеве самоврядування

Наукова діяльність

У 2019 році захистила докторську дисертацію «Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади в Україні» (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ).
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці» (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль).

Ідентифікатор ORCID: 0000-0001-9022-2130
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=udgKAOcAAAAJ

Вибрані публікації

​​​​​​​ Автор та співавтор понад 100 праць, зокрема:

1.   Орлів М. С. Підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади: механізми формування сучасної моделі : монографія. Київ ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. 300 с.

2.   Орлів М. С. Розвиток системних лідерів для державного управління за індивідуально-центричним і системно-орієнтованим підходами. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. URL : http://www.dy.nayka.com.ua

3.   Orliv M. In-service training for civil servants in the context of ensuring the sustainable development of Ukraine (archetypal approach). Public Management. 2019. № 3 (18). P. 336-345.

4.   Dzvinchuk, D. I., Petrenko, V. P., Orliv, M. S., Molodtsov, O. V. (2020). Three-dimensional model of the institutional matrix as a methodological tool for designing institutional changes. Revista Galega De Economía. 2020. 29(1). 1-15. (Scopus).

5.   Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Mazak A., Ozminska I. Targeted change in the mentality of communities through transformative adult learning. Advanced Education. 2020. № 16. P. 9-17. (WoS).

​​​​​​​6. Орлів М.С. Розвиток людських ресурсів та організаційної культури в державних органах: використання методології дизайн-мислення. Публічне управління та адміністрування в Україні. 2020. № 19. С. 76-81.​​​​​​​​​​​​​​

 

Методичні матеріали:

​​​​​​​Орлів М. С., Онищук С.В. Менеджмент людських ресурсів : конспект лекцій. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2020. 140 с.​​​​​​​

Тези та матеріали конференцій

  1. Orliv M., Janiunaite B. Introducing the Structural Framework of Public Servants Learning in Ukraine Using Foreign Experience // Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріли щоріч. Всеукр. Наук-практ. конф. за міжнар. Участю (Київ, 24 трав, 2019 р.) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 5. – С. 83-85.

  2. Orliv M., Ozminska I. Training and Development of Human Resources: The Global Trends and Challenges for Ukrainian Public Sector // Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології : матеріли щоріч. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп., 2019 р.) : у 2 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 2019. – Т. 1. – С. 196-199.

  3. Орлів М.С. Удосконалення управління людськими ресурсами в системі публічної служби: досвід дизайн-лабораторій // Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей : зб. тез XХ Міжнар. наук. конгресу (Харків, 23 квіт. 2020 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – С. 33-36.

Контакти

+38067 650 35 45
m.orliv@nung.edu.ua