Даляк Надія Анатоліївна

Даляк Н А
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2005)

Спеціальність

Менеджмент організацій

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Кафедра підприємництва і маркетингу, доцент

Наукові інтереси

Прогнозування, математичне моделювання економічних процесів, теорія нечітких множин в економіці та маркетингу, застосування теорії хаосу в маркетингу

General Information

Даляк Надія Анатоліївна, 1982 року народження, місце проживання – м. Івано-Франківськ, освіта вища, одружена.

У 2005 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю менеджмент організацій. У 2017 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Математика» і здобула кваліфікацію «математик, викладач».

З квітня 2005року по жовтень 2008 року - керівник служби менеджменту і маркетингу ТзОВ „Укрінтехбуд”.

З лютого 2006 року по серпень 2020 року – асистент, а вересня 2020 року доцент кафедри підприємництва і маркетингу (до серпня 2018 року – маркетингу і контролінгу) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Навчальна робота

Технології HR - управління в підприємництві, Реклама та паблік рілейшнз, Управління витратами в підприємництві, Управління торгівельним бізнесом, Організація інтернет-торгівлі

Наукова діяльність

«Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств» (2019)

Вибрані публікації

1. Iryna Perevozova, Vitalina Babenko, Oksana Kondur, Zoriana Krykhovetska, Nadiia Daliak. Financial support for the competitiveness of employees in the mining industry [Електронний ресурс]. SHS Web of Conferences: The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). Volume 65 (2019). (Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019). Odessa, 2019. Режим доступу до журналу: URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019 /06/shsconf_m3e22019_01001.pdf (WoS)                                 

2. Iryna Perevozova,  Nadiia Daliak, Vitalina Babenko.  Modeling of Financial Support for the Competitiveness of Employees in the Mining Industry. Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2-EEMLPEED 2019) Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – Р.444-454 (scopus)

3. Перевозова І. В., Даляк Н. А. Маркетинг відносин як елемент побудови ефективної системи взаємодії з клієнтами. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». 2018. Т. ХІХ, вип. 308. С. 103-110.                                                              

4. Перевозова І. В., Даляк Н. А., Морозова О. С. Прогнозування значення обсягу природного газу у ПСГ України в залежності від обсягів використання природного газу та імпорту. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 35. С. 141-146.
5. Перевозова І. В., Даляк Н. А. Застосування теорії нечітких множин для оцінки надійності бізнес-клієнта підприємства. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 2 (25). С. 78-90.

Більше про наукові праці

Контакти

м.т. (095)4004016; (068)3393783// nadiya_d82@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/citations?user=pn1Uo1sAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-6381-5301