Department of Oil and Gas Pipelines and Storage Facilities

Additional Information

Завідувач кафедри -  к.т.н., доцент Чернова Оксана Тарасівна​​​​​​​

Address:

кімната 0502, тел. 0342 72-71-39; кімната 0420, вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, Україна, 76019

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  "Нафтогазова інженерія і технології" .

Підготовка бакалаврів здійснюється за освітньо-професійною програмою: "Газонафтопроводи та газонафтосховища"

Кафедра зійснює підготовку магістрів за двома освітньо-професійними програмами:

1.  "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ"

2.  "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ"

В межах відповідних освітніх програм кафедра здійснює підготовку фахівців з питань проектування, спорудження та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Профілізації кафедри:

  • Проектування та експлуатація нафтопроводів та нафтосховищ; 
  • Проектування та експлуатація газопроводів та газосховищ;
  • Спорудження газонафтопроводів та газонафтосховищ;
  • Обслуговування і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ. ​​​​​​​

Спільно з кафедрою військової підготовки здійснюється підготовка студентів та курсантів, які навчаються  за військовою спеціалізацією “Забезпечення військ (сил) ракетним паливом пальним та мастильними матеріалами” . Випускники військової кафедри разом з військовим фахом, по завершенню навчання,  отримують дипломи державного взірця з повною вищою освітою за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології”.

Студенти, які навчаються на кафедрі, мають можливість стати членами  студентського відділення міжнародної організації SPE (спілка інженерів-нафтовиків) та брати активну участь в міжнародних нафтогазових конгресах, конференціях, та програмах.

Відповідно до угоди про співпрацю між ІФНТУНГ та Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташица (Польща) студенти мають можливість одночасно навчатись у магістратурі польського вузу та отримувати диплом магістра європейського взірця. Крім того, студенти ІНГІ проходять також виробничі практики і стажування у навчальних закладах Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Канади, Туреччини, Греції та інших країн відповідно до угод з обміну студентами.​​​​​​​​​​​​​​

News