Department of Engineering and Computer Graphics

Additional Information

Завідувач кафедри -  д.т.н., проф. 

Шкіца Леся Євстахіївна

Address:

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019

Кафедра графіки загальне фото

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки здійснює підготовку студентів  із 21 дисципліни для 31 спеціальності. Дисципліни кафедри спрямовано на формування графічної компетентності майбутнього інженера, щодо моделювання і конструювання об’єктів, розвиток вмінь використання сучасних інформаційних технологій та різноманітних графічних прикладних програм.

Навчальний процес забезпечує 10 викладачів, із них 1 доктор технічних наук, 7 кандидатів технічних наук.

Аудиторії кафедри обладнано технічними засобами навчання з урахуванням специфіки викладання графічних дисциплін, серед них: лекційні аудиторії з проекторами та наочним приладдям, три комп'ютерні класи із сучасними ПЕОМ та оргтехнікою для інженерних завдань, що забезпечує можливість готувати молодих спеціалістів відповідно до сучасних інженерно-технічних вимог. Викладачами кафедри розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

Проект 2SOFT/1.2/86

News