Department of Technogenic, Environmental Technology and Labor Safety

Additional Information

Завідувач кафедри: д. т. н., проф. Погребняк Володимир Григорович

Phone number (s):
Address:

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019

Загальне фото

Кафедра забезпечує навчальний процес за програмою підготовки бакалаврів, магістрів у всіх інститутах технічного, економічного та гуманітарного напрямках університету. Студенти отримують поглиблені знання в галузі охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових умовах, та в умовах надзвичайних ситуацій, управління виробництвом, права, вивчають екологічні проблеми промислового виробництва.

 

До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: Безпека життєдіяльності; Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Цивільний захист.

Навчальний процес по кафедрі  забезпечують: 2 професори, доктори технічних наук,  6 доцентів, в т.ч. 5 кандидатів наук, 2 асистенти кафедри.

News