Ivanna Zapukhliak

Запухляк Іванна Богданівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2001 р.

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Доктор економічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Кафедра менеджменту та адміністрування ІФНТУНГ, професор

Наукові інтереси

Основними науковими інтересами є розвиток систем в умовах нестабільності середовища їх функціонування та обмеженості ресурсів, обґрунтування необхідності використання проєктного підходу як одного з напрямів забезпечення їх стійкого розвитку.

General Information

Народилася в с. Угринів Тисменицького району. Навчалася у Фізико-технічному ліцеї при ІФНТУНГ. У 2001 р. здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства в ІФНТУНГ. Далі продовжила навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яку успішно завершила захистом кандидатської дисертації (2010 р.). У 2017 р. захистила докторську роботу під науковим консультуванням професора Шегди А. В.

Практичний досвід: економіст-аналітик на фірмі ТзОВ «Ваш аудитор» (до сьогодні на громадських засадах є консультантом), головний бухгалтер на ДП „Електробуд” ЗАТ „СПМК-577” (2001-2005 рр.).

З 2002 р. і до тепер працюю в ІФНТУНГ.

Володію польською мовою на рівні В2.

Пройшла міжнародні стажування у Пан-Європейському університеті (м. Братислава, Словаччина), 2019 р.; Поморській академії (м. Слупськ, Польща), 2019 р.; Вищій  Семінарії Духовній SAK (м. Варшава, Польща), 2020 р.

Учасниця «Весняної школи з написання проектів», 13-29 травня 2020 р. за підтримки «Fundacja CEASC»; циклу вебінарів «Проєктний підхід та грантове фінансування і діяльності сучасного закладу освіти», «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-платформі».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • Управління проєктами
  • Командний менеджмент 
  • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
  • Проєктна діяльність у галузі.
Наукова діяльність

Тема дисертації «Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспортних  підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування" на здобуття наукового ступеня доктора наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2017 р. ).

Тема дисертації «Економічний механізм енергозбереження газотранспортних підприємств» на здобуття наукового ступеня кандидата наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2010 р. ).

Основні напрями наукових досліджень: розроблення та поглиблення теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо стійкого розвитку підприємств в умовах нестабільності та в контексті євроінтеграції, дослідження готовності складових підприємства до змін, зокрема персоналу, застосування сучасних інструментів та технологій управління розвитком соціально-економічних систем.

Науково-методичний доробок: 110 публікацій, з них 94 праці наукового характеру, в т.ч. 3 монографії, 55 статей.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д. 20.052.06.

Член редакційної колегії наукового фахового видання «Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» Державного університету «Житомирська політехніка»; часопису «Університетські наукові записки» Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова. Рецензент Наукового вісника Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0251

Publons: https://publons.com/researcher/3525555/zapukhliak-ivanna/

Scopus ID: 57190054110

Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com/citations?user=uCl6kagAAAAJ&hl=uk

Research ID: AAJ-9000-2020    Web of Science Core Collection

Вибрані публікації
  1. Shtogryn H., Sakal O., Zapukhliak I., Kinash I. The ecologization of housing and communal services of Ukraine in the context of sustainable development. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol 6, No 1. 2019. Pp. 113-130. http://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/issue/view/. DOI: http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v6i1.251.
  2. Zapukhliak I., Zaiachuk Y., Polyanska A. Kinash I. Applying fuzzy logic to assessment of enterprise readiness for changes. Management Science Letters. Volume 9 Spceial Issue No. 13. 2019. Pp. 2277 - 2290 http://growingscience.com/msl/Vol9/Vol9Special.html  DOI: 10.5267/j.msl.2019.7.026.
  3. Polyanska, A., Zapukhliak, I., & Diuk, O. Culture of organization in conditions of changes as an ability of efficient transformations: the case of gas transportation companies in Ukraine. Oeconomia Copernicana. Volume 10. Issue 3, September 2019. Pp. 561–580. www.oeconomia.pl. DOI: 10.24136/oc.2019.027.
  4. Шегда А. В., Запухляк І. Б., Онисенко Т. С. Лідерство через призму управлінських якостей. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2019. Вип. 1(38). С. 30-39.
  5. Запухляк І. Б., Ромашко О. М. Розвиток управлінських компетенцій керівників медичних закладів як чинник зміцнення безпеки здоров’я населення. Науковий вісник Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. Вип.1 (21).  С.35-48.
Контакти