Студент – наш партнер

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – унікальний технічний ЗВО України, який пропонує сьогоднішньому студенту найзатребуваніші спеціальності, гарантує якісну фахову підготовку та конкурентоспроможність на ринку праці. 

А ще наш університет надає студентам широкі права і свободи, які прописані  у новій стратегії університету. Студентоцентризм перетворює нашого студента на партнера у засвоєнні знань, наукових дослідженнях й інноваційній діяльності, в управлінні та реалізації різноманітних проектів, у проведенні масових заходів. ІФНТУНГ  – це майданчик для виховання майбутніх лідерів, активних і відповідальних громадян для формування успішного суспільства.

Обирай ІФНТУНГ, неймовірне студентське життя та партнерство!