Звернення Голови ГО «АВ ІФНТУНГ»

 

р

 Рудко Василь Петрович – голова Асоціації випускників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

 

          Шановні випускники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу !

 

 

          ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ» є неприбутковою громадською організацією, яка на добровільних засадах об'єднує випускників, студентів, співробітників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, інших зацікавлених фахівців з метою співпраці та координації зусиль для досягнення мети, визначеної її Статутом. При Асоціації діє благодійна організація “Благодійний фонд “Мій Університет”.

          Метою діяльності Асоціації є сприяння зміцненню зв'язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним складом Університету, збереження та примноження його традицій і духовних цінностей, розвиток науки і освіти, сприяння розвитку матеріально-технічної бази Університету, а також консолідація інтелектуальних, професійних та інших можливостей її членів для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових та інших спільних інтересів.

 

На виконання поставленої мети, Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • захист законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню їх проблем;
 • створення умов для проведення зустрічей та спілкування випускників, студентів та викладачів університету, забезпечення інформаційного обміну між ними;
 • сприяння розвитку дружніх, професійних та культурних зв'язків між випускниками-членами Асоціації Університету;
 • залучення випускників Університету-членів Асоціації до суспільного життя Університету;
 • організація та проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, виставок, конкурсів, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів без мети одержання прибутку;
 • сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації випускників Університету;
 • підтримка іміджу та презентація діяльності Університету;
 • сприяння розвитку матеріально-технічної бази Університету;
 • допомога у фінансуванні потреб розвитку аудиторного фонду, лабораторної бази, бібліотечного фонду Університету;
 • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах України, так і за кордоном;
 • сприяння професійній орієнтації та підбору талановитої творчої молоді для вступу в Університет;
 • сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;
 • розширення зв'язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами;
 • сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців;
 • сприяння стійкому зворотному зв'язку між випускниками та Університетом з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки спеціалістів;
 • створення бази даних випускників та участь у проведенні моніторингу професійних досягнень випускників Університету;
 • захист прав та інтересів членів Асоціації;
 • співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою використання цих пропозицій в процесі законотворчості.

             Таким чином, Асоціація своєю діяльністю покликана сприяти задоволенню найрізноманітніших потреб випускників Університету, реалізації широкого спектру освітніх, соціальних та наукових програм, розвитку матеріально-технічної бази Університету. Запрошую випускників Університету, його працівників та всіх інших громадян, яким небайдужа доля та майбутнє ІФНТУНГ і які поділяють статутні цілі діяльності вступати у члени Асоціації та підтримати її фінансово.

                   З повагою, Голова Асоціації                                                                        В. П. Рудко