Іванюк Наталія Іванівна

Іванюк Наталія Іванівна
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Системи управління і автоматики

Кваліфікаційний рівень

магістр-системотехнік

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.

Наукові інтереси

Вібраційний контроль технічного стану газоперекачувального агрегату (ГПА)

Навчальна робота

1. Архітектура комп’ютера.

2. Телекомунікаційні системи та передавання даних

Вибрані публікації

1. Zamikhovsky, L., Zamikhovska, O., Ivanyuk, N. (2021). Trends in the development of methods for diagnostics of the technical state of the blades of gas-pumping units, ScienceRise. - 1(72). – P. 33–40. DOI:10.21303/2313-8416.2021.001678  ( Index Copernicus)
2. Заміховський Л.М. Удосконалення системи автоматичного управління газоперекачувальними агрегатами з врахуванням їх технічного стану [Текст] / Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська, Н.І. Іванюк, В.В. Павлик // Нафтогазова енергетика. – 2020. - № 2(34). – С. 84-95  (Фахове видання) DOI: 10.31471/1993-9868-2020-2(34)-84-95.
3. Zamikhovsky L. M., Ivanyuk N. I., Mirzoieva O. Yu., Pavlyk V. V. A Complex approach to the development of methods of control and diagnosis of the technical condition of gas pumping units. The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (June 10-12, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 215-225 p.
4. Замиховский Л.М., Иванюк Н.И. Методика экспериментальных исследований вибрационного состояния газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16С. Молодой ученый. 2015. №2(82). С. 150-154. (Index Copernicus). 
5. Zamikhovskyi Leonid, Ivanyuk Nataliya. Developing new approach in diagnostics method of technical state of propeller of gas pumping unit. AGH Drillig, Oil, Gas: GH University of Science and Technology. Krakow. 2013. Vol.30. Р. 345-353. (Index Copernicus).
6. Заміховський Л.М., Іванюк Н.І., Криштопа В.С. Дослідження впливу зміни профіля лопатей газоперекачувальних агрегатів на характер коливних процесів, що генеруються ними. Проблемы машиностроения. Харьков, 2013. т.16. №4. С. 23-30. (Фахове видання).
7. Заміховський Л.М., Іванюк Н.І.. Контроль аеродинамічних характеристик елементів лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації. Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. Київ, 2012. №80. С. 92-97. (Фахове видання).
8. Іванюк Н.І. Аналітичні дослідження впливу зміни геометрії лопатей газоперекачувального агрегату на параметри їх коливань та аеродинамічні властивості. Методи та прилади контролю якості. 2012. № 28. С. 154 -161.  (Фахове видання).