Дисципліни, методичне забезпечення

Професорсько-викладацьким персоналом кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

Для бакалаврів:

Геологiя та нафтогазоноснiсть морських надр

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Геологія нафти і газу (ГР)(коледж)

Геолого-промислові дослідження в свердловинах

Геологорозвідувальна справа

Економічна геологія

Математичні методи в нафтогазовій геології

Менеджмент у нафтогазовій справі

Нафтогазова геологія (НІ)

Нафтогазова геологія (НІ-іноземці)

Нафтогазова геологія та промислова геофізика (НІВ)

Нафтогазова гідрогеологія

Нафтогазоносні провінції світу

Нафтогазопромислова геологія

Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія (ГФ)

Основи геології нафти і газу (ГФ – 4 курс), (ГНГ – 3 курс)

Основи гідрогеології та інженерної геології

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ (ГНГ)(НЗк)

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ (ГР, НБ)

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ (ГФ)

Прогнозування нафтогазоносності надр

Preparation of oil and gas fields for development

 

 

Для магістрів:

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

Геологiчнi основи розкриття та випробування пластів

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ

Наукові дослідження в геології

Нафтові та газові родовища України

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

Оцінка ресурсів нафти і газу

Підземні сховища газу України

Підрахунок запасів нафти і газу

Прикладна геохімія нафти і газу

Прикладна гідрогеологія (НЗР)

Сучасні напрямки геологорозідувальних робіт на нафту і газ

 

Робочі програми 

Дипломне проєктування (магістри)

Дипломне проєктування (бакалаври)

Анотації дисциплін кафедри 

 

         АТЛАС РОДОВИЩ

 

Методична робота на кафедрі проводиться шляхом написання та видання підручників, навчальних посібників, довідників, конспектів лекцій, лабораторних практикумів, методичних вказівок до вивчення дисциплін:

 

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

1. Актуальні проблеми нафтогазової геології. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Геологія нафти і газу”. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 183 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=25249

2. Актуальні проблеми нафтогазової геології: метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни / Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 23 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=200326

3. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=388982

 

Геологічні  основи розкриття і випробування продуктивних горизонтів

1.  Нафтогазопромислова геологія. Підручник. Орлов О.О., Євдощук М.І., Омельченко В.Г., Трубенко О.М., Чорний М.І.К., Наукова думка. 2005 –425 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194

2.  Геологічні основи розкриття і випробовування продуктивних пластів. Чорний М.І., Чорний О.М.Конспект лекцій. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010 – 101 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=232195

3. Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів : навч. посіб. / М. І. Чорний, О. М. Чорний, І. М. Метошоп, І. М. Кузів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 306 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=369103

4.  Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів” Чорний М.І., Чорний О.М. Методичні вказівкидля студентів спеціальності геологія нафти і газу. 2-ге видання – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=232194

5.  Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних пластів . Чорний М.І., Чорний О.М. Лабораторний практикум  – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2009.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=198974

 

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

1. Нафтогазопромислова геологія : навч. посіб. / В. С. Іванишин. – Львів, 2003. – 648 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76736

2. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко ; Орлов О. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=292110

3. Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко . – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194

 

Геологія і нафтогазоносність морських надр

1. Геологія і нафтогазоносність морських надр: Підручник. Трубенко О. М., Маєвський Б. Й., Куровець С. С.,Омельченко В. Г. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011, 232 с.​  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=299674

2. Нафтогазоносні провінції світу. Б.Й. Маєвський, М.І. Євдощук, О.Є. Лозинський.– К.: Наук-думка, 2002 – 403с.  

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26058

3.  Геологія і нафтогазоносність морських надр. О.М. Трубенко.Лабораторний практикум, 3-е видання зі змінами і доповненнями. Івано-Франківськ,ІФНТУНГ,  2021. – 54 с.

 

4.  Геологія і нафтогазоносність моря. О.М. Трубенко.Лабораторний практикум. Івано-Франківськ, 2010. – 52 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=223216

5 . Геологія і нафтогазоносність моря. Л.С. Мончак, О.М. Трубенко.  Конспект лекцій. Івано-Франківськ, 2010. – 83 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=224567

 

Геолого-промислові дослідження свердловин

1.  Геолого-промислові дослідження свердловин. Манюк М.І.: Конспект лекцій.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.- 95с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231070

2.  Геолого-промислові дослідження свердловин.  Манюк М.І.: Методичні вказівки.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 18с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231072

3 .  Геолого-промислові дослідження свердловин. Манюк М.І. : Лабораторний практикум.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 30с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231073

4 Нафтопромислова геологія. / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко, М. І.  Чорний. – К.: Наукова думка, 2005. – 426 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194

5. Нафтогазова гідрогеологія. Підручник для ВНЗ/В. В. Колодій, І. В. Колодій, Б. Й. Маєвський.– Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 184 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188663

 

Геологорозвідувальна справа

1. Геологорозвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи : підручник / К. Л. Ларін, Г. Ф. Виноградов, В. С. Шабатін. – К. : Либідь, 1996. – 336 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76200

2.  Геологорозвідувальна справа : конспект лекцій / Т. В. Здерка., Ярема А.В., Бойко А.П. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 176 с

 

3. Геологорозвідувальна справа : конспект лекцій / Т. В. Здерка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 258 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=344167

4. Геологорозвідувальна справа : лаб. практикум / Т. В. Здерка, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 58 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=311634

5. Геологорозвідувальна справа: лаб. практикум / Т. В. Здерка, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 58 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=298453

6. Геологорозвідувальна справа: лабораторний практикум / Т. В. Здерка, Н. П. Хованець. – 2-ге вид., доп. та виправл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 60 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=447914

7. Геологорозвідувальна справа: метод. вказ. для сам. вивчення дисц. / Т. В. Здерка, Н. П. Хованець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 38 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=447915

 

Геологія нафти і газу

1. Геологія нафти і газу : метод. поради / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 34 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=239636 

2.  Нафтогазоносні провінції світу: підручник / Б. Й. Маєвський, М. І. Євдощук, О. Є. Лозинський. – К. : Наук. думка, 2002. – 408 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26058

3.  Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 276 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=98741

4. Геологія нафти і газу : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, М. І. Манюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 35 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=290846

 

Геолого-економічна  оцінка нафтових і газових родовищ

1. Геолого-економічна  оцінка нафтових і газових родовищ: навчальний посібник / Г. І. Рудько, І. Р. Михайлів. – Київ-Чернівці : Букрек, 2021. – 431 с. 

 

2. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній: монографія / Я. С. Витвицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 431 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=163886

3. Оцінка ефективності інвестицій у розвідку і розробку нафтових родовищ : монографія / Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька, І. М. Метошоп, І. Р. Михайлів ; Витвицький Я. С., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 248 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=122966

 

Економічна геологія 

1. Витвицький Я.С. Економіка нафтогазорозвідувальних робіт. Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2004. – 324 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95305

2. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств. Навчальний посібник Витвицьний Я.С, Андрійчук І.В., Лесюк О.І., Витвицька У.Я., Чарковський В.М. - Івано-Франківськ-ІФНТУНГ.2009,- 364 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=233121

3. Економічна геологія : лабораторний практикум / І. Р. Михайлів, А. П. Мазур. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=441561

4. Економічна геологія: метод. вказ. до курсової роботи / І. Р. Михайлів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 31 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=440812

 

Менеджмент в нафтогазовій справі

1. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів : Львів. політехніка, 2002. – 228 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=96627

2. Менеджмент: теоретичні засади та прикладні аспекти : конспект лекцій / О. Є. Кузьмін, Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 152 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=198572

3. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=66866

4. Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств: навч. посіб. / Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, О. І. Лесюк ; Данилюк М. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 364с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=233121

 

Нафтові і газові родовища України

1. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=388982

2. . Нафтогазоносні провінції світу. Маєвський Б.Й., Євдощук М.І., Лозинський О.Є. . – Київ: Наукова Думка, 2002. – 405 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26058

3. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : монографія / О. О. Орлов, І. М. Фик, В. С. Боднарчук, А. П. Мазур. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 540 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=418890

4. Нафтові і газові родовища та ПСГ України : метод. вказівки / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 26 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231904

5. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України  : конспект лекцій. Ч. 1 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. зі змін. та допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 139 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231903

6. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : конспект лекцій. Ч. 2 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 99 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231902

7. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : конспект лекцій. Ч. 3 / О. О. Орлов, А. П. Мазур, Т. В. Калиній. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 62 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231897

8. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : лабор. практикум / О. О. Орлов, Н. В. Дубей. – 2-ге вид., переробл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 59 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231851

9. Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України : лабор. практикум / О. О. Орлов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 49 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=90289

10. Нафтові і газові родовища  України  : Методичні вказівки для вивчення дисципліни.  / А. В. Ярема – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 21 с.

 

Нафтогазова геологія 

1. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія. Ляху М.В., Михайлів І.Р., Манюк М.І. : підручник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015- 306 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=454660

2. Нафтогазопромислова геологія: Підручник /За ред. О.О. Орлова. – Київ: Наукова думка, 2005. – 432 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194

3. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. – 2-ге вид., випр. та допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 284 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=416853

3. Основи геології нафти і газу. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. – Івано-Франківськ: Факел, 2004.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=98741

4. Нафтогазова геологія. Лабораторний практикум. Артим І.В., Михайлів І.Р.  – Івано-Франківськ: Факел. – 2021, 27с.

 

5. Нафтогазова геологія. Лабораторний практикум. Михайлів І.Р., Мула Г.М.  – Івано-Франківськ: Факел. – 2017, 89с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=435696

6. Нафтогазова геологія. Михайлів І.Р., Лозинський О.Є. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014, 41с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231889

 

Нафтогазова геологія та промислова геофізика 

1. Основи геології нафти і газу. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. – Івано-Франківськ: Факел, 2004.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=98741

2. Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія. Ляху М.В., Михайлів І. Р., Манюк М. І. : підручник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015 – 304с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=454660

3. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ : підручник / О. О. Орлов, Д. Д. Федоришин, В. Г. Омельченко ; Орлов О. О., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 293 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=292110

 

Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ  : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=99060

2. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 124 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=93482

3. Пошуки та розвідка нафтових та газових родовищ : метод. вказівки для вивч. дисципліни / М. І. Манюк. – 2-ге вид. зі змін. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 22 с.

  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231068

4. Пошуки та розвідка нафтових та газових родовищ: лаб. практикум / М. І. Манюк. – 2-ге вид. зі змін. і допов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 43 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231069

 

Нафтогазопромислова геологія

1.  Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко. – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194 

2.  Нафтогазопромислова геологія : навч. посіб. / В. С. Іванишин. – Львів, 2003. – 648 с.  

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76736

3. 3.  Нафтогазопромислова геологія : курсова робота / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 21 с. – (Каф. геології та розвідки нафтових і газових   родовищ).

 

Нафтогазова гідрогеологія

1. Нафтогазова гідрогеологія: підручник / В. В. Колодій, І. В. Колодій, Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 148 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188663

2. Нафтогазова гідрогеологія : конспект лекцій /Н.В. Дубей, М. В. Ляху. – 3-е вид. зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 104 с.

 

3. Нафтогазова гідрогеологія: лабораторний практикум / Н.В. Дубей, М. В. Ляху,  – 4-е видання зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 77 с.

4. Нафтогазова гідрогеологія : конспект лекцій / М. В. Ляху. – 2-ге вид. зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 103 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=226577

5. Нафтогазова гідрогеологія: Лабораторний практикум / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів. – 2-ге видання зі змінами і доповненнями. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 69 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=226593

6. Нафтогазова гідрогеологія : метод. вказівки / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 29 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=147164

 

Нафтогазоносні провінції світу

1. Нафтогазоносні провінції світу: підручник / Б. Й. Маєвський, М. І. Євдощук, О. Є. Лозинський. – К. : Наук. думка, 2002. – 408 с.  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=26058

2. Нафтогазоносні провінції : лаборатор. практикум / Б. Й. Маєвський, М. І. Манюк, В. Р. Хомин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 61 c. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=224504

3. Нафтогазоносні провінції світу : методичні вказівки для вивчення дисципліни / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 30 с.  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=448574

4. Нафтогазоносні провінції світу: лабораторний практикум / А. В. Ярема. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 82 с.  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=456101

 

Наукові дослідження в геології 

1. Основи наукової творчості: Чорний М.І., Трубенко О.М. конспект лекцій. - Івано-Франківськ, 2004 р. - 77с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=96211

2. Основи наукових досліджень: конспект лекцій / М.І. Чорний, О.М. Трубенко, О.М. Чорний - Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010. – 77 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=222131

3. Актуальні проблеми нафтогазової геології : навч. посіб. / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, О. Є. Лозинський ; Маєвський Б. Й., ред. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 240 с. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=388982

4. Основи наукових досліджень. Чорний М.І., Чорний О.М.  Методичні вказівки. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 39 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=198571

 

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 2 : Західний нафтогазоносний регіон / Ю. З. Крупський, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". – К. :Ніка-Центр, 2014.  400с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=437773

2. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 1 : Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / І. М. Куровець, В. А. Михайлов, О. Ю. Зейкан ; Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України". –К. : Ніка-Центр, 2014. – 208 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=437765

3. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія: у 8 кн. Кн. 8 : Теоретичне обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / В. А. Михайлов, С. Г. Вакарчук, О. Ю. Зейкан. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 280 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438058

4. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон: аналітичні дослідження / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 215 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438043

5. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 5 : Перспективи освоєння ресурсів сланцевого газу та сланцевої нафти Східного нафтогазоносного регіону України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко . – К. : ТОВ ВТС ПРИНТ, 2013. – 240 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438044

6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 6 : Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / В. А. Михайлов, С. А. Вижва, В. М. Загнітко . – К. : ТОВ ВТС Принт, 2014. – 208 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438045

7. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон / В. А. Михайлов, І. М. Куровець, Ю. М. Сеньковський. – К. : ВПЦ Київський університет, 2014. – 222 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=438005

 

Основи гідрогеології та інженерної геології

1. Гідрогеологія та інженерна геологія : навч. посіб. / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 262 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=276602

2. Прикладна гідрогеологія лабораторний практикум / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=456078

3. Прикладна гідрогеологія: методичні вказівки / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457442

4. Прикладна гідрогеологія: конспект лекцій / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2019. – 60 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457444

 

Основи геології нафти і газу

1. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко ; Адаменко О. М., рец. – 2-ге вид., випр. та допов. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 284 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=416853

2. Основи геології нафти і газу : підручник / Л. С. Мончак, В. Г. Омельченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 276 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=98741

3. Геологія нафти і газу : лаборатор. практикум / О. Є. Лозинський, Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 68 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76836

4. Геологія нафти і газу [Текст] : метод. поради / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 39 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=148296

 

Оцінка ресурсів нафти і газу

1. Оцінка ресурсів нафти і газу: конспект лекцій / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 92 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=450025

2. Оцінка ресурсів нафти і газу [Текст] : лабораторний практикум / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 56 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=451608

3. Оцінка ресурсів нафти і газу [Текст] : методичні вказівки для сам. вивчення дисц. / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 42 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=450020

 

Підрахунок запасів нафти і газу

1. Підрахунок запасів нафти і газу: підручник / Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков; Рудько Г. І., ред. – К.-Чернівці : Букрек, 2016. – 592 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=427208

2. Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко. – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=135194 

3. Підрахунок запасів нафти газу : конспект лекцій / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 320 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=179914

4. Підрахунок запасів нафти і газу: лабораторний практикум / М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 161 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=124120

4. Підрахунок запасів нафти і газу: метод. вказівки з курсового проектування/ М. В. Ляху. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2018. – 31 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=200710

 

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=354088

2Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н.В. Дубей  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 92 с.

 

3. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : курс. проект. для студ. спец. 6.040103 - "Геологія" / О. Є. Лозинський, С. С. Куровець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2010. – 31 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=188667

4Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. – 117 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=137738

5. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ: методичні вказівки для вивч. дисципліни / О. Є. Лозинський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 36 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=232916

6. Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ: курсове проєктування, методичні поради / О. Є. Лозинський, Н.В. Дубей  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 31 с.

 

Прикладна гідрогеологія 

1. Прикладна гідрогеологія лабораторний практикум / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 39 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=456078

2. Прикладна гідрогеологія: методичні вказівки / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 25 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457442

3. Прикладна гідрогеологія: конспект лекцій / Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ :ІФНТУНГ,2019. – 60 с.

 http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=457444

 

Прикладна геохімія нафти і газу

1. Основи прикладної геохімії нафти і газу: підручник / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 247 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=184970

2. Прикладна геохімія нафти і газу: лабораторний практикум / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 26 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=62175

3. Прикладна геохімія нафти і газу : лаб. практикум / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 27 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=222514

4. Прикладна геохімія нафти і газу: метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Мончак, О. М. Трубенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 41 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=437139

 

Прогнозування нафтогазоносності надр

1. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ  : підручник / Б. Й. Маєвський, О. Є. Лозинський, В. В. Гладун, П. М. Чепіль. – К. : Наук. думка, 2004. – 448 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=99060

2. Прогнозування нафтогазоносності надр: лаб. практикум / Б. Й. Маєвський, Н. В. Дубей, Т. В. Здерка, О. Є. Лозинський, І. Р. Михайлів  – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – 57 с.

 

3. Прогнозування нафтогазоносності надр: методичні вказівки / Б. Й. Маєвський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 21 с. 

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=99886

4. Прогнозування нафтогазоносності надр : методичні вказівки для самост. вивч. дисципліни / Б. Й. Маєвський. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 21 с.

http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=224507

 

 

Дипломування здобувача ступеня бакалавра: метлдичні поради. - Мережеве електронне видання. ІФНТУНГ, 2021. – 25 с.