Лучицький Роман Мирославович

Лучицький
Alma mater

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича

Спеціальність

Фізика

Кваліфікаційний рівень

Фізик, викладач

Науковий ступінь

Кандидат фіз.-мат. наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри загальної та прикладної фізики

General Information

Закінчив фізичний факультет Чернівецького держуніверситету (1974), працював на кафедрі фізики напівпровідників та діелектриків, захистив кандидатську дисертацію (1981).

З 1981 року працює в Івано-Франківському інституті нафти і газу (тепер „Національний технічний університет нафти і газу”),  як асистент кафедри фізики, старший викладач, доцент. Автор 128 наукових, педагогічних та філософських праць, 15 посібників та підручників, серед них 5 – з грифом МОНУ.

Роман Лучицький - один із організаторів та керівників Народного Руху України за перебудову та Товариства української мови «Просвіта» в області, активіст українського національного відродження на Прикарпатті, громадсько- політичний діяч.  Він був делегатом Установчого з’їзду Народного руху України за перебудову (8–9 вересня 1989 року), заступником голови Крайової ради Руху на Івано-Франківщині, співголовою.

Двічі обирався депутатом Івано-Франківської обласної ради (1990, 1998 рр.) – був головою депутатської комісії облради з питань освіти, науки.

По сьогоднішній день Р.М.Лучицький є активним як в громадському житті краю, так і як педагог: він більше 30 років є членом журі на обласних олімпіадах з фізики, головою журі та експертом. Нагороджений трьома Грамотами ОДА та обласної Ради. В Національному Технічному Університеті Нафти і Газу він першим розробив електронний посібник для дистанційного навчання. Із своїми педагогічними розробками він достойно представляв ІФНТУНГ на Міжнародних виставках, завойовував Золоту Медаль,  за що неодноразово був відзначений організаторами -  6 Грамот  МОНУ, Дипломи та Подяка Президента.     

Вибрані публікації

3. Узкозонные твердые растворы  c неизменным параметром решетки./ Старик П.М., Бритов А.Д., Лучицкий Р.М., Лотоцкий В.Б., Микитюк В.И. – ФТП, 1978, т.12, в.11, с.2273-2275.

4. Лучицкий Р.М., Старик П.М. Эффект Бурштейна-Мосса и некоторые параметры зоной структуры твердого раствора  (х = 0.06).– ФТП, 1979, т.13, в.7, с.1273-1278.

5. Старик П.М., Заячук Д.М., Лучицкий Р.М., Лотоцкий В.Б. Четырехкомпонентные твердые растворы соединений  с постоянным параметром решетки.– Изв. АН СССР, Неорг.матер., 1979, т.15, №8, с.1474-1475.

6. Luchytskii R.M., Manzhara V.S., Staryk P.M. Investigation of Absorption Spektra  (х = 0.06).– Phys. stat. sol.(b), 1979, v.94, №8, p.381-386.

7. Лазерные диоды из PbGeTe. /Курбатов А.Л., Шубин М.В., Старик П.М., Лучицкий Р.М., Бритов.А.Д., Полчкова В.П.– ФТП, 1981, т.15, в.1, с.202-203.

9. Лучицкий Р.М., Старик П.М. Экспериментальные особенности краевого поглощения кристаллов  при фазовом переходе.– ФТТ, 1982, т.24, в.7, с.2213-2215.

10.  Роман Лучицький МОДУЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ // Науково-педагогічний журнал "Обрії" – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО, 2009. –№ 2(29). – С.70-72.

11. .Роман ЛУЧИЦЬКИЙ  ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС ЯК ОСНОВА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „НАФТОГАЗОВА СПРАВА” //  Науково-методичний вісник "Джерела" – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО, 2009. –№ 1-2(57-58). – С.112-119. 

12.  Роман Лучицький ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У ВНЗ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД // Науково-педагогічний журнал "Обрії" – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО, 2010. – № 1(30). – С.43-52.   

13.  Роман Лучицький  Лінгвосинергетика як складова термінотворення // Науково-педагогічний журнал "Обрії" – Івано-Франківськ/ Р.М.Лучицький: Вид. ІФІППО, 2013. – № 1(36) – С.43-52.       

Роман Лучицький Триєдиність світосприймання та символізм Григорія Сковороди. – Ямгорів; літ.-краєзн. і мист. альманах. Городенка, 2017, число 28, - С.289-307.

71. Роман Лучицький  Пацифікація в Серафинцях. – «Серафинці»; краєзн. і літ.- мист. альманах. Івано-Франківськ, 2017, № 1, - С.57-67.

72.  Лучицький Р.М. ПІЗНАЙ СЕБЕ І СВІТ. Найвидатніші вчені про таємниці буття Всесвіту. - «Ямгорів», число 29, 2018, С.289-297, продовження в числі 30.

 

 З грифом МОНУ

1. Самелюк Л.Ю., Лучицький Р.М. Фізика (посібник для випускників середніх навчальних закладів і абітурієнтів).- Івано-Франківськ, „Фоліант”, 2006. 416с. 

2. Галущак М.О., Лучицький Р.М., Нижникевич В.В., Павлюк Л.Р., Рувінський Б.М. Фізика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. За ред. ак. АПН України С.У.Гончаренка.- Івано-Франківськ, „Фоліант”, 2006. 448с.

3.  Лучицький Р.М., Галущак М.О. Фізика твердого тіла. Навч. пос.- Івано-Франківськ: Факел, 2008, – 250с.

4. Солоничний Я.В., Лучицький Р.М., Галущак М.О. Спеціальний курс фізики. Навч. пос.- Івано-Франківськ: Вид. ІФНТУНГ, 2010, – 200с.

Контакти