Навчальний процес в ІФНТУНГ з 1.11.2021

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, з метою збереження життя та здоров’я здобувачів вищої освіти та співробітників університету, на виконання постанови КМУ № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами) та на підставі Наказу ректора № 275 від 27 жовтня 2021 року:

з 1 листопада 2021 року і до завершення теоретичного навчання згідно з графіком навчального процесу навчання з усіх видів навчальних занять (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи тощо) для здобувачів вищої освіти денної форми навчання всіх рівнів здійснювати з використанням дистанційних технологій згідно розкладу.

Докладніше про організацію навчального процесу