Наукова діяльність

 

Основні напрямки наукової роботи викладачів кафедри: 

– математичне моделювання термонапруженого стану елементів будівельних конструкцій за дії зосереджених теплових і механічних навантажень;
– оцінка вогнетривкості сталебетонних конструкцій;
– дослідження напружено-деформованого стану збірно-монолітних перекрить;
– оцінка залишкового ресурсу та потенційного ризику руйнування лінійних ділянок реальних дефектних трубопроводів;
– втомна довговічність в умовах випадкового навантажування;
– оцінка міцності складних металевих конструкцій за допомогою МСЕ;
– фізико-хімічне модифікування поверхні керамічної лицьової цегли гідрофобізуючими захисними речовинами;
– визначення принципів одержання низькоемісійних багатокомпонентних цементів, модифікованих добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії;
– теорія та конструювання оболонкових демпферів із сухим тертям;
– дослідження напружено деформованого стану бурильної колони та обсадних труб і їх муфтових з’єднань;
– розробка і розрахунок оболонкових засобів віброзахисту;
– підвищення зносостійкості деталей нафтогазового обладнання;
– вивчення залишкової міцності металу труб при довготривалій експлуатації; 
– експериментальні дослідження тріщиностійкості сталезалізобетонних балок;
– підвищення ефективності систем централізованого та децентралізованого теплопостачання;
– дослідження систем теплового акумулювання енергії в системах вентиляції будівель, підвищення ефективності роботи тепло-фотоелектричних колекторів;
– дослідження нестаціонарних теплових процесів в огороджуючих конструкціях будівель і споруд;
– розробка технологічних і теоретичних основ створення пористих матеріалів із прогнозованими теплофізичними характеристиками.

 

Вибрані наукові публікації, які характеризують основні напрямки досліджень викладачів кафедри

Артим Володимир Іванович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук.

– Артим В.І., Витязь О. Ю., Грабовський Р. С., Тирлич В. В., Грабовська Н.Р. Чисельно-експериментальна оцінка умов руйнування тривало експлуатованих бурильних труб. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(75), 88-97. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-2(75)-88-97.
– Артим В.І., Дикун Т. В., Дем’янчук Я. М., Козак Ф. В., Гаєва Л. І. Аналіз залишкових газів двигунів внутрішнього згоряння при роботі на біогазі та їх вплив на довкілля. Нафтогазова енергетика, (1(33), 101-108. https://doi.org/10.31471/1993-9868-2020-1(33)-101-108.
– Artym V., Vytyaz O. Yu., Hrabovskyy R. S., Tyrlych V. V. Effect of Geometry of Internal Crack-Like Defects on Assessing Trouble-Free Operation of Long-Term Operated Pipes of Drill String. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 42, No. 12: 1715-1727 (2020). https://doi.org/10.15407/mfint.42.12.1715.
– Artym V., Prysyazhnyuk P., Shlapak L., Semyanyk I., Kotsyubynsky V., Troshchuk L., Korniy S. Analysis of the Effects of Alloying With Si and Cr on the Properties of Manganese Austenite Based on Ab Initio Modelling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(12 (108)), 28-36, 2020. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217281.
– Artym V., Kryzhanivskyi Ye., Vytyaz O., Tyrlych V., Hrabovskyy R. Evaluation of the conditions of drill pipes failure during tripping operations. SOCAR Proceedings, 1, 36-48. https://doi.org/10.5510/OGP20210100478.
– Артим В.І., Івасів В.М., Дейнега Р.О., Буй В.В., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В. Прогнозування залишкового ресурсу дефектної ділянки нафтопроводу. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2021: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 16-18 березня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. – С. 34-36.
– V. Artym, E. Kuzmenko, S. Bagriy, І. Artym, U. Dzoba, I. Kamaeva. Distribution of mechanical stress and its relationship to the natural pulsing electromagnetic field in complex rock masses. Conference Proceedings, 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, Volume 2021, p. 1-5. European Association of Geoscientists & Engineers https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2079.
– V. Artym, E. Kuzmenko, S. Bagriy, І. Artym. Display of mechanical stresses' distribution in mining areas in the intensity dynamics of the Earth's natural pulsed electromagnetic field. JGD. 2022; Volume 2(33) 2022, Number 2(33) : 64-74. https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.065 .
– Артим В., Мандрик О., Михайлюк Р., Михайлюк В. Дослідження гідродинамічних параметрів самодіючого шлюзу для запобігання паводковим розливам. Екологічна безпека та природокористування, 44(4), 114-127. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.4.114-127.
– Артим В., Андрусяк А., Дем’янчук Я., Колесніченко С. Технічний стан штучних споруд на автомобільній дорозі загального користування державного значення т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця км 27+267 – км 66+411. Міжнародна науково-технічна конференція. Гідротехнічне і транспортне будівництво. – Одеса, 25-26 травня 2023 р.

 

Добрянський Іван Михайлович – професор, доктор технічних наук, дійсний член Академії Будівництва України.

– Добрянський І.М. Результати експериментально-теоретичних досліджень кущів буронабивних мікропаль при дії горизонтальних навантажень / Добрянський І. М., Гнатюк О.Т., Мазепа О.М., Холод П.Ф., Лапчук М.А. // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка: серія: галузеве машинобудування, будівництво/ випуск 3 (38). –2013.  – С.120-127.
– Dobrianskyi I. M. The research of load bearing capacity and fracture toughness of steel concrete beams, reinforced by cut and stretchy sheet Agricultural Engineering / I.M.Dobrianskyi, S. Burchenya,, Маros Korenco, Plamen Kangalov // Agricultural Science and Veterinary Medicine. Repair and Reliabilty. – Ruse : Proceeding, 2014. vol. 53, book 1.1. – S. 136-141.
– Добрянський І. М. Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем / І.М. Добрянський, Л.О. Добрянська, Є.Г. Іваник // Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2014. – № 15. – С. 3 – 15.
– Добрянський І. М. Використання технологічних залишків сталевого листового прокату, як робочої арматури / Р.А. Шмиг, С.П. Бурченя, С.В. Нікіфоряк // Науково технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал : наука та будівництв. – ДПНДІБК. – 2015. – №1. – С. 24-26.
– Ефективні конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві агропромислового комплексу// Монографія за заг. ред. Добрянського І. М. /Львів: Вид-во ЛНАУ, - 2016. – 268 с.
– Dobryanskyy I., Burchenya S., Famulyak Y., Sobczak-Piąstka J. Badanie nośności belek żelbetowych dozbrojonych stalowymi siatkami cięto-ciągnionymi Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : Czasopismo Inżynierii Lądowej, Srodowiska i Architekture, 2016. – Kwartalnik, Rzeszow, 2016. (Index Copernicus) T. XXXIII. Z. 63 (nr 1/I/2016), S. 237-245.
– Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М. Розв’язок моделі переміщення палі на прикладі двошарового зв’язного пилувато-глинистого ґрунту: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017.№18. – С.66-69.
– Добрянський І., Корчинський Р. Поняття капітальності в будівництві: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. – №18. – С.70-74.
– Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Мацик Р. Дослідження впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. – №18. – С.89-92.
– Dobrianskyy I., Dobrianska L., Dovhanych O, Hrytsevych A. Development of the method of examination of fire resistance of steel concrete beam elements with consideration of actual characteristics of materials // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce, Copyright by Politechnika Świętokrzyska, Kielce. – 2019. – P.64.
– Добрянський І.М., Добрянська Л.О., Вибранець Ю.Ю. Дослідження температури в елементах аркових конструкцій з заданим початковим розподілом. Міжнародна науково-технічна конференція ХДАЕУ, Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали, 21 квітня 2022 р., с.89-93.
– Добрянський І.М., Добрянська Л.О., Фафлей О.Я. Дослідження температурного поля будівельних конструкцій з багатошаровим покриттям. Міжнародна науково-технічна конференція ХДАЕУ, Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали, 21 квітня 2022 р., с.75-78.
– Добрянський І.М., Добрянська Л.О. Особливості розрахунку похилих буронабивних залізобетонних мікропаль з поширеною п’ятою. Інтелектуальні конструкції та інноваційні будівельні матеріали: зб. Наукових праць IV Міжнародної конференції, м. Херсон 24 травня 2023р.с.5-12

Грабовський Роман Степанович – професор, доктор технічних наук.

– Дмитрах І. М. До оцінки допустимої глибини тріщиноподібних дефектів у трубопроводах енергоустав / І. М. Дмитрах, А. М. Сиротюк, Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2001. – Т. 37, № 5. – С. 69-74.
–  Грабовський Р. С. До оцінки кінетики росту втомних тріщин в стінках трубопроводів / Р. С. Грабовський, В. С. Лужецький, Т. М. Горб’як // Машинознавство. – 2005. – №4 (94). – С. 7-10.
–  Грабовський Р. С. Встановлення ресурсних можливостей тривало експлуатованих нафтогазопроводів / Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2009. – Т. 45, № 2. – С. 145–152. (Hrabovs’kyi R. S. Determination of the Resource Abilities of Oil and Gas Pipelines Working for a long Time // Materials Science. – 2009. – 45, № 2. – Р. 309–317.).
– Грабовський Р. С. Оцінка міцності нафтопроводу з корозійно-механічними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 3 (36). – С. 38-42.
– Грабовський Р. С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4 (37). – С. 71-82.
– Грабовський Р. С. Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів / Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – №1 (27). – С. 79-86.
– Крижанівський Є. І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – №1 (31). – С. 42–54.
– Крижанівський Є. І. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, О. М. Мандрик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 105-110. (Kryzhanivs’kyi, E. I., Hrabovs’kyi R. S., Mandryk O. M. Estimation of the serviceability of oil and gas pipelines after long-term operation according to the parameters of their defectiveness // Materials Science. – 2013. – 49, № 1. – Р. 117-123.).
– Крижанівський Є. І. Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, І. Я. Федорович, Р. А. Барна // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 1. – С. 13-19.
– Hrabovskyy R. Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline / R. Hrabovskyy, M. Mazur, A. Hrytsanchuk, V. Habinskyy // Scientific journal of the TNTU – 2017. – № 3. – P. 38-48.
– Крижанівський Є. І., Грабовський Р. С., Витязь О. Ю.  Врахування геометрії корозійно-втомних тріщин в оцінюванні залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації  // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 40–47.

Добрянська Любов Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України.

 Добрянська Л.О. Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем / І.М.Добрянський, Л.О. Добрянська, Є.Г. Іваник // Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2014. – № 15. – С. 3-15.
– Добрянська Л.О., Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Фамуляк Ю.Є., Робота у графічному середовищі AutoCAD за десять уроків. Будівничий Галичини. 2017.№3.– С.39-50.
– Добрянська Л., Добрянський І., Грицевич А., Мацик Р. Дослідженя впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. №18. – С.89-92.
– Добрянська Л.О.Урахування залишкових напружень у зварних пластинах з поверхневими тріщинами на їх довговічність, Добрянський І.М.: 10 Міжнародний симпозіум: Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: – Івано-Франківськ – Криворівня, В-10. – 2014. – С.32-41.
– Добрянська Л.О. Дослідження характеру деформації сталебетонних елементів за дії підвищених температур, Добрянський І.М., Грицевич А.Ю., Скрипець Я. Вісник ЛНАУ: архітектура і сільськогосподарське будівництво, - №18, 2017. – С. 93-97.
– Ефективні конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві агропромислового комплексу// Колективна монографія за заг. ред. Добрянського І.М. / Львів: Вид-во ЛНАУ. - 2016.– 268 с.
– Використання технологічних залишків сталевого металевого прокату як робочої листової арматури залізобетонних конструкцій / Р.А. Шмиг, І.М. Добрянський, Л.О. Добрянська, С.П. Бурченя, С.В. Нікіфоряк // Журнал «Наука та будівництво», №1. – Київ, 2015. - С.24-26.  
– Аналітична оцінка вогнестійкості сталебетонних балок на основі урахування зміни деформативних характеристик: Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція: Енергоефективність у будівництві, сучасні конструктивні системи, матеріали та інженерне обладнання . – Київ. – 2014.
– Опрацювання експериментальних даних стосовно вивчення характеру руйнування балок під дією теплового експлуатаційного навантаження:  Матеріали ХVІ Міжнародного науково-практичного форуму: Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: – Львів, – 2015.   
– Температурні напруження масивних плит і балок у пластичній області при нерівномірній температурі: ХVП міжнародний науково-практичний форум: Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. – Львів. - 2016.
– Урахування залишкових напружень у зварних пластинах з поверхневими тріщинами на їх довговічність: 10 Міжнародний симпозіум «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». – Івано-Франківськ. - 2014.
– Hrytsevych A., Dobryanskyy I., Dobryanska L. Cyclic influence of freeze-saw temperature on the metal sheet shear between concrete in steel-concrete beams // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce, Copyright by Politechnika Świętokrzyska, Kielce. – 2019. – P.72.

Фабрика Юрій Михайлович – доцент, кандидат технічних наук.

– Клименко Ф. Є. Характер утворення та розвиток руйнівних тріщин у залізобетонній плиті сталезалізобетонної балки / Ф. Є. Клименко, Ю. М. Фабрика, Р. А. Шмиг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва. – С. 105–109.
– Козачок Л. Д. Визначення несучої здатності збірно-монолітних залізобетонних кущових фундаментів під опори мостів / Л. Д. Козачок, Ю. М. Фабрика // Вісник Львівського територіального відділення Академії будівництва України : [до 15-річчя Львівського відділеня Академії будівництва України] / Академія будівництва України, Львівське територіальне відділення. - Львів, 2010. - № 5/10. - С. 132-137. 
– Фабрика Ю.М. Переваги застосування стінових модулів «Стімоль в каркасно-монолітному будівництві / А. А. Дунчевський // Журнал «Будівничі Галичини». – Львів: ЛНАУ. – 2015, вип.1 – С. 39-43.
– Матвіїшин Є.Г. Умови реалізації державно-приватного партнерства в Україні / Ю.М. Фабрика //Збірник наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип.40 - С. 126-134.
– Матвіїшин Є.Г. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області / Ю.М. Фабрика //Науковий журнал ЛНАУ  “Аграрна економіка”. – Львів: ЛНАУ. – 2015, Т.7, №3-4 – С. 108-113.
– Матвіїшин Є.Г. Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України / Ю.М. Фабрика, О.В. Заброцька// Збірник наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.42 - С.289-296.
– Фабрика Ю.М. Економічна діяльність будівельних організацій в сучасних умовах  / О.І. Коваль //Матеріали міжнародного науково-практичного форуму “Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів”. – Львів. – 2014. – С. 351-357.
– Довганич М., Добрянський І., Добрянська Л., Фабрика Ю. Eнергоефективні буронабивні мікропалі та аналітична оцінка їх напружено-деформованого стану при навантаженні під кутом до осі // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – с. 198.
– Oleksandr Hnatiuk, Mykola Lapchuk, Volodymyr Kosarchyn, Andrij Mazurak, Yurii Fabryka: DEFINITION OF THE BEARING CAPACITIES OF DRILLED REINFORCED CONCRETE MICROPILES BY THE RESULTS OF ESTS, AUGUST 17 2023 FIELD T

Рутковська Ірина Зіновіївна – доцент, кандидат технічних наук.

– Рутковська І. З. Експериментальні дослідження тришарових конструкцій / І. З. Рутковська, З. М. Рутковський, Л. І. Вознюк, А. Марущак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 627. - С. 179-182.
– Ігнасіо Г. М. Cучасні технології в будівництві: досвід іспанської компанії JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія) / Г. М. Ігнасіо, В. М. Жук, І. З. Рутковська // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. - 2008. - Вып. 47. - С. 290-295.
– Рутковська, Ірина Зиновіївна. Напружено деформований стан збірно- монолітних попередньо напружених кесонних перекрить непрямокутної форми [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Рутковська Ірина Зиновіївна; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 19 с.
– Патент України на винахід UA № 19817. Спосіб вогнеперегородження для резервуарів і газопроводів з горючими сумішами / Левицький Болеслав Францевич, Гавриляк Анатолій Іванович, Рутковська Ірина Зіновіївна – Опубл. 25.12.1997. Бюл. № 5.
– Патент України на винахід UA № 100525. Перекриття будинку / Вознюк Л., Демчина Б., Рутковська І. – Опубл. 27.07.2015. Бюл.№14.
– Жук В. М. Гідрографи притоку для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності та трикутних в плані басейнів стоку / В. М. Жук, І. З. Рутковська, І. Ю. Попадюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 581. - С. 3-8. 
– Демчина Б. Г. Кафедра будівельних конструкцій та мостів Львівської політехніки - це звучить гордо! / Б. Г. Демчина, С. Б. Максимович, І. З. Рутковська // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. - 2010. - № 5. - С. 108-110.
– Рутковська, Ірина Зіновіївна. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст] : навч. посіб. для студентів архітектур., буд. та інж. спец. ВНЗ, коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Растр-7, 2015. - 149 с. 
– Рутковська І. З. Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м. / І. З. Рутковська, Л. Вознюк // Містобудування та територіальне планування. - 2013. - Вип. 48. - С. 384-389.

Стехна Роксолана Михайлівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри.

– Гивлюд М.М. Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, І.В. Ємченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2016. – № 844. – С. 53–58.
– Гивлюд М.М. Оптимізація складу захисного покриття та його вплив на водоі морозостійкість керамічної цегли / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, Я.Й. Коцій // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 22(1194). – С. 44–49.
– Пат. 109910 Україна, МПК С09D5/00. Атмосферостійке захисне покриття / Гивлюд М.М., Семенів Р.М. - № u201603937; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. – 4 с.
– Cеменів Р.М. Визначення фізико-технічних властивостей керамічної цегли та її гідрофобний захист / Р.М. Семенів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2017. – № 877. – С. 187– 192.
– Кропивницька Т.П. Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів / Т.П. Кропивницька, Г.С. Іващишин, Р.М. Семенів // Вісник ОДАБА. – 2017. – № 68. – С. 70–75.
– Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій / Т.П. Кропивницька, М.А. Саницький, Р.М. Семенів, А.Т. Камінський // Науковий вісник будівництва. – 2018. – Т.91, №1. – С. 146–151.
– Impact of modifiers on the properties of brick masonry construction / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, M. Chekaylo, A. Kaminskyy // The international journal Sustainable development. – 2018. – Vol. 2. – P. 77–82.
– Studying the effect of nano-liquids on the operational properties of brick building structures / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, R. Kotiv, A. Kaminskyy, V. Gots // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5/6(95). – P. 27–32.

Палійчук Ігор Іванович – доцент, кандидат технічних наук.

– Paliychuk, Igor I., 2018. Determining of stress-strain state of the casing string according to the directional survey data during the wellbore construction. Journal of New Technologies in Environmental Science, 4, pp.156-167.
– Paliychuk, Igor I., 2019. Determining of stress-strain state of the casing string according to the directional survey data during the wellbore construction. III-rd International Scientific-Technical Conference "Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering": Book of abstracts (7-9 February 2019, Kielce, Poland). – Kielce: Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 2019. – P. 56.
– Палійчук І.І. Розрахунок напружень розтягу і згину в обсадній колоні, встановленій у свердловині зі складним профілем / І.І. Палійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2019. – № 1 (70) – С. 77-89.
– Палійчук І.І. Вирішення основного диференціального рівняння деформацій обсадної колони у викривленій свердловині / І.І. Палійчук // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2019. – № 1 (46) – С. 25-34.
– Paliichyk, I. I., Nezamay, B. S., and Malyk, H. D., 2019. Deformation of the long casing string on centralizers in the process of its installation in a horizontal well. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, pp. 47-54.
– Крижанівський Є. І. Концентрація напружень в обсадній колоні при вирізанні отвору для бічного стовбура свердловини / Є.І. Крижанівський, Д.Г. Чорнописький, І.І. Палійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2019. – № 3 (72) – С. 7-18.
– Палійчук І. І. Напружено-деформований стан низу обсадної колони у горизонтальній свердловині / І. І. Палійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2019. – № 4 (73) – С. 54-64.
– Палійчук І. І., Пітула М. М. Закономірності згинання обсадної колони внаслідок взаємодії зі стінками криволінійної свердловини. // Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 240-245.
– Палійчук І. І., Кикавець В. М. Математична модель деформування труб обсадної колони на центраторах у криволінійній свердловині // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 314-322.
– Paliichuk I. I., Levytskyi Ye. M. Determination of the stress-strain state of the walls of pipes and couplings with a conical thread // European scientific discussions. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2021. Pp. 104-111.
– Палійчук І. І., Кобилянська І. В. Визначення силових і деформаційних параметрів в обсадних трубах у горизонтальній свердловині // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 297-304.
– Kovbasiuk I. M., Martsynkiv O. B., Vytvytskyi I. I., Pavlyshyn L. V., Zhdanov Y. D. and Paliichuk I. I., 2021. Problems of casing wells in potassium-magnesium salts of the Dnieper-Donets Rift and ways of their solution // 15th International Conference ”Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” (17-19
November 2021, Kyiv, Ukraine): Conference Proceedings, Volume 2021. Kyiv: European Association of Geoscientists & Engineers, 2021. Pp. 1-5.
– Науково-технічні дослідження у галузі будівництва: колективна монографія. Т.1 / Заг. ред. Д. О. Банніков. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М. – 2022. – 208 с. ISBN 978-617- 7926-37-4
– Paliichyk, I. I., Kovbasiuk, I. M., Martsynkiv, O. B., Vytvytskyi, I. I., 2022. Forceful interaction of the casing string with the walls of a curvilinear well. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, pp. 45-51.

Величкович Андрій Семенович – доцент, кандидат технічних наук.

– Velychkovych A., Ropyak, L., Dubei, O. (2021). Strength Analysis of a Two-Layer PETF-Concrete Column with Allowance for Contact Interaction between Layers. Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2021, Article ID 4517657, https://doi.org/10.1155/2021/4517657
– Velychkovych A., Bedzir O., Shopa V. (2021). Laboratory experimental study of contact interaction between cut shells and resilient bodies. Engineering Solid Mechanics, Vol. 9, Issue 4, P. 425–438 . https://doi.org/10.5267/j.esm.2021.5.003
– Bazaluk O., Velychkovych A., Ropyak L. and etc. (2021). Influence of Heavy Weight Drill Pipe Material and Drill Bit Manufacturing Errors on Stress State of Steel Blades. Energies, 14(14), 4198. https://doi.org/10.3390/en14144198
– Velychkovych A. Numerical model of interaction of package of open shells with a weakly compressible filler in a friction shock absorber. Engineering Solid Mechanics. 2022. Vol. 10. No 3. P. 287–298. https://doi.org/10.5267/j.esm.2022.3.002
– Dutkiewicz M., Velychkovych A., Shatskyi I., Shopa V. Efficient Model of the Interaction of Elastomeric Filler with an Open Shell and a Chrome-Plated Shaft in a Dry Friction Damper. Materials. 2022; 15(13):4671. https://doi.org/10.3390/ma15134671 
– Fodchuk, I.; Kotsyubynsky, A.; Velychkovych, A. and etc. The Effect of Ne + Ion Implantation on the Crystal, Magnetic, and Domain Structures of Yttrium Iron Garnet Films. Crystals 2022, 12, 1485. https://doi.org/10.3390/cryst12101485
– Науково-технічні дослідження у галузі будівництва: монографія. Т. 1 / Д. Банніков, А. Андрусяк, А. Величкович , І. Палійчук, О. Фафлей. – Івано-Франківськ: Кушнір Г. М., 2022. – 208 с. ISBN 978-617-7926-37-4
– Dutkiewicz, M.; Velychkovych, A.; Andrusyak, A.; Petryk, I.; Kychma, A. Analytical Model of Interaction of an Oil Pipeline with a Support of an Overpass Built in a Mountainous Area. Energies 2023, 16, 4464. https://doi.org/10.3390/en16114464
– Ropyak, L.; Shihab, T.; Velychkovych, A. and etc. Optimization of Plasma Electrolytic Oxidation Technological Parameters of Deformed Aluminum Alloy D16T in Flowing Electrolyte. Ceramics 2023, 6, 146–167. https://doi.org/10.3390/ceramics6010010
– Shatskyi I., Velychkovych A. Analytical Model of Structural Damping in Friction Module of Shell Shock Absorber Connected to Spring. Shock and Vibration 2023, Vol. 2023. Article ID 4140583. https://doi.org/10.1155/2023/4140583

Андрусяк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

– Андрусяк А. В. Аналіз і причини відмов на нафтопроводі та чинники, що впливають на їх експлуатацію / А. В. Андрусяк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – 2(18). – С. 99-102.
– Андрусяк А. В. Методи визначення впливу пошкоджень на працездатність нафтопроводу / А. В. Андрусяк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. – 2008. – 3(8). – С. 23-25.
– Тимків Д.Ф. Розробляння математичної моделі нестаціонарних експлуатаційних режимів роботи магістральних нафтопроводів / Д.Ф. Тимків, Ю.Г. Мельниченко, А.В.Андрусяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. – 2011. – 1(38). – С. 120-124.
– Гриджук Я.С. Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інстру-менту та характеристиками його коливального руху / Я.С.Гриджук, А.В.Андрусяк, М.В.Кичма // Нафтогазова енергетика : Всеукраїнський науково-технічний журнал - 2014 -№1(21). – С. 7-15.
 – Лисканич М.В. Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадко-вому вібраційному навантаженні / М. В. Лисканич, Я. С. Гриджук, А. В. Андрусяк, О. М. Лисканич // Львів. Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 4(76), с. 64- 72.
– Андрусяк А.В., Величкович А.С. Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу, спорудженого в гірській місцевості // Розвітка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 1(54). – С. 89–96.
– Nguyen Van Lam. Danh gia ky thuat do ben duong ong dan dau dat o vung doi nui / Nguyen Van Lam, A.S.Velychkovych, A.V.Andrusiak // DAU KHÍ . Tap chi cua tap doan dau khi quoc gia viet nam. – petrovietnam. – 2015. – № 9. – P. 46 – 52.
– Андрусяк А. В. Діагностична оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу в стані тривалої експлуатації / А.В.Андрусяк // Нафтогазова галузь України. – 2016. – № 2 – С. 27–30.
– Andrusyak A. The Development Assessment Method of Axial Loads in Any Section of the Sucker Rod Column / А. Andrusyak, Ja. Grydzhuk, А. Dzhus, І. Steliga // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. –  1/7 (85). – Р. 32-37.
– Андрусяк А. В., Величкович А. С., Петрик І.Я. Аналітико-експериментальна модель міцності надземних переходів газонафтопроводів // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018: X Міжнародна науково-технічна конференція, 24…25 квітня 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 22–23.
– Grydzhuk, J., Chudyk, I., Velychkovych, A., & Andrusyak, A. (2019). Analytical estimation of inertial properties of the curved rotating section in a drill string // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 1(7 (97)), P. 6–14.
– Velychkovych A. S.,  Andrusyak A. V.,  Pryhorovska T. O., Ropyak L. Y. Analytical model of oil pipeline overground transitions, laid in mountain areas // Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies nouvelles. – 2019. – 74 (65). – P. 1–9.

Дем'янчук Ярослав Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

– Taras Dykun, Lubov Haieva, Fedir Kozak, Yaroslav Demianchuk The analysis of certain features of working process of internal combustion engine that works on biogas from disposal sites // Journal of New Technologies in Environmental Science, Kielce University of Technology, No. 1, 2019. - p. 20-29.
– Дикун Т.В. Аналіз роботи автотранспорту на біогазі в гірських умовах експлуатації / Л.І. Гаєва, Ф.В. Козак, Я.М. Дем’янчук // Науковий вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія: Енергетика: економіка, технології, екологія.  № 1 (2020). – Київ: КПІ, 2020 с. 45-52.
– Дикун Т.В. Аналіз залишкових газів двигунів внутрішнього згоряння при роботі на біогазі та їх вплив на довкілля / Л.І. Гаєва, Ф.В. Козак, Я.М. Дем’янчук, В.І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Нафтогазова енергетика. № 1(33) (2020). – Іфано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020  с. 101-108
– Дикун Т.В. Аналіз роботи двигунів внутрішнього згоряння на біогазі з відходів сміттєзвалищ / Л.І. Гаєва, Ф.В. Козак, Я.М. Дем’янчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Нафтогазова енергетика. № 1(31) (2019). – Іфано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020  с. 83-91.
– Копей І.Б. Використання комплексної дії для запобігання та ліквідації асфальто-смоло-парафінових відкладів у стовбурі свердловини / І. Б. Копей, В. Д. Середюк, Я. М. Дем'янчук, М. Я. Лялюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. № 2(51) (2021). – Іфано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021  с. 47-54.

Фафлей Олег Ярославович – асистент кафедри, кандидат технічних наук..

– Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4(65). – С. 77-87.
– Аналіз сучасних конструкцій замкових з’єднань обважнених бурильних труб / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Нафтогаз. енергетика. – 2017. – № 2(28). – С. 22-30.
– Артим В.І., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб. Молодий вчений. - 2017. - №11 (51). - С. 1043-1047.
 – Дослідження   впливу асиметричного навантаження на кінетику втомних тріщин / О.Я. Фафлей //  Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 1(66). – С. 44-52.
– Артим В. І., Фафлей О. Я., Пенц В. Ф., Карюк А. М. Особливості розрахунку довговічності деталей машин та елементів конструкцій, які працюють в умовах високо асиметричного низькоамплітудного навантаження / В.І. Артим, О.Я. Фафлей, В.Ф.Пенц, А.М. Карюк// Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1 (50). − 2018. − ПолтНТУ. - С. 14-24.
– Патент № 125921, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800265; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125922, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800266; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125915, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201713152; Заявл. 29.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. – 4 с.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, А.В. Семенчук / Удосконалення методів розрахунку довговічності елементів бурильної колони при глибокому бурінні // Міжнародна науково-технічна конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження Івана Пулюя 19–21 травня 2015 року, м. Тернопіль, с.66-68.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, І.Я. Петрик, І.Я. Фафлей / Проектування двоопорних замкових з'єднань бурильних труб // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018 24-27 квітня 2018р. Івано-Франківськ, 2018. – с.182-185.
– О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк / Кінцево-елементний аналіз двоопорних замкових з’єднань бурильних труб // II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція – 2017: матеріали конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі», 2017 р.: – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2017. С. 313.
– В.І Артим, В.В. Гриців, О.Я.Фафлей /ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНИХ ТРУБ ЗА ДОПОМОГОЮ 3D МОДЕЛЮВАННЯ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 2017: секція «системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні», 28 – 30 березня 2017 року, м. Дніпро, с.48-49.
– V. І. Artym., O. Y. Faflei, V. V. Mykhailiuk, A. V. Semenchuk, R. O. Deineha, I. I. Yatsyniak. Features of calculation of durability of machine parts and structural elements under conditions of high asymmetric low-amplitude loads. Journal of new technologies in environmental science. - 2018. - №1 vol.2. - p. 47-57.
– Федорович Я. Т., Михайлюк В. В., Фафлей О. Я, Дейнега Р. О., Захара І. Я, Самсонов О. Дослідження роботи ущільнення пакера. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2023. № 1 (54).
– A.P.Dzhus, O.Y.Faflei, R.O.Deineha, L.R.Yurych, M.A.Dorokhov Design of double-shoulder threaded joints of drilling string elements. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2023, (3): 060 – 065 https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/060 Scopus (Україна)