Матеріально-технічна база Дністровського протипаводкового полігону включає приміщеня та обладнання

Матеріально-технічна база Дністровського протипаводкового полігону включає приміщеня та обладнання

Лабораторний корпус Маріямпільської екологічної лабораторії

Лабораторний корпус Маріямпільської екологічної лабораторії – це двоповерхова споруда на ділянці 0,21 га площею 269,3 м2, балансовою вартістю 40694 грн., яка знаходиться на високому (41м) лівому березі р.Дністера (південна околиця с. Маріямпіль) і передана університету нафти і газу Маріямпільською сільською радою за рішенням Галицької районної ради згідно наказу МОН України № 383 від 07.05.2009р. Виконання  реконструкція приміщення, в якому будуть створені лабораторно-аналітична база, кімнати для персоналу і студентів, навчальні класи, конференц-зал та ін.

Вже в 2012-2013 навчальному році для досліджень на полігоні  була створена Маріямпільська екологічна експедиція із студентів-п’ятикурсників (7 майбутніх магістрів і 2 спеціалістів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування»), які під керівництвом професора О.М.Адаменка у польових експедиційних умовах відібрали проби ґрунтів, самостійно їх проаналізували на отриманих за грантом приладах «ЕКОТЕСТ». Результати аналізів оброблені на комп’ютерах за спеціальними програмами, що дозволило студентам побудувати екологічні карти розповсюдження головних забруднювачів, що принесла на територію полігону повінь 2008 р. Кожний студент мав свій планшет топографічної карти, на основі якої вони склали карти четвертинних відкладів, геоморфології, ландшафтів та екологічної ситуації. Це стало основою для написання магістерських робіт і дипломних проектів на реальному фактичному матеріалі.

Також на базі полігону проходять практику студенти другого курсу навчання.   

Мета ландшафтно-екологічної навчальної практики - ознайомлення студентів з об’єктами досліджень (ландшафтами), формування знань та навичок, необхідних для дослідження факторів негативного впливу та антропогенного навантаження на ландшафти, ландшафтного картографування та оцінки екологічного стану ландшафтів, обґрунтування шляхів поліпшення стану навколишнього середовища.

Завдання ландшафтно-екологічної практики:

- дослідження екологічного стану компонентів ландшафту (гірські породи, кліматичні та гідрологічні умови, грунти, рослинний та тваринний світ) на рівні фацій, урочищ місцевостей;

- дослідження умов, закономірностей формування та динаміки екологічних ситуацій в межах окремих природних територіальних комплексів і басейнів річок;

- картографування екологічного стану природних територіальних комплексів (ландшафтів);

- проведення інвентаризації джерел забруднення та складання відповідних інвентаризаційних картографічних матеріалів;

- класифікація джерел та видів техногенного впливу;

- картографування ареалів забруднення та екологічного стану ландшафтів;

- оцінка екологічної ситуації на території дослідження.