Мислюк Михайло Андрійович

Мислюк М. А.
Alma mater

 Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Буріння свердловин

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

професор кафедри буріння свердловин

Наукові інтереси

Теоретичні основи прийняття технологічних рішень при бурінні свердловин в ускладнених умовах

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року.

General Information

 

          Народився 12 жовтня 1951 року в с. Бишів Галицького району Івано-Франківської області.
       У 1972 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. З 1972 по 1975 роки працював інженером Українського відділу Всесоюзного науково-дослідного інституту бурової техніки. З 1975 по 1978 роки навчався в аспірантурі при кафедрі буріння нафтових і газових свердловин  Івано-Франківського інституту нафти і газу, а з 1978 року працює асистентом, доцентом (1981 р.) і професором (1993 р.) кафедри буріння нафтових і газових свердловин. У 1980 р. захистив кандидатську, а у 1993 р. – докторську дисертації. У 1983 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 1994 р. – професора по кафедрі буріння нафтових і газових свердловин.

 

 

Навчальна робота

 

Моделювання процесів буріння свердловин

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень

Прийняття технологічних рішень в бурінні

Гідроаеромеханіка в бурінні

 

 

Наукова діяльність

 

    Керівник наукової школи " ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ"

      Основні наукові досягнення:

  • розроблені наукові основи вибору і прийняття раціональних технологічних рішень з метою попередження і ліквідації ускладнень при бурінні свердловин в умовах інформаційної невизначеності
  • побудована і науково обґрунтована гідродинамічна модель поглинаючих тріщинних пластів
  • розроблена методика обробки даних ротаційної віскозиметрії
  • побудовані математичні моделі технологій ліквідації прихватів.

     

Вибрані публікації
Контакти

 

 

0342 72-71-37

mykhailo.mysliuk@nung.edu.ua