Інформація про кафедру

Кафедра автомобільного транспорту ІФНТУНГ є випускною і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю  «Автомобільний транспорт» та докторів філософії за спеціальністю «Галузеве машинобудування» за очною і заочною формами навчання.

Перший випуск інженерів-автомобілістів в Івано-Франківському інституті нафти і газу відбувся в 1969 р. У той час підготовка спеціалістів здійснювалася за заочною і вечірньою формами навчання, випускною була кафедра «Теплотехніки».

За рекомендаціями провідних підприємств нафтогазового комплексу України кафедрою була заснована спеціалізація «Технічна експлуатація нафтогазового технологічного транспорту». У 1994 р. спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» була акредитована за IV рівнем із правом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Упродовж 1969–2016 рр. кваліфікацію інженера-механіка з експлуатації автомобільного транспорту отримало 1865 осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток автотранспортної галузі та народного господарства України.

Серед випускників кафедри є депутати Верховної Ради, працівники державної влади, директори та голови правління різних підприємств, військові та працівники силових органів, підприємці, інженерно-технічні працівники, викладачі профільної освіти.

На кафедрі працює висококваліфікований колектив із 14 викладачів, серед яких 12 мають наукові ступені (1 докт. наук та 11 кандидатів) та вчені звання (один професор та 11 доцентів).

За роки існування кафедри нею у різні роки керували:

З 1969 р. до 1975 р. — канд. техн. наук, доц. К. О. Келер; у 1975–1983, 1989–2014 рр. —  канд. техн. наук, професор Ф. В. Козак; упродовж 1983–1988 рр. — канд. техн. наук, доц. А. І. Сергійко;  з липня 2014 р. і до сьогодні – докт. техн. наук, проф. С. І. Криштопа.

Випускниками кафедри захищено вісім кандидатських і одна докторська дисертація, більшість із них — під керівництвом професора Ф. В. Козака.

Нині на стаціонарну форму навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» щорічний державний набір становить 25 осіб, ліцензований обсяг при цьому складає 60 чоловік. Контингент студентів по кафедрі коливається в межах 250–270 чоловік, із них 80–100 студентів заочної форми навчання.