Адаменко Олег Максимович

Адаменко Олег Максимович
Alma mater

Ленінградський гірничий інститут

Спеціальність

геологічна зйомка та пошуки корисних копалин

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер-геолог

Науковий ступінь

Доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

професор кафедри екології

General Information

Директор Центру прогнозування та попередження техногенно-гідроекологічної небезпеки Прикарпаття

Кандидат геолого-мінералогічних наук  - 1967р.;
Доктор геолого-мінералогічних наук - 1971р;
Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки (1978);
Орден "За заслуги " ІІІ ступеня (2007);
Степендіат Президента України (2010-2014).

Кар’єра – посада, місце праці, роки:
1957 - 1968 - старший колектор, геолог, головний геолог Західно-Сибірської геологічної експедиції;  
1968 - 1974 - інститут земної кори Сибірського відділення АН СРСР;
1974 - 1984 - професор, завідувач кафедри загальної геології, мінералогії й петрографії та кафедри геології, пошуків та розвідки нафтових і газових родовищ ІФІНГ;
1984 - 1988 - заступник директора Інституту географії АН Молдовської РСР;
1988 - 2007 - завідувач кафедрами теоретичних основ геології, інженерної екології та загальної геології, екології ІФНТУНГ;
З 2007 до тепер - професор кафедри екології ІФНТУНГ.  

Засновник та керівник Наукової школи "Раціонального використання і захисту природи".

Наукова діяльність

1. Adamenko O. M., 2019. The Upper Pleistocene stratigraphy of the Staruhya site as a «bridge» between the stratigraphical frameworks of Western Europe and plain area of Ukraine. Jornal of Geology, Geography and Geoecology, 28(2): 213 – 220.

2. Адаменко О. М. Значення геологічної пам’ятки природи «Старуня» для соціально-економічного розвитку Прикарпаття та України / О. М. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 2019 - № 1 (19). –          С. 19-33.

3. Олег Адаменко. Геекологічний стан Бистрицько-Тлумацької та Придністерсько-Покутської височин / Олег Адаменко, Денис Зорін, Наталія  Зоріна, Катернина Радловська  // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Збірник наукових праць ЛНУ ім. І. Франка. Львів. Вип. 1(09) 2019. – С. 21-34.

4. Адаменко О.М. Геоекологічні проблеми Західного регіону України / Адаменко О.М., Н. О. Зоріна // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збіоник наукових праць. – Львів: ЛНГ ім. Івано-Франка, 2018. – С.50-63.

5. Адаменко О.М. Перший етап екологічних досліджень на Дністровському протипаводковому полігоні / О.М. Адаменко, Д.О. Зорін // Проблеми геоморфології і палеогеографії українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали семінару 13-15 вересня 2018 р. – № 01 (08) 2018 вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 42-56.

6. Адаменко О.М. Теоретичні основи конструктивної екології – нового наукового напряму у Науках про Землю / О.М. Адаменко //  Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ:  2016, № 1 (13). – С. 5-17.

7. Адаменко О.М. Парк історії Землі та людини на Прикарпатті: монографія за ред. доктора геол.-мін. н., професора О. М. Адаменка / О.М. Адаменко, Д. О. Зорін, Т. П. Белз. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2019. – 236с. (27,4 ум. друк.арк).

8. Адаменко О.М. Парк Льодовикового періоду. Розвиток культури та мистецтва давніх людей і природи Старуні на тлі світових тенденцій глобальних кліматичних змін: монографія за ред. доктора геол.-мін. н., професора Олега Адаменка та керівника проекту сільського голови Старуні Івана Мосюка / О. М. Адаменко, О. М. Мандрик, М. І. Сосюк, Д. О. Зорін, І. І. Ковбанюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – 152с., 17,68 ум. друк. арк. 

9. Адаменко О.М. Стан довкілля у річкових долинах з катастрофічними паводками. Перший етап екологічних досліджень на Дністровському протипаводковому полігоні (2012-2018 рр.) : монографія   /  О. М. Адаменко, Д.О. Зорін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – 2018. – 240 с.

10. Адаменко О.М. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України: монографія у 2 т. / за ред.. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка. – Київ-Чернівці: Букрек, 2017. – Т.1. – 472с. Т.2. – 584с.

11. Адаменко О.М. Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону: колективна монографія / О.М. Адаменко, О. М. Мандрик, Л. М. Архипова та ін. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 323 с.