Кулик Тетяна Павлівна

Кулик Т.П.
Alma mater

Національний університет «Львівська політехніка», 1989 р.

Спеціальність

Економіка і організація енергетики

Кваліфікаційний рівень

Інженер-економіст

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, головний бухгалтер; старший викладач кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку

Наукові інтереси

місцевий економічний розвиток та регіональне управління; енергоменеджмент в місцевих органах влади; фінансовий менеджмент підприємницької діяльності

General Information

Після завершення навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» з 1989 року розпочала викладацьку діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спочатку на кафедрі «Організації виробництва», після цього на кафедрах «Управління виробництвом» та «Управління регіональним та економічним розвитком». На сьогоднішній день старший викладач кафедри «Теорії економіки і управління». Починаючи з 2009 року і по сьогодні є залученим викладачем Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Постійна участь у програмах стажування та підвищення кваліфікації. Останні з них - підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України за професійною програмою з питань місцевого економічного розвитку. Серед міжнародних стажувань: Малопольський інститут територіального самоврядування і адміністрації (м. Краків, Польща), Конфедераційний Коледж (м.Тандер-Бей, Канада) та інші.

Має 20-річний досвід роботи в організації громадянського суспільства та різноплановий досвід у сферах бізнес-планування, проведенні тренінгів, організації заходів, консультаційного супроводу підприємницької діяльності, стратегічного планування, проведення ринкових, економічних та соціальних досліджень; впровадження територіально-адміністративних реформ на місцевому рівні. Основна тренерська спеціалізація: започаткування власної справи, методологія розробки бізнес-плану, оптимізація системи оподаткування, фінансовий менеджмент, обслуговування клієнтів, технологія продаж, управління людськими ресурсами, підготовка та написання проектів, стратегічне планування розвитку громади, менеджмент організації, розробка планів соціально-економічного розвитку, молодіжне підприємництво, активізація громади. Брала участь у створенні стратегій регіонального, місцевого економічного розвитку та Карпатського Єврорегіону. Має значний досвід управління та координації успішними проектами міжнародної технічної допомоги. Також є експертом у сферах бізнес-планування, місцевого економічного розвитку та стратегічного планування.

 

Навчальна робота
 • Регуляторна політика в підприємницькій діяльності
 • Управління регіональним розвитком
 • Стратегічний і проектний розвиток регіону
 • Економіка і організація виробництва (електротехнічна галузь)
 • Організація, планування і управління виробництвом (електротехнічна галузь)
 • Енергетичне планування і фінанси у сфері енергозаощадження
 • Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності
Наукова діяльність

Напрями наукової роботи:

 • стратегічне планування розвитку громад та планування їх впровадження;
 • моделі місцевого економічного розвитку та їх застосування на рівні територіальних громад;
 • проектна діяльність в управлінні та соціально-економічному розвитку;
 • формування привабливого середовища для залучення інвестицій;
 • смартспеціалізація в стратегічному плануванні та розробці програм і проектів місцевого розвитку;
 • економічна ефективність програм енергоощадності;
 • регуляторна політика підтримки і розвитку підприємництва;
 • фінансування та бюджетування діяльності.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1720-1549

Google Scholar (Академія):  https://scholar.google.com/citations?user=Vd9SOQEAAAAJ&hl=uk

Research AAH-4096-2020 https://publons.com/researcher/3461693/tetiana-kulyk/

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

Андрусів У. Я., Гальцова О. Л., Мазур І. М., Кулик Т. П. Навчальний посібник «Антикризове управління підприємством» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92404 від 23.09.2019

 

Вибрані публікації
 1. Кулик Т.П. Ефективність системи енергоменеджменту на муніципальному рівні /Т.П. Кулик // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал - 2019. – Випуск 30. – с. 298-302 Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 2. Кулик Т.П. Підходи та методи розробки стратегій місцевого розвитку / Т. П. Кулик // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». - Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2019. – Вип. 1(26) - с. 213-218
 3. Кулик Т.П. Громадська участь в стратегічному плануванні розвитку громади /Т.П. Кулик //Причорноморські економічні студії. Науковий журнал – 2019. - Випуск 40 – с. 156-160
 4. Кулик Т.П. Підтримка розвитку підприємництва на місцевому рівні як інструмента місцевого економічного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 52. с. 66-73
 5. Кулик М.П., Кулик Т.П. Аналіз об’єктів генерації об’єднаної  енергетичної cистеми України // Економічний аналіз: збірник наукових праць, Тернопільський національний економічний університет, 2021. Том 31 №1
 6. Перевозова, І. В., Морозова, О. С., Кулик, Т. Особливості функціонування енергетичних бірж країн Європи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 30. C. 261-267. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/583
 7. Перевозова, І. В., Даляк, Н. А., Лозінська, Л. Д., Кулик, Т. П., Неміш, Ю. В. Розробка стратегії управління маркетинговими витратами підприємства та особливості їх контролю в умовах невизначеності. Академічні візії. 2023. Вип. 16. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/176
 8. Havrysh V., Nitsenko V., Perevozova I., Kulyk T., Vasylyk O. (2022) Alternative Vehicle Fuels Management: Energy, Environmental and Economic Aspects. In: Zaporozhets A. (eds) Advanced Energy Technologies and Systems I. Studies in Systems, Decision and Control, vol 395. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85746-2_5
 9. Кулик Т.Р. Фінансове забезпечення закладів вищої освіти в Україні /Сидор Г.В., Кулик Т.П., Савчин Л.М.// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Серія "економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості" - 2021.- №2(24) - с. 174-182

Навчальні посібники 

 1. Регуляторна політика в підприємницькій діяльності: навчальний посібник/ Т.П.Кулик; ІФНТУНГ. – Івано - Франківськ : Супрун В.П. - 2020. - 240 с.
 2. Підприємництво та лідерство в умовах реалізації сталого розвитку. На допомогу військово службовцю, звільненому в запас: навч. посіб. / О. Карпаш, Л. Ріщук, Т.Кулик та ін.; за заг. ред. М.О.Карпаша.  - Київ.:  "Гнозіс" - 2021.-236с.
Контакти

tetiana.kulyk@nung.edu.ua