Кулик Тетяна Павлівна

Кулик Т.П.
Alma mater

Національний університет «Львівська політехніка», 1989 р.

Спеціальність

Економіка і організація енергетики

Кваліфікаційний рівень

Інженер-економіст

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, головний бухгалтер; кафедра теорії економіки та управління, старший викладач

Наукові інтереси

місцевий економічний розвиток та регіональне управління; енергоменеджмент в місцевих органах влади; фінансовий менеджмент підприємницької діяльності

General Information

Після завершення навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» з 1989 року розпочала викладацьку діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу спочатку на кафедрі «Організації виробництва», після цього на кафедрах «Управління виробництвом» та «Управління регіональним та економічним розвитком». На сьогоднішній день старший викладач кафедри «Теорії економіки і управління». Починаючи з 2009 року і по сьогодні є залученим викладачем Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Постійна участь у програмах стажування та підвищення кваліфікації. Останні з них - підвищення кваліфікації в Національній академії державного управління при Президентові України за професійною програмою з питань місцевого економічного розвитку. Серед міжнародних стажувань: Малопольський інститут територіального самоврядування і адміністрації (м. Краків, Польща), Конфедераційний Коледж (м.Тандер-Бей, Канада) та інші.

Має 20-річний досвід роботи в організації громадянського суспільства та різноплановий досвід у сферах бізнес-планування, проведенні тренінгів, організації заходів, консультаційного супроводу підприємницької діяльності, стратегічного планування, проведення ринкових, економічних та соціальних досліджень; впровадження територіально-адміністративних реформ на місцевому рівні. Основна тренерська спеціалізація: започаткування власної справи, методологія розробки бізнес-плану, оптимізація системи оподаткування, фінансовий менеджмент, обслуговування клієнтів, технологія продаж, управління людськими ресурсами, підготовка та написання проектів, стратегічне планування розвитку громади, менеджмент організації, розробка планів соціально-економічного розвитку, молодіжне підприємництво, активізація громади. Брала участь у створенні стратегій регіонального, місцевого економічного розвитку та Карпатського Єврорегіону. Має значний досвід управління та координації успішними проектами міжнародної технічної допомоги. Також є експертом у сферах бізнес-планування, місцевого економічного розвитку та стратегічного планування.

 

Навчальна робота
 • Регуляторна політика в підприємницькій діяльності
 • Управління регіональним розвитком
 • Стратегічний і проектний розвиток регіону
 • Економіка і організація виробництва (електротехнічна галузь)
 • Організація, планування і управління виробництвом (електротехнічна галузь)
 • Енергетичне планування і фінанси у сфері енергозаощадження
 • Фінансовий менеджмент підприємницької діяльності
Наукова діяльність

Напрями наукової роботи:

 • стратегічне планування розвитку громад та планування їх впровадження;
 • моделі місцевого економічного розвитку та їх застосування на рівні територіальних громад;
 • проектна діяльність в управлінні та соціально-економічному розвитку;
 • формування привабливого середовища для залучення інвестицій;
 • смартспеціалізація в стратегічному плануванні та розробці програм і проектів місцевого розвитку;
 • економічна ефективність програм енергоощадності;
 • регуляторна політика підтримки і розвитку підприємництва;
 • фінансування та бюджетування діяльності.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1720-1549

Google Scholar (Академія):  https://scholar.google.com/citations?user=Vd9SOQEAAAAJ&hl=uk

Research AAH-4096-2020 https://publons.com/researcher/3461693/tetiana-kulyk/

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

Андрусів У. Я., Гальцова О. Л., Мазур І. М., Кулик Т. П. Навчальний посібник «Антикризове управління підприємством» свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92404 від 23.09.2019

 

Вибрані публікації
 1. Кулик Т.П., Андрусів У.Я. Механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць. Економічний аналіз: збірник наукових праць, Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль, 2016.-Том 24 №1. – с. 45-51
 2. Кулик Т.П., Сімків Л.Є. Реформування місцевого самоврядування в Україні: тенденції і проблемні аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» - 2017. - № 28. - с.15-20
 3. Кулик Т.П. Ефективність системи енергоменеджменту на муніципальному рівні. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал - 2019. – Випуск 30. – с. 298-302 Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019
 4. Кулик Т.П. Підходи та методи розробки стратегій місцевого розвитку. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». - Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2019. – Вип. 1(26) - с. 213-218
 5. Кулик Т.П. Громадська участь в стратегічному плануванні розвитку громади. Причорноморські економічні студії. 2019. - Випуск 40 – с. 156-160
 6. Кулик Т.П. Підтримка розвитку підприємництва на місцевому рівні як інструмента місцевого економічного розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 52. с. 66-72
Контакти

tetiana.kulyk@nung.edu.ua