Дисципліни, методичне забезпечення для інших спеціальностей

 

 

 

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою ВНГ:

Спеціальність 035 - Філологія "БАКАЛАВР"

Дисципліна: Основи нафтогазової промисловості

Робоча програма:  1дз_35_ФІЛ_Основи нафтогазової промисловості _5_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 2. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 3. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [et al.]. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 434 с. – 429-431. – ISBN 5-11-00081-3.
 4. Лабораторний практикум з технології видобування нафти [Текст] : метод. вказівки. Ч.1 : Роботи № 1-9 / В. С. Бойко, Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 100 с.
 5. Бойко, В. С. Технологія видобування нафти [Текст] : підручник / В. С. Бойко ; Тарко Я. Б., Коцкулич Я. С., рец. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 827 с. : рис., табл. – 814-818. – ISBN 978-966-398-076-8.
 6. Тарко, Я. Б. Підземний ремонт свердловин [Текст] : методичні вказівки / Я. Б. Тарко, Р. Ф. Лагуш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 56 с.
 7. Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 196 с.

 

Спеціальність 103 - Геологія нафти і газу  "БАКАЛАВР"

 

Дисципліна: Експлуатація нафтових і газових свердловин

Робоча програма: 1дз_103_ГНГ_Експлуатація нафтових і газових свердловин_7_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 2. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 3. Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : підручник / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 448 с.
 4. Дорошенко, В. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : лабор. практикум / В. М. Дорошенко, І. М. Купер, Я. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 36 с.
 5. Лабораторний практикум з технології видобування нафти [Текст] : метод. вказівки. Ч.1 : Роботи № 1-9 / В. С. Бойко, Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 100 с.
 6. Бойко, В. С. Підземна гідрогазомеханіка [Текст] : підручник / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. – Львів : Апріорі, 2005. – 452 с. : іл. – ISBN 966-7763-7941-3.
 7. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин [Текст] : підручник: у 2 ч. Ч. 1 / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 215 с.

 

Спеціальність 103 - Геологія нафти і газу  “МАГІСТР”

Дисципліна: Розробка_нафтових_і_газових_родовищ

Робоча програма: 2дз_103_ГНГ_Розробка_нафтових_і_газових_родовищ_1_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Акульшин, А. И. Прогнозирование разработки нефтяных месторождений [Текст] / А. И. Акульшин. – М. : Недра, 1988. – 240 с.
 2. Акульшин, А. И. Русско-украинский терминологический словарь по нефтепромысловому делу. Російсько-український термінологічний словник з нафтопромислової справи [Текст] / А. И. Акульшин, А. А. Акульшин, В. М. Кучеровский. – Івано-Франківськ : ЭКОР, 1998. – 318 с. – ISBN 966-95497-0-1.
 3. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 4. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 5. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [et al.]. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 434 с. – 429-431. – ISBN 5-11-00081-3.
 6. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебник / А. И. Акульшин, В. С. Бойко, Ю. А. Зарубин, В. М. Дорошенко. – М. : Недра, 1989. – 480 с.
 7. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений [Текст] : учебник / И. Д. Амелин, Р. С. Андриасов, Ш. К. Гиматудинов [et al.] ; Гиматудинов Ш. К., ред. – М. : Недра, 1978. – 356 с.
 8. Сургучев, М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов [Текст] / М. Л. Сургучев. – М. : Недра, 1985. – 308 с.
 9. Юрчук, А. М. Расчеты в добыче нефти [Текст] : учебник / А. М. Юрчук, А. З. Истомин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1979. – 271 с. – 245.
 10. Коротаев, Ю. П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа [Текст] : учебник / Ю. П. Коротаев, А. И. Ширковский. – М. : Недра, 1984. – 486 с.
 11. Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [Текст] : зб. задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 84 с.
 12. Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових родовищ [Текст] : практикум / Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с.
 13. Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ [Текст] : курсове проектування / Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 26 с.

 

Спеціальність 185 - Нафтогазова інженерія та технології "БАКАЛАВР" Освітня програма “ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ”

Дисципліна: Видобування_нафти_і_газу

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Видобування_нафти_і_газу_7_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 2. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 3. Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : підручник / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 448 с.
 4. Дорошенко, В. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : лабор. практикум / В. М. Дорошенко, І. М. Купер, Я. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 36 с.
 5. Лабораторний практикум з технології видобування нафти [Текст] : метод. вказівки. Ч.1 : Роботи № 1-9 / В. С. Бойко, Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 100 с.
 6. Бойко, В. С. Підземна гідрогазомеханіка [Текст] : підручник / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. – Львів : Апріорі, 2005. – 452 с. : іл. – ISBN 966-7763-7941-3.
 7. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин [Текст] : підручник: у 2 ч. Ч. 1 / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 215 с.

 

Дисципліна: Видобування нафти і газу

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Видобування нафти і газу_5_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 2. Яремійчук, Р. С. Основи гірничого виробництва. Видобування нафти, газу та твердих корисних копалин [Текст] : підручник / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний. – К. : Кондор, 2006. – 367 с. : рис., табл. – ISBN 966-351-013-7.
 3. Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 285-287.
 4. Возний, В. Р. Морські нафтогазові споруди [Текст] / В. Р. Возний, М. К. Ільницький, Р. С. Яремійчук. – Львів : Світ, 1997. – 343 с.
 5. Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ [Текст] : практикум / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 54 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 54.
 6. Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка [Текст] : метод. вказівки / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 39 c. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).
 7. Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти [Текст] : навч. посіб. Частина V / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 92 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).
 8. Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ [Текст] : посібник / В. Р. Возний, О. Р. Кондрат, Д. О. Вольченко. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 395 с. : рис.
 9. Яремійчук, Р. С. Освоєння та дослідження свердловин [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний. – Львів : Оріяна-Нова, 1994. – 440 с.
 10. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.

 

Дисципліна: Інтенсифікація припливу вуглеводнів до вибою свердловин

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Інтенсифікація припливу вуглеводнів до вибою свердловин_3_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 2. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 3. Тарко, Я. Б. Підземний ремонт свердловин [Текст] : методичні вказівки / Я. Б. Тарко, Р. Ф. Лагуш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 56 с.
 4. Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину [Текст]. Кн. 1 / Ю. Д. Качмар, В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, Р. С. Яремійчук. – Львів : Центр Європи, 2004. – 352 с.
 5. Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину [Текст]. Кн. 2 / Ю. Д. Качмар, В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, Р. С. Яремійчук. – Львів : Центр Європи, 2005. – 414 с.
 6. Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин [Текст] : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 196 с.
 7. Бойко, В. С. Технологія видобування нафти [Текст] : підручник / В. С. Бойко ; Тарко Я. Б., Коцкулич Я. С., рец. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 827 с. : рис., табл. – 814-818. – ISBN 978-966-398-076-8.

 

Дисципліна: Математичне моделювання процесів нафтогазовилучення

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Математичне моделювання процесів нафтогазовилучення_5_19

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування [Текст] : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик, А. М. Краснодембський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 101 с.
 2. Смоловик, Л. Р.  Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування [Текст] : лаб. практикум / Л. Р. Смоловик, Н. М. Гедзик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 80 с.
 3. Мислюк, М. Моделювання явищ і процесів у нафтогазопромисловій справі [Текст] : підручник / М. Мислюк, Ю. Зарубін. – Івано-Франківськ : Екор, 1999. – 496 с.
 4. Зарубін, Ю. О. Математичне моделювання процесів видобутку нафти і газу [Текст] : конспект лекцій / Ю. О. Зарубін, В. Ю. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. – 160 с.

 

Дисципліна: Морські нафтогазові технології

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Морські нафтогазові технології_6_19

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Возний, В. Р. Морські нафтогазові споруди [Текст] / В. Р. Возний, М. К. Ільницький, Р. С. Яремійчук. – Львів : Світ, 1997. – 343 с.
 2. Проектування, будівництво і експлуатація морських нафтогазових споруд [Текст] : лаборатор. практикум / Я. Я. Якимечко, В. Р. Возний, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 24 с.
 3. Возний, В. Р. Проектування, будівництво та експлуатація морських нафтогазових споруд [Текст] : підручник / В. Р. Возний, М. К. Ільницький, В. О. Любімцев. – К. : Укр. книга, 1999. – 231 с.
 4. Основи морських нафтогазових технологій [Текст] : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний, С. О. Овецький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 178 с.
 5. Крижанівський, Є. І. Морські стаціонарні платформи [Текст] : підручник / Є. І. Крижанівський, М. К. Ільницький, Р. С. Яремійчук. – Івано-Франківськ, 1996. – 200 с.
 6. Самоподъёмные плавучие буровые установки [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Ясюк, Б. Р. Лившиц, В. Г. Витрик, Р. С. Яремийчук ; Лившиц Б. Р., ред. – Симферополь-Львов : Центр Европы, 2011. – 436 с.
 7. Возний, В. Р. Типові розрахунки в морській нафтогазовій справі [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Возний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 133 с.

 

Дисципліна: Технологія експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Технологія експлуатації газових і газоконденсатних свердловин_78_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 2. Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с.
 3. Кондрат, Р. М. Газоконденсатоотдача пластов [Текст] / Р. М. Кондрат. – М. : Недра, 1992. – 255 с.
 4. Коротаев, Ю. П. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Коротаев, С. Н. Закиров. – М. : Недра, 1981. – 294 с. : ил. – 298.
 5. Вяхирев, Р. И. Теория и опыт добычи газа [Текст] / Р. И. Вяхирев, Ю. П. Коротаев, Н. И. Кабанов. – М. : Недра, 1998. – 479 с.
 6. Ширковский, А. И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Ширковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1987. – 309 с.
 7. Кондрат, Р. М. Технологія видобування газу. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : лаборатор. практикум / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 79 с.
 8. Кондрат, О. Р. Технологія експлуатації газових та газоконденсатних свердловин [Текст] : курсове проектування / О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх, М. І. Щепанський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 69 с.

 

Дисципліна: Технологія експлуатації нафтових свердловин

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Технологія експлуатації нафтових свердловин_78_19

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 2. Теория и практика газлифта [Текст] / Зацев Ю. В., Максутов Р. А., Чубанов О. В., авт. – М. : Недра, 1987. – 256 с.
 3. Савенков, Г. Д. Расчет процессов интенсификации притока, освоения и эксплуатации скважин [Текст] / Г. Д. Савенков, В. С. Бойко. – Львов : Вища шк., 1986. – 159 с.
 4. Бойко, В. С. Технологія видобування нафти [Текст] : зб. задач ; навч. посіб. Ч. 5 / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 92 с.
 5. Бойко, В. С. Технологія видобування нафти [Текст] : підручник / В. С. Бойко ; Тарко Я. Б., Коцкулич Я. С., рец. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 827 с.
 6. Обводнення газових і нафтових свердловин [Текст] : [монографія]. Т. 1 : Технологічні матеріали і способи ізоляції. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2006. – 792 с.
 7. Обводнення газових і нафтових свердловин [Текст] : монографія: у 3 т. Т. 2 : Створення потоковідхилювальних бар'єрів і технології ізоляції / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський. – К. : Міжнар. екон. фундація, 2007. – 771 с.
 8. Обводнення газових і нафтових свердловин [Текст]. Т. 3 : Особливості експлуатації свердловин. Кн. 1 / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський ; Бойко В. С., ред. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. – 713 с.
 9. Обводнення газових і нафтових свердловин [Текст]. Т. 3 : Особливості експлуатації свердловин. Кн. 2 / В. С. Бойко, Р. В. Бойко, Л. М. Кеба, О. В. Семінський ; Бойко В. С., ред. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2011. – 701 с.

 

Дисципліна: Фізика нафтового і газового пласта

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Фізика нафтового і газового пласта_78_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : підручник / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 448 с.
 2. Бойко, В. С. Підземна гідрогазомеханіка [Текст] : підручник / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. – Львів : Апріорі, 2005. – 452 с. : іл. – ISBN 966-7763-7941-3.
 3. Купер, І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 250 с.
 4. Псюк, М. О. Нафтогазова механіка [Текст] : лаборатор. практикум. Роботи № 13 - 18. Ч. 2 / М. О. Псюк, Я. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 77 с.
 5. Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка [Текст] : лаборатор. практикум. Ч. 1 : Роботи № 1-12 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 95 с.
 6. Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка [Текст] : конспект лекцій / Я. В. Соломчак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 204 c.

 

Дисципліна: Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ_78_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 2. Кондрат, Р. М. Газоконденсатоотдача пластов [Текст] / Р. М. Кондрат. – М. : Недра, 1992. – 255 с.
 3. Закиров, С. Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений [Текст] / С. Н. Закиров. – М. : Струна, 1998. – 628 с.
 4. Правила разработки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст]. – М. : Недра, 1971. – 104 с.
 5. Закиров, С. Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Закиров. – М. : Недра, 1989. – 334 с.
 6. Коротаев, Ю. П. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Коротаев, С. Н. Закиров. – М. : Недра, 1981. – 294 с. : ил. – 298.
 7. Абасов, М. Т. Газогидродинамика и разработка газоконденсатных месторождений [Текст] / М. Т. Абасов, Ф. Г. Оруджалиев. – М. : Недра, 1989. – 262 с.
 8. Закиров, С. Н. Прогнозирование и регулирование разработки газовых месторождений [Текст] / С. Н. Закиров, В. И. Васильев, А. И. Гутников. – М. : Недра, 1984. – 295 с.
 9. Подготовка газа к транспорту [Текст] / Ю. П. Коротаев, Б. П. Гвоздев, А. И. Гриценко, Л. М. Саркисян. – М. : Недра, 1973. – 239 с.
 10. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата [Текст] : справ. рук.: в 2 т. Т. 1 / Коротаев Ю. П., Маргулова Р. Д., ред. – М. : Недра, 1984. – 360 с.

 

Дисципліна: Технологія розробки нафтових родовищ

Робоча програма: 1дз_185_ВНГ_Технологія розробки нафтових родовищ_78_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Акульшин, А. И. Прогнозирование разработки нефтяных месторождений [Текст] / А. И. Акульшин. – М. : Недра, 1988. – 240 с.
 2. Акульшин, А. И. Русско-украинский терминологический словарь по нефтепромысловому делу. Російсько-український термінологічний словник з нафтопромислової справи [Текст] / А. И. Акульшин, А. А. Акульшин, В. М. Кучеровский. – Івано-Франківськ : ЭКОР, 1998. – 318 с. – ISBN 966-95497-0-1.
 3. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 4. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 5. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Акульшин, О. О. Акульшин, В. С. Бойко [et al.]. – Івано-Франківськ : Факел, 2003. – 434 с. – 429-431. – ISBN 5-11-00081-3.
 6. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебник / А. И. Акульшин, В. С. Бойко, Ю. А. Зарубин, В. М. Дорошенко. – М. : Недра, 1989. – 480 с.
 7. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождений [Текст] : учебник / И. Д. Амелин, Р. С. Андриасов, Ш. К. Гиматудинов [et al.] ; Гиматудинов Ш. К., ред. – М. : Недра, 1978. – 356 с.
 8. Сургучев, М. Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов [Текст] / М. Л. Сургучев. – М. : Недра, 1985. – 308 с.
 9. Юрчук, А. М. Расчеты в добыче нефти [Текст] : учебник / А. М. Юрчук, А. З. Истомин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1979. – 271 с. – 245.
 10. Коротаев, Ю. П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа [Текст] : учебник / Ю. П. Коротаев, А. И. Ширковский. – М. : Недра, 1984. – 486 с.
 11. Бойко, В. С. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [Текст] : зб. задач / В. С. Бойко, Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 84 с.
 12. Вольченко, Д. О. Технологія розробки нафтових родовищ [Текст] : практикум / Д. О. Вольченко, І. М. Драган. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с.
 13. Вольченко, Д. О. Розробка нафтових і газових родовищ [Текст] : курсове проектування / Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 26 с.

 

Спеціальність 185 - Нафтогазова інженерія та технології   “МАГІСТР” Освітня програма “ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ”

Дисципліна: Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Робоча програма: 2дз_185_ВНГ_Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу_1_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування [Текст] : конспект лекцій / Л. Р. Смоловик, О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик, А. М. Краснодембський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 101 с.
 2. Мислюк, М. Моделювання явищ і процесів у нафтогазопромисловій справі [Текст] : підручник / М. Мислюк, Ю. Зарубін. – Івано-Франківськ : Екор, 1999. – 496 с.
 3. Зарубін, Ю. О. Математичне моделювання процесів видобутку нафти і газу [Текст] : конспект лекцій / Ю. О. Зарубін, В. Ю. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. – 160 с.

 

Дисципліна: Методологія наукових досліджень

Робоча програма: 2дз_185_ВНГ_Методологія наукових досліджень_2_18

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Карпаш, О. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. Райтер, М. О. Карпаш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253 с.
 2. Мокін, Б. І. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.
 3.  Методологія та організація наукових досліджень (в екології) [Текст] : підручник / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, В. Б. Мокін, Н. М. Вознюк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 474 с.

 

Дисципліна: Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Робоча програма: 2дз_185_ВНГ_Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин_1_19

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 2. Кондрат, Р. М. Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат, Н. С. Дремлюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с.
 3. Вяхирев, Р. И. Теория и опыт добычи газа [Текст] / Р. И. Вяхирев, Ю. П. Коротаев, Н. И. Кабанов. – М. : Недра, 1998. – 479 с.
 4. Ширковский, А. И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений [Текст] : учеб. пособие / А. И. Ширковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1987. – 309 с.
 5. Марчук, Ю. В. Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин [Текст] : курсовий проект / Ю. В. Марчук, В. С. Петришак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. -16 c.
 6. Марчук, Ю. В. Курсовий проект "Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин" [Текст] : метод. вказівки / Ю. В. Марчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 16 с.

 

Дисципліна: Проектування експлуатації нафтових свердловин

Робоча програма:  2дз_185_ВНГ_Проектування експлуатації нафтових свердловин_1_19

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 1. Довідник з нафтогазової справи [Текст] / Бойко В. С., ред. – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN 5-335-01293-5.
 2. Бойко, В. С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – 3-тє вид., допов. – К. : Реал-Принт, 2004. – 695 с. – 683.
 3. Бойко, В. С. Технологія видобування нафти [Текст] : підручник / В. С. Бойко ; Тарко Я. Б., Коцкулич Я. С., рец. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. – 827 с. : рис., табл. – 814-818. – ISBN 978-966-398-076-8.
 4. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин [Текст] : практикум / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 115 с.
 5. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових свердловин [Текст] : підручник / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 784 с.
 6. Бойко, В. С. Проектування експлуатації нафтових сверловин [Текст] : метод. вказ. для виконання курсового проектування / В. С. Бойко, Б. М. Міщук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017.

 

Навчально-методичні розробки кафедри:

 1. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування: конспект лекцій / Л.Р.Смоловик, О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик, А.М.Краснодембський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.: рис. - (Кафедра вищої математики). - 100-101. - 3 курс.
 2. Кондрат Р.М. Дипломне проектування: метод. вказівки / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 91 с. - (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). - 5 курс
 3. Кондрат Р.М. Переддипломна практика: метод. вказівки / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 61 с. - (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). - 5 курс.
 4. Кондрат Р.М. Магістерська робота: методичні вказівки / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.-92с. – (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ). – 5 курс.
 5. Кондрат О.Р. Системи технологій: конспект лекцій / О.Р.Кондрат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 228 с.
 6. Кондрат О.Р. Технологія видобування газу: конспект лекцій  / О.Р.Кондрат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 284 с.
 7. Возний В. Р. Технологія галузі: конспект лекцій / В. Р. Возний, О. Р. Кондрат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 85 с. – (Каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ).
 8. Кондрат Р.М., Дремлюх Н.С., Хайдарова Л.І. Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ: практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 162 с.
 9. Кондрат Р.М.,  Хайдарова Л.І., Дремлюх Н.С. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ: практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 198 с.
 10. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р.  Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ: курсове проектування. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 80 с.
 11. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ: курсове проектування. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 77 с.
 12. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Виробнича практика: методичні вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 43 с.
 13. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р. Переддипломна практика: методичні вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 61 с.
 14. Петришак В.С. Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації: конспект лекцій / В.С.Петришак, О.Р.Кондрат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 122 с.
 15. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [електронний ресурс] : зб. задач / В.С. Бойко, Д.О. Вольченко, І.М. Драган. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 84 с.
 16. Проектування експлуатації нафтових свердловин : метод. вказівки для виконання курс. проектування / В.С. Бойко, Б.М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 11 с.
 17. Проектування експлуатації нафтових свердловин: практикум /В.С.Бойко, Б.М. Міщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с. 4. Новітні технології експлуатації нафтових свердловин : Навчальний посібник /В.С. Бойко, Б.М. Міщук [електронний ресурс]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 260 с.
 18. Лабораторний практикум з технології і техніки видобування нафти. Част.1. Роботи №№1-9.   Методичні вказівки для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу”.Івано-Франківськ: Факел, 2006. -100 с.
 19. Бойко В.С., Вольченко Д.О., Соломчак Я.В. та ін. Лабораторний практикум з технології і техніки видобування нафти. Част.2. Методичні вказівки для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу”. -//- Івано-Франківськ: Факел, 2009. - 104 с. 3. Вольченко Д.О., Попадюк Р.М., Соломчак Я.В. та ін.
 20. Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ. Лабораторний  практикум для студентів спеціальності “Буріння”: Обладнання і прилади для експлуатації та дослідження нафтових і газових свердловин. -//- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.–     с.  Марчук Ю.В., Псюк М.О., Середюк В.Д.
 21. Вольченко Д.О. Курсове проектування / Д.О. Вольченко, М.О. Псюк // Івано-Франківськ: Факел, 2011. - 26 с.
 22. Тарко Я.Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин / Я.Б. Тарко, Д.О. Вольченко, М.О. Псюк // Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Фа-кел, 2014. - 196 с.
 23. Технологія і проектування розробки нафтових родовищ [електронний ресурс] : зб. задач / В.С. Бойко, Д.О. Вольченко, І.М. Драган. - Івано-Франківськ, 2016. - 84 с.
 24. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія галузі»,  м.Івано-Франківськ, 2016, Конспект лекцій з дисципліни «Системи технологій в нафтогазовидобувній промисловості», м.Івано-Франківськ,  2015, Практикум з дисципліни «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ», м.Івано-Фроанківськ, 2017.
 25. L. B. Moroz, N. M. Hedzyk. The fundamentals of petroleum engineering: guidance booklet. Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2014-19p.
 26. L. B. Moroz, N. M. Hedzyk. The fundamentals of petroleum engineering: lecture notes . Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2015-97p.
 27. L. B. Moroz, M.O.Psyuk. Materials and chemicals in oil and gas production: guidance booklet. Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2018-23p.
 28. Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ [Текст] : лаборатор. практикум / Ю. В. Марчук, Я. Б. Тарко, М. О. Псюк, А.В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 169 с.
 29. Угриновський, А. В. Проектування систем збору і підготовки газопромислової продукції [Текст] : курсове проектування / А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.
 30. Купер І. М. Фізика нафтового і газового пласта [Текст] : конспект лекцій / І. М. Купер, А. В. Угриновський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 250 с.
 31. Бойко В.С., Міщук Б.М. Проектування експлуатації нафтових свердловин: методичні вказівки по вивченню дисципліни та курсовому проектуванню. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 19 с.
 32. Дослідження і підземний ремонт свердловин на морі [Текст] : метод. вказівки для викон. курс. проекту / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, В. Б. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 23 с. – (Каф. морських нафтогазових технологій). – 24.
 33. Овецький, С. О. Морські нафтогазові споруди (модуль 2) [Текст] : конспект лекцій / С. О. Овецький, Я. М. Фем'як, Ю. В. Міронов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 118 с.
 34. Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі [Текст] : конспект лекцій. Ч.1 / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький, М. В. Кичма. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 148 с.
 35. Транспортування свердловинної продукції з морських нафтогазових родовищ [Текст] : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький, В. Б. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 152 с.
 36. Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі [Текст] : практикум / О. Ю. Витязь, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 109 с.
 37. Овецький, С. О. Видобування газу з нетрадиційних морських покладів [Текст] : практикум / С. О. Овецький, М. В. Кичма, В. Б. Боднарук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 82 с.
 38. Овецький, С. О. Морські нафтогазові споруди та основи їх монтажу [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / С. О. Овецький, О. Р. Мартинець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 72 с.
 39. Видобування нафти і газу [Текст] : конспект лекцій / Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, Я. М. Фем'як, В. Р. Возний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 180 с.
 40. Овецький, С. О. Морські нафтогазові споруди: курсове проектування [Текст] : курсове проектування / С. О. Овецький, О. Р. Мартинець. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 18 с.
 41. Якимечко Я. Я. Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі: Конспект лекцій / Я.Я. Якимечко, Я.М. Фем’як, С.О. Овецький, Кичма М.В. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 148  с.
 42. Витязь О.Ю. Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі: практикум / О.Ю. Витязь, С.О. Овецький, Я.М. Фем’як, Я.Я. Якимечко, М.В. Кичма, В.Б. Боднарук // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 109 с.
 43. Якимечко Я.Я. Видобування нафти і газу: конспект лекцій / Я.Я. Якимечко, С. О. Овецький, Я. М. Фем’як, В.Р. Возний // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 180   с.
 44. Експлуатація нафтових і газових свердловин. Лабораторний практикум. / Я. Б. Тарко,   Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 196 с.
 45. Вольченко Д.О., Псюк М.О. Розробка нафтових і газових родовищ: Курсове проектування. -  - Івано-Франківськ: Факел, 2011.  25 с.
 46. Псюк М. О., Крицак О. О. Нафтогазова механіка: лаборатор-ний практикум. (на англ. мові) (M. O. Psiuk, O. O. Krytsak.  Oil  and  gas  mechanics: Laboratory course).  –  Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ, 2015. – 95 с.
 47. Moroz L. B., Psiuk M. O. Materials  and chemicals in oil and gas production: Guidance booklet. – Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2018, 23 p. 
 48. Петришак В. С. , Дремлюх Н. С. , Матіїшин Л. І. , Драган І. М. . Основи наукових досліджень, винахідництва та раціоналізації : практикум.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 91 с. 
 49. Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ [Текст] : метод. вказівки / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 13 с. – (Кафедра розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ);
 50. Овецький С.О.,Мартинець О.Р.Морські нафтогазові споруди.Методичні вказівки для виконання курсового проектування. - Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2018-18с.                
 51. Копей Б.В.,Мартинець О.Р.Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу.Лабораторний практикум.- Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2014-68с.                        
 52. Архипова Л.М.,Мартинець О.Р. Метеорологія.Конспект лекцій. - Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2014-77с.                        
 53. Фем´як  Я.М.,Мартинець О.Р.Морське буріння.Конспект лекцій.- Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2016-113с.
 54. Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування: конспект лекцій / Л.Р.Смоловик, О.Р.Кондрат, Н.М.Гедзик, А.М.Краснодембський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.: рис. - (Кафедра вищої математики). - 100-101. - 3 курс.
 55. Лабораторний практикум з фізики нафтового і газового пласта. Частина 1. Роботи 1 - 8. / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. –  94 с.
 56. Ю.В. Марчук, Я.Б. Тарко, М.О. Псюк, В.Д. Середюк, А.В. Угриновський. Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 169 с.
 57. Копей Б.В.,Мартинець О.Р ´´Основи виробничих процесів та обладнання н/г комплексу ´´Напрям підготовки 6.020303 ´´Філологія´. 107с.