Захара Ігор Ярославович

І. Я. Захара
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Автомобілі та автомобільне господарство

Науковий ступінь

к.т.н. за  спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу доцент каф. «Автомобільного транспорту»

Наукові інтереси

Розробка енергоефективних рішень та їх застосування в нафтогазовій промисловості та на автомобільному транспорті

General Information

      Народився 28 липня 1983 року в місті Жидачів Львівської області.

       У 2006 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" та здобув кваліфікацію інженера-механіка (диплом ВА №30240324).

      Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори (диплом ДК № 019224 від 17.01.2014 р.).

01.09.2014-04.06.2015 – прийнятий на посаду доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту до обрання за конкурсом.

04.06.2015-20.03.2018  – призначений на посаду доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту, який обраний за конкурсом згідно контракту.

20.03.2018  назву кафедри «Нафтогазового технологічного транспорту» змінено на  «Автомобільний транспорт»20.03.2018 - по теперішній час – доцент кафедри автомобільного транспорту.

Навчальна робота

Читає лекційні курси для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”   з дисциплін " Технічна експлуатація автомобіля " (36 год.), " Новітні технології на транспорті" (36 год.), "Основи технічної діагностики автомобілів" (16 год.). Розроблено необхідне методичне забезпечення.

 

Наукова діяльність

Дослідження експлуатаційних властивостей колісних транспортних засобів (вплив енергонавантаженості дискового гальмового механізму автотранспортних засобів на їх температурний режим).

Вибрані публікації

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212648312

1. Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil Kryshtopa, S.Melnyk, V.Dolishnii, B., ...Zakhara, I.Voitsekhivska, T. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, 4(10-100), стр. 1–8

2. Тепловий розрахунок дискових гальм автомобілів на циклічних режимах роботи : монографія / Г.С. Гудз, М. В. Глобчак, І. Я. Захара. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. –   101 с

Контакти

Захара І.Я. - texnikigor83@gmail.com, 0668959754