Галущак Мар'ян Олексійович

Галущак Мар'ян Олексійович
Alma mater

Станіславський педагогічний інститут  імені Василя Стефаника

Спеціальність

Фізика і загальнотехнічні дисципліни

Кваліфікаційний рівень

Вчитель фізики і загальнотехнічних дисциплін

Науковий ступінь

Доктор фізико-математичних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний університет нафти і газу

Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики

 

Державні нагороди

Заслужений працівник освіти України  (2000р.),  Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2017р.)

General Information

    Відомий в Україні педагог і вчений фізик народився 6 лютого 1944 року в с. Колодіївці на Тисмениччині. З шести років навчався в Колодіївській семирічці, а згодом – в Івано-Франківській школі № 15. У 1960 році вступив на фізико-математичний факультет Станіславського педагогічного інституту (тепер – ДВНЗ «ПНУ імені Василя Стефаника»), який закінчив з відзнакою у 1965 році.

    Педагогічну діяльність розпочав учителем фізики середньої школи, будучи ще студентом четвертого курсу. Служив в армії. Працював викладачем фізики в технікумі та в науковій лабораторії «Фізика тонких плівок» кафедри фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ «ПНУ імені Василя Стефаника» виконав і захистив кандидатську дисертацію у Львівському університеті ім.Івана Франка і у 1977 році перейшов на викладацьку роботу до Івано-Франківського інституту нафти і газу (тепер – ІФНТУНГ). Відтоді понад 40 років Мар’ян Олексійович плідно працює на педагогічній та науковій ниві. Спершу – на кафедрі фізики старшим викладачем, доцентом,  згодом – заступником декана і деканом механічного факультету, а з 1992 року – професором кафедри фізики. Із 2001 року професор Галущак М.О. – директор інституту фундаментальної підготовки та завідувач створеної ним кафедри фізики новітніх технологій. У 2007 році вчена рада ІФНТУНГ обрала його проректором з науково-педагогічної роботи і завідувачем кафедри загальної та прикладної фізики.

Навчальна робота

    Мар’ян Олексійович – педагог-новатор. Він добре бачить перспективи і тенденції розвитку світової системи освіти і системи освіти в Україні. Як педагог-методист, він член вченої і методичної рад університету та інституту, голова навчально-методичної комісії вченої ради. Для підготовки фахівців конкурентно-спроможних на міжнародному рівні ним опубліковано понад 50 науково-методичних праць, видав 26 підручників і навчальних посібників із різних розділів фізики, з яких 16 – з грифом МОН України. За видавничу діяльність Міністерством освіти і науки двічі нагороджений однією з найвищих освітянських нагород – знаком «Петро Могила» (2005р., 2007р.) та занесений до книги «Науково-освітній потенціал України, а  НАПН України нагороджений медаллю – «Ушинський К.Д.» (2017р.). У 2007 р. обраний академіком Академії наук вищої школи України.

    Понад 25 років тому під його керівництвом і за підтримки ректора Крижанівському Є.І. було розроблено і впроваджено в навчальний процес рейтингову систему оцінювання і контролю знань студентів, яка сприяє покращенню підготовки фахівців. Оскільки викладач відіграє важливу роль у формуванні як особистості, так і фахових компетенцій майбутніх інженерів, професор Галущак спільно з Національною академією педагогічних наук України створив перший в Україні Центр педагогічної майстерності викладачів технічних ВНЗ освіти, в якому за спеціальною програмою уже підвищили свою педагогічну майстерність понад 500 викладачів університету і ряду середніх навчальних закладів.

Наукова діяльність

    Як учений-науковець М.О. Галущак проводить теоретичні та експериментальні дослідження для створення високоефективних термоелектричних перетворювачів енергії – альтернативи традиційним джерелам енергії. На основі досліджень він розробив способи, що дають можливість отримувати матеріали з наперед заданими властивостями, які захищені 28-патентами України, опублікував понад 250 наукових праць та шість монографій, а також захистив дисертацію та здобув ступінь доктора фізико-математичних наук. За дорученням ректора університету академіка Євстахія Крижанівського сприяв розробці і реалізації інноваційного проекту «Сонячна теплова станція» для теплопостачання приміщень і нагрівання води в басейні спорткомплексу, експлуатація якого дає змогу економити майже 40% коштів, які спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази університету. Також з його безпосередньою участю виконано та реалізовано проект за кошти гранту ООН, завдяки якому використовують сонячну енергію для гарячого водопостачання хоспісу в Маріямполі Галицького району. Івано-Франківською ОДА і облрадою визнаний як «Найкращий науковець року» (2006 р.), «Найкращий вчений – винахідник року» (2012 р.), а також нагороджений медаллю "За розвиток Прикарпаття" (2017 р.).

    Професор Галущак М.О. є співорганізатором 17 міжнародних конференцій з проблем фізики і технологій напівпровідникових матеріалів та наносистем, членом редколегії фахового науково-технічного журналу «Фізика і хімія твердого тіла» (входить в базу Scopus і WoS), підготував шість кандидатів наук.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56694994600

https://orcid.org/0000-0003-4992-8574

Вибрані публікації

1. Д.М. Фреик, М.О. Галущак, Л.И. Межиловская. Физика и технология полупроводниковых пленок. – Львов: Вища школа. 1988. –  152 с.

2. Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічак, Н.Д. Фреїк. Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства. Т ІІІ. Сполуки АIІВІV .Частина I. Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 2010. –  394 с.

3. М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк. Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства. Т.4. Кристали халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного університету нафти і газу, 2014. –  188 с.

4. М.О. Галущак. Курс фізики: підручник у трьох книгах. Кн. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2017. –  428 с.

5. М.О. Галущак, О.Є.Федоров. Кн. 2. Курс фізики: підручник у трьох книгах.Електромагнетизм. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. –  405 с.

6. М.О. Галущак. Кн. 3. Курс фізики: підручник у трьох книгах. Оптика. Квантова та атомна фізика. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. –  295 с.

7. М.О. Галущак. Курс загальної фізики. Практичні заняття: У трьох книгах. Кн. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. –  156 с.

8. М.О. Галущак, Т.І. Луцишин, Ю.Б. Басараба. Курс загальної фізики. Практичні заняття: У трьох книгах. Кн. 2. Електромагнетизм: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. –  195 с.

9. М.О. Галущак, Ю.Б. Басараба, Т.І. Луцишин. Курс загальної фізики. Практичні заняття: У трьох книгах. Кн. 3. Оптика. Атомна і ядерна фізика: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. –  411 с.

10. М.О. Галущак, Б.М. Рувінський. Будівельна фізика Ч.1: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. –  239 с.

11. М.О. Галущак, Б.М. Рувінський. Будівельна фізика Ч.2 (з грифом МОН): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. –  269 с.

12. М.О. Галущак, Б.М. Рувінський. Фізика для інженерів (з грифом МОН): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. –  216 с.

Контакти

galuschak@nung.edu.ua