Вступнику

Додаткова інформація: 

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія" 
за освітньо-професійною програмою "Будівництво та цивільна інженерія"

та двома спеціалізаціями "Будівництво та цивільна інженерія" та "Теплогазопостачання і вентиляція".  

Наші випускники будуть необхідні на всіх етапах будівництва:
– на етапі ідеї, задуму, малюнка, ескізу майбутньої споруди;
– на етапі вибору конструктивної схеми споруди;
– на етапі конструювання і детальної розробки кожного елементу;
– на етапі економічної і технічної підготовки будівництва;
– на етапі безпосереднього зведення споруди;
– на етапі експлуатації або необхідної реконструкції будинку.
            Одержавши освіту за фахом будівельника, фахівці зможуть, враховуючи свої схильності і здібності, застосувати набуті знання в різних сферах державного і приватного будівельного виробництва.
            Фахівці можуть реалізувати себе у проектній, проектно-пошуковій, організаційно-управлінській, науково-дослідній сферах: виконувати функції проектанта, науковця та управлінця в архітектурно-містобудівельних управліннях. Після закінчення навчання і отримання диплому будуть скеровуватися в основному на роботу за посадами: майстер, виконроб, начальник дільниці, інженер-кошторисник, проектувальник, конструктор, науковець, викладач, а ще інженер-експлуатаційник будинків і споруд, інженер відділів виробничо-технічного забезпечення, постачання і капітального будівництва, інженер-технолог на заводах будівельних виробів або будівельних матеріалів і багато інших посад. Фахівці здатні виконувати професійну роботу і можуть займати посади: технолога, інженера-проектувальника, інженера-будівельника;
            Крім основної будівельної підготовки фахівці отримають також спеціальну підготовку в галузі здійснення перебудови, реконструкції, модернізації та розширення існуючих будівель та споруд, перебудови поверхів у будинках, модернізації та перевлаштування інтер’єрів в них, а також з питань будівництва нових об’єктів у сформованому архітектурному довкіллі. Студенти набудуть навиків організації технологічного процесу виготовлення будівельних конструкцій, виробів та матеріалів із урахуванням техніко-економічних особливостей, сировинної бази, наявного устаткування. Крім того, студенти, що навчатимуться на договірній основі, матимуть можливість крім загального курсу вибрати необхідний індивідуальний додатковий блок дисциплін для вивчення за замовленням підприємства чи за власним бажанням.
            Високий рівень підготовки фахівців за даним напрямом гарантується великим науково-педагогічним потенціалом кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
Вибирайте:
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,


галузь знань 19 Архітектура та будівництво, 

спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія.

 

      Мета освітньої програми

       Головною метою кафедри є забезпечення викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю 192"Будівництво та цивільна інженерія"; проведення практик, наукової, навчальної, інноваційної, методичної, виховної роботи з метою надання якісних освітніх послуг, які відповідають сучасним стандартам вищої освіти. На кафедрі можуть поєднуватись різні форми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування учасників освітнього процесу.

       Сфера діяльності майбутнього фахівця

          Випускники кафедри БУД працюють в будівельних підприємствах різних форм власності, підприємствах комунального господарства, в державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також засновують власний бізнес та ведуть підприємницьку діяльність. Впродовж навчання широко використовується практична підготовка та стажування на підприємствах, технології дистанційного навчання, інтерактивні методи та елементи дуальної освіти. Постійно розширюється база практик, в тому числі на підприємствах, де згодом наші випускники отримують можливість працевлаштування.

       Перспектива працевлаштування

        Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) випускник може працювати на посадах: 1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві: − виконавець робіт; − майстер будівельних та монтажних робіт; 1476 – Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами; 1491 – Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві; 2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва: − інженер з нагляду за будівництвом; − інженер з проектно-кошторисної роботи; − інженер-будівельник; − інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; − інженер-проектувальник (цивільне будівництво); 2149.2 – Інженер з охорони праці; 3112 – Технік-будівельник: − доглядач будови − кошторисник; − технік з архітектурного проектування; − технік санітарно-технічних систем; 3151 – Інспектори з будівництва та пожежної безпеки: − інспектор з контролю за технічним утриманням будинків.


Приймальна комісія