Пятковська Ірина Олегівна

Фото Пятковська І.О.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 2009

Спеціальність

геофізика

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

кафедра нафтогазової геофізики, 

доцент.

General Information

2004 - 2009 роки – навчалась у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де здобула кваліфікацію «Геофізик» за спеціальністю «Геофізика».

2010 – 2011 роки – навчалась уІвано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит», де здобув кваліфікацію спеціаліста.

З 2013 року почала працювати в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на посаді асистента кафедри геофізичних досліджень свердловин.

Протягом роботи на кафедрі проводила навчально-методичну і науково-дослідницьку діяльність.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2013 р.на підставі прилюдного захисту дисертації на тему: «Особливості виділення газонасичених товщ у тонкошаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних досліджень» присуджено  науковий ступінь «Кандидат геологічних наук» зі спеціальності «Геофізика». (Диплом ДК №016712).

Рішенням атестаційної колегії Міністерство освіти і науки України від 09лютого 2021 року присвоєно вчене звання «Доцент кафедри геофізичних досліджень свердловин» (Атестат АД №006495).

Після створення у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу кафедри нафтогазової геофізики, працюю доцентом цієї кафедри.

Є Членом ГО "Спілка геологів України"

Навчальна робота

На даний час викладає наступні дисципліни:

 • Фізичні властивості гірських порід;
 • Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта;
 • Іноземна мова професійного спрямування;
 • Industrial Geophysics.
Наукова діяльність

На даний час проводить наукові дослідження за напрямом:

 • оцінка характеру обводнення неоднорідних пластів-колекторів за комплексом геолого-геофізичних даних;
 • удосконалення методик моделювання геологічної будови нафтогазових родовищ за даними геофізичних досліджень свердловин;
 • розвиток методик реконструкції умов нагромадження осадів нафтогазових родовищ.

Підвищення кваліфікації

Бере участь у наукових конференціях:

 • Mysliyk, R.Dubei, N.Piatkovska, I. Geological and industrial features of operation at the Oparske UGS 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, 2021, p.1 - 5.;
 • Khomyn, Y.Maniuk, M.Khomyn, V., ...Piatkovska, I.Maniuk, O.Application of special petrophysical algorithms for select classes of reservoir rocks Geoinformatics 2020 - XIXth International Conference "Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects", 2020, p.1 - 5.;
 • Anikeyev S., Hablovskyi B. , Rozlovska S. , Piatkovska I. About Prospects of Oil and Gas Potential of the South-Eastern Part of Volyno-Podillia (Results of Interpretation Gravimetric Materials along Seismic Profiles). 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2022, p.1 - 5.
Вибрані публікації
 1. Piatkovska I., Fedak I., KovalY. Identification of geological facilities of productive depositsat Oil and Gas field by geophysical research data. XIXth InternationalConference "Geoinformatics: TheoreticalandAppliedAspects",. Kiev. 11‐14 May 2020. SCOPUS
 2. FedorivV., Fedak І., Piatkovska I., Trubenko A. Complexing methods of gamma-spectrometry and density gamma-gamma logging for study reservoir rocks with complex structure // НаучныетрудыSWorldIssue №55, April 2019, Том 1. P. 54-61.
 3. Fedoryshyn D.D., Trubenko O.M., Piatkovska I.O., Fedoryshyn S.D. Methodofdeterminingthecoefficientofresidualwatersaturationinpolymicticsandstones (anexampleofDnieper-Donetsbasinfields) //Heodynamika, №1(26), 2019, р.90―95.Web of Science Core Collection.
 4. Maniuk, V.Khomyn, V.Maniuk, M.Piatkovska, I.Maniuk, O. StudyofstructureoildepositsinBoryslavsandstoneatBoryslavskefield20th InternationalConferenceGeoinformatics: TheoreticalandAppliedAspects, 2021,  p.1 - 5.SCOPUS.
 5. FedorivV.V., KashubaG.O., PiatkovskaI.O. Using the results of average oscillating velocities for determining the porosity of carboniferous deposits at Dniprovo-Donetska depression // WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe (East European Scientific Journal), №2(42). - Part 3., 2019, p.19-23

Загалом за весь час своєї наукової діяльності видала 35 наукових праць.

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200165177

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=-bjGKsQAAAAJ&hl=uk

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-23, 0342 72-71-25, e-mail: iryna.piatkovska@nung.edu.ua