Дисципліни, методичне забезпечення

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"

Спеціальність 172 "Електронні комунікації та радіотехніка"

Освітня програма "Мережеві та Інтернет технології"

Дисципліни загальної підготовки
1 Філософія
2 Історія України
3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5 Історія української культури
6 Психологія
Дисципліни професійної підготовки
1 Вища математика
2 Фізика
3 Основи охорони праці
4 Основи метрології
5 Інженерна та комп`ютерна графіка
6 Основи екології
7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист
8 Основи економіки та організації виробництва
9 Архітектура комп`ютера та програмування
10 Теорія електричних кіл та сигналів
11 Технічна електродинаміка
12 Основи теорії систем
13 Цифрова техніка та мікропроцесори
14 Основи схемотехніки
15 Теорія електричного зв`язку
16 Кінцеві пристрої абонентського доступу
17 Системи комутації і розподілу інформації
18 Телекомунікаційні системи передачі даних
19 Телекомунікаційні та інформаційні мережі
20 Цифрова обробка сигналів
21 Основи теорії надійності і технічної діагностики
22 Напрямні системи зв`язку

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"