ВЕНГРИНЮК Тетяна Петрівна

Венгринюк
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Спеціальність

Технологія машинобудування

 

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст (Інженер-механік)

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

 

Вчене звання

Доцент

 

Місце роботи, посада

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

 

Наукові інтереси

Дослідження корозійно–механічного руйнування сталевих резервуарів на пізній стадії експлуатації та їх відновлення. Підвищення втомної міцності насосних штанг.

ORCID ID: 0000-0002-0838-1798

General Information

  Кандидат технічних наук (2013 р.), доцент (2016 р.).
  Науковий напрям Венгринюк Т. П. – застосування захисних покриттів для підвищення опірності руйнуванню промислових нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації, дослідження корозійно–механічного руйнування сталевих резервуарів на пізній стадії експлуатації та їх відновлення.
  Народилась 25 січня 1978 р. у м. Івано–Франківськ. У 2001 р. закінчила Івано–Франківський державний  технічний університет нафти і газу за спеціальністю ”Технологія машинобудування”. Протягом 2001–2013 р.р. працювала в ІФНТУНГ  інженером першої категорії навчально–методичного управління, асистентом кафедри морських нафтогазових споруд.
  Впродовж 2011–2013 рр. навчалась в очній аспірантурі ІФНТУНГ. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розроблення ізоляційно–композитного покриття для підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації». З 2013 р. – асистент, доцент кафедри нафтогазового обладнання ІФНТУНГ.
  Кваліфікований педагог, постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію.
Протягом 2013–2019 р.р. – відповідальний виконавець багатьох науково–дослідницьких робіт для  ПАТ ”Укрнафта”.
  Була учасником стажування в Польщі. Отримала сертифікат на рівень володіння польською  мовою В2 в рамках Європейського освітнього проекту "The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice" у вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова (Республіка Польща).
  З 10 січня по 10 квітня  2019 р. взяла участь у науково–педагогічному стажуванні за очно–дистанційною формою в приватній вищій школі соціальної, комп’ютерної наук  (м. Варшава, Республіка Польща).
  Відповідальна на кафедрі за підготовку та організацію виробничих практик та працевлаштування студентів.
  Брала участь у багатьох зарубіжних та всеукраїнських міжнародних конференціях, автор і співавтор понад 85 публікацій, в тому числі 1 монографія, 2 конспекти лекцій та 7 винаходів.
  Нагороджена грамотою Івано–Франківського національного технічного університету нафти і газу (2014 р.) за високі досягнення у науковій діяльності.

 

Навчальна робота

1. Нафтогазова механіка 
2. Виготовлення нафтогазових машин і споруд 
3. Гідромашини і компресори
4. Якість нафтогазових машин

 

Наукова діяльність

Тема дисертації «Розроблення ізоляційно–композитного покриття для підвищення міцності нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації» захист 2013 рік. Науковий напрям Венгринюк Т.П. – застосування захисних покриттів для підвищення опірності руйнуванню промислових нафтогазопроводів з тривалим терміном експлуатації, дослідження корозійно–механічного руйнування сталевих резервуарів на пізній стадії експлуатації та їх відновлення.

Підвищення кваліфікації:
1. Стажування в приватній школі соціальної і комп'ютерної наук (м. Варшава, Республіка Польща) на тему "Організаційні та методичні аспекти технічної підготовки фахівців в закладах освіти: досвід Європейських країн" 10.01-10.04.2019 р. Довідка №012535737. 

2. Підвищення кваліфікації «Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle — система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання». Сертифікат ЦМП-20-000027 від 30.10.2020р.

 

Вибрані публікації

1. Venhrynyuk Т. P., Kopei B. V., Stefanyshyn А. B.,  Fatigue strength of hybrid pump rods // Materials Science. – 2019. – 54, № 5. – P. 739–742.

2. Венгринюк Т.П., Попович В.Я. Використання склопластикових матеріалів для захисту промислових трубопроводів від  корозії.- Науковий вісник ІФНТУНГ 2019. № 2(47). – С. 118-123

3. Т.П. Венгринюк, М.В. Малачковський. Досвід використання багатокомпозитного покриття промислових трубопроводів.- Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p. 134. 

4. Т.П. Венгринюк, М.О.Бойко. Контроль та гальмування тріщин втоми в насосних штангах.- VII Всеукраїнська наукова- практична конференція студентів і молодих учених. Методи і засоби неруйнівного контролю промислового обладнання.– Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, -2019.

5. Т.П. Венгринюк, М.В. Малачковський. Досвід використання багатокомпозитного покриття промислових трубопроводів.- Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V.3. p. 134.

6. Венгринюк Т.П. Використання склопластикових матеріалів для захисту промислових трубопроводів від корозії. / Т.П. Венгринюк, В.Я. Попович // Науковий вісник ІФНТУНГ. - 2019.- № 2(47). – С. 118-123. 

7. B.V. Kopei, A.B. Stefanyshyn, and T.P. Venhrynyuk. Fatigue strength of hybrid pump rods. Material Science. Vol.54.No.5 2019, pp. 739-742. 

8. Т.П. Венгринюк, Б. В. Копей,  О. І. Звірко, Т.П. З. В. Слободян, І. П. Штойко Підвищення втомної міцності насосних штанг обробкою спеціальним середовищем.- Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2020. – 54, № 1. – С. 15–22

9.  Підвищення втомної міцності насосних штанг обробкою спеціальним середовищем / Б. В. Копей, О. І. Звірко, Т.П. Венгринюк,З. В. Слободян, І. П. Штойко // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2020. – 54, № 1. – С. 15–22. 

10. Крет Н.В., Свірська, Л.М., Венгринюк, Т.П. Розповсюдження корозійно-втомної тріщини в експлуатованих штоках насоса із сталі 20Н2М // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2020. – 56, № 2. – С. 279-283.

11. Maciej Dutkiewicz Taras Dalyak , Ivan Shatskyi , Tetyana Venhrynyuk and Andrii Velychkovych Stress Analysis in Damaged Pipeline with Composite CoatingAcademic Editor: José A.F.O. Correia Received: 5 - 2021, 11, 10676. 

12. Венгринюк Т. П., Савчук В. В., Кашуба Б.В. Підви-щення якості та довговічності бурового насоса шляхом покращення кінематичних параметрів // ХХ International Scientific and Practical Conferenc1 - 2 June 2021, Poland, Warsaw.

13. Венгринюк Т. П., Савчук В. В., Лавришин З.І. Дослідження напружено-деформованого стану штока і гідравлічної частини бурового насоса двосторонної дії. // XXXV International Internet Conference "MODERN SCIENCE", June 16 - 17, 2022, Great Britain, Leeds.

14. Венгринюк Т.П., Савчук В.В., Гетьман Ю.Е. Забезпе-чення та описання алгоритму проведення аналізу напружено-деформованого стану штока бурового насоса. // XII International Scientific and Practical Conference “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 24-26 June 2022.

 

Контакти

venhreniuktetyana@gmail.com