ПАНЕВНИК Денис Олександрович

Panevnyk D
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

185 Нафтогазова інженерія та технології (ОПП «Обладнання нафтових і газових промислів»)

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

Докт. філ. (PhD)

Місце роботи, посада

Доцент кафедри нафтогазових машин та обладнання

Наукові інтереси

Нафтогазові ежекційні технології

ORCID ID: 0000-0002-7853-5051

General Information

Д. О. Паневник народився 8 вересня 1995 р. у м. Івано-Франківськ, Україна. Вищу освіту отримав в Івано-Франківському інституті нафти і газу та отримав дипломи магістра з відзнакою: у 2017 році -  за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізація «Обладнання нафтових і газових промислів»), у 2019 році – за спеціальністю «Економіка» (освітня програма «Бізнес-економіка). У 2018 році був направлений  на роботу на посаду викладача-стажиста кафедри нафтогазових машин та обладнання. У 2018 р вступив на навчання в аспірантуру за спеціальністю 133- Галузеве машинобудування.У 2020 р. достроково захистив дисертацію доктора філософії (PhD) та продовжив викладацьку роботу на кафедрі нафтогазових машин та обладнання.

 

Навчальна робота

1. Нафтогазове обладнання
2. Основи надійності нафтогазового обладнання
3. Методи дослідження нафтогазових машин
4. Основи реновації
5. Гідрогазомеханіка нафтогазових машин
6. Обладнання для розробки морських родовищ

 

Наукова діяльність

"Підвищення ефективності використання наддолотних струминних насосів», 2020 р.

Тематика наукових досліджень стосується моделювання гідравлічних зв’язків між елементами свердловинних ежекційних систем. Є автором 67 наукових та 4 методичних праць (у тому числі 7 статей, що входять в б/д Scopus та 3 патенти на винаходи).

 

Вибрані публікації

1.Паневник Д.А., Паневник А.В. Исследование совместной работы струйного и плунжерного насосов с балансирным кривошипно-шатунным приводом //Нефтяное хо-зяйство.2020.№ 2.С.58-61.
2.Velychkovych A.S. Study of the stress state of the downhole jet pump housing /A.S. Velychkovych, D.O. Panevnyk //Науковий вісник НГУ.2017.№5.Р.50-55.
3.Kryzhanivskyi Ye.I.The study on the flows kinematics in the jet pump’s mixing chamber/ Ye.I.Kryzhanivskyi,D.O.Panevnyk//Науковий вісник НГУ.–2019.№1.C.62-68.
4.Крыжанивский Е.И., Паневник Д.А. Повышение эффективности ис-пользования наддолотных струйных насосов. Socar Proceeding. 2020. № 2. С. 112-118.
5.Паневник Д.А., Паневник А.В. Повышение энергоэффективно-сти использования скважинных струйных насосов. Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. Т. 63, № 5 (2020), с. 462–471

Контакти

den.panevnik@gmail.com