Дем'янчук Ярослав Михайлович

Я.М. Дем'янчук
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Доцент кафедри " Будівництва та енергоефективних споруд"

Наукові інтереси

абсорбційне осушення природного газу; викотистання біогазу на автотранспорті та в енергетиці.

General Information

В 1984 р. закінчив Надвірнянську середню школу № 3. В 1991 р. з відзнакою закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю "Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз" з присв оєнням кваліфікації інженер-механік. Після чого був розподілений на кафедру автомобільного транспорту на посаду стажера-дослідника. В 1997 р. поступив в очну аспірантуру Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю 5.090313 "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ".

Кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення технології абсорбційного осушення природного газу” захистив 10.07.2003 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з присвоєнням наукового ступеня кандидата технічних наук. В 2005 пройшов переатестацію на наукове звання доцента по кафедрі нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки 

З 2000 року працював асистентом кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки.

З 2004 року по 2018 рік працював доцентом кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. З 2018 року по 2019 працював на кафедрі відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж. А з 2019 року по сьогоднішній день працює на кафедрі " Будівництва та енергоефективних споруд". Читає курси лекцій з дисциплін "Термодинаміка і теплопередача", "Теоретичні основи теплотехніки","Технічна термодинаміка", "Енергетичне використання біогазу". 

Навчальна робота

Читає курси лекцій з дисциплін "Термодинаміка і теплопередача", "Теоретичні основи теплотехніки","Технічна термодинаміка", "Енергетичне використання біогазу", "Газопостачання та газові мережі"

Наукова діяльність

абсорбційне осушення природного газу; викотистання біогазу на автотранспорті та в енергетиці.

Вибрані публікації

1. Kryshtopa S. Experimental Research on diesel Engine Working on a Mixture of diesel Fuel and Fusel Oils / S. Kryshtopa, L.
Kryshtopa, V. Melnyk, I. Prunko, B. Dolishnii, Ya. Demianchuk // Transport Problems. – Poland, Gliwice, 2017. – Volume 12, Issue 2. – p. 53-
63.
2 Demianchuk Ya. Influence of the Size of Drops and the Velocity of Flow on the Structure and Properties of Elec-tric-Arc Coatings / V.
Hvozdets'kyi, Y.Y. Sirak, K.R. Zadorozhna, Ya. Demianchuk // MATERIALS SCIENCE, Springer New York Consultants Bureau, Volume 53,
Issue 5, March 2018. - p. 702-708
3 T.V. DYKUN Biogas as an alternative fuel for automotive transport in mountain areas / Ya. Demianchuk, L.I. Haieva F.V. Kozak // Journal
of New Technologies in Environmental Science, Kielce University of Technology, Vol. 2, No. 4, 2018. - p. 149-155.
4 Дикун Т.В. Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів тваринництва як палива
двигунів внутрішнього згорання / Л.І.Гаєва, Ф.В.Козак, Я.М.Дем’янчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. № 1(17) (2018) – Іфано-Франківськ:
ІФНТУНГ, 2018 с. 45-52.
5 Дикун Т.В. Біогаз із відходів на сміттєзвалищах як автомобільне паливо / Л.І.Гаєва, Я.М.Дем'янчук, Т.Й.Войцехівська, А.Я.Гуцуляк
// Всеукраїнський науково-технічний журнал «Нафтогазова енергетика». №1 – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018 с. 56-60.
6 Гвоздецький В.М. Вплив розміру краплини та швидкості потоку на структуру і властивості електродугових покривів / Я.Я.Сірак,
Х.Р.Задорожна, Я.М.Дем'янчук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів, 2017. – Том 54, № 3. – С. 110-115