Шанковський Андрій Зіновійович

Шанковський Андрій Зіновійович
Alma mater

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Спеціальність

Олімпійський та професійний спорт

Кваліфікаційний рівень

Магістр з олімпійського та професійного спорту

Науковий ступінь

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент

General Information

Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України (2009 р.) та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт», де здобув кваліфікацію магістра з олімпійського і професійного спорту. Виступав з доповіддю на науковій конференції кафедри олімпійського і професійного спорту та на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених (Київ, 2009).

Брав участь в організації та проведенні наукових конференцій різного рівня: ІІ Відкрита студентська конференція кафедри олімпійського та професійного спорту, Континентальний семінар зі спортивної медицини, сесія ОАУ, засідання круглого столу «Погляд на Олімпіаду Всеукраїнського олімпійського уроку».

Шанковський А. З. є здобувачем наукового ступеня при кафедрі теорії і методики фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

У 2010-2011 навчальних роках працював вчителем фізичної культури в спеціалізованій школі № 11 м. Івано-Франківська. З 2010 року тренер збірної команди з шахів Івано-Франківського Національного медичного університету.

Шанковський А. З. – майстер спорту України з шахів (2009), бронзовий призер чемпіонату України з шахів серед юнаків, чемпіон м. Києва серед студентів (2009), дворазовий чемпіон Івано-Франківської області з шахів (2010-2011рр.), дворазовий чемпіон Львівського шахового клубу, чемпіон Івано-Франківського шахового клубу, переможець та призер багатьох обласних, Всеукраїнських та Міжнародних шахових змагань.

З 2011 року працює на посаді викладача кафедри фізичного виховання і спорту, веде спеціалізацію «Шахи».

Навчальна робота

Фізичне виховання і спорт

Наукова діяльність

Корекція тілобудови студентів в процесі фізичного вихованнях з урахуванням стану їх  постави

Вибрані публікації

1. Шанковський А.З. Аналіз виступів збірної команди незалежної України на Іграх Олімпіади та зимових Олімпійських іграх відносно чисельності населення // Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Історія Олімпійського спорту України». – Донецьк: ДДІЗФВіС, 2008. – С. 305-308.
2. Шанковський А.З. Динаміка виступів збірної команди незалежної України на Іграх Олімпіади та зимових Олімпійських іграх відносно загальної площі країни // Матеріали І Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки: теорія і практика». – Київ: МНТУ, 2009. – С. 212-215.
3. Практика шахматного интеллекта (функциональная подготовка шахматистов) / Cимкин Ю.Е., Круппа Ю.Н., Шанковский А.З. – Киев: Купола, 2010. – 160 с.
4. Шанковський А.З. Деякі аспекти освіти майбутніх фахівців фізичної культури // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, . –  С.
5. Бойчук Роман, Захаркевич Тарас, Бєлявський Ігор, Шанковський Андрій Вдосконалення психофізичних якостей майбутніх фахівців нафтогазової справи засобами спортивних ігор // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2017. – №27-28 С. 37-43.
6. Випасняк Ігор, Шанковський Андрій, Федьків Анна., Вінтоняк Олег Оздоровчо-рухова активність серед населення Прикарпаття в контексті якості життя. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. Вип. 27-28 – С. 62-67.
7. Випасняк Ігор, Лопацький Сергій, Шанковський Андрій. Технологія корекції порушень біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання.  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – С. 54-62.
8.  Випасняк Ігор. Шанковський Андрій. Стан біогеометричного профілю постави студентів у процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина: СНУ ім.. Лесі Українки, 2017. № 26. С. 43–49.
9. Випасняк І. П., Шанковський А.З. Характеристика фізичної підготовленості студентів з нормальною поставою та різним рівнем стану біогеометричного профілю. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 11 (93)17. С. 24–28.
10. Випасняк І. П., Шанковський А. З. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 12 (94)17. С. 12–17.
11. Випасняк Ігор, Шанковський Андрій, Лещак Олександр. Морфофункціональні особливості студентів з плоскою спиною в процесі фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. М 75 Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Луцьк 2017. Вип. 27. С. 76 – 80.
12. Випасняк І. П., Лещак О. М., Шанковський А. З. Особливості компонентів фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання в залежності від типу тілобудови. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 3 (97)18. С. 19–23. 
13. Випасняк Ігор, Шанковський Андрій. Інноваційні технології, спрямовані на підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В. Цьось, А.І. Альошина. Луцьк, 2017. Вип. 18. С. 125–129.
14. Мицкан Б. М., Випасняк І. П., Шанковський А. З. Факторна структура показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, тілобудови та стану біогеометричного профілю постави студентів в процесі фізичного виховання. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт»: зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 4 (98)18. С. 106 –110. 
15. Випасняк І. П., Вінтоняк О. В., Шанковський А. З. Особливості фізичного розвитку студентів в процесі фізичного виховання. Український журнал медицини, біології та спорту. Миколаїв: Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили, 2018. Том 3. № 5 (14). С. 311–315.
16. Шанковський А. З., Випасняк І. П. Передумови до розробки технології корекції тілобудови студентів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка «Серія: Педагогічні науки» Вип. 152. Том 2. – Чернігів: ЧНПУ, 2018. С. 190–197.
17. Випасняк І. П., Шанковський А. З. Технологія корекції тілобудови за станом біогеометричного профілю постави.В: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти» (Київ, 17 траня 2018р.) / ред. Г.В. Коробейніков, О.В. Кашуба, В.В. Гамалій. – К.: НУФВСУ, 2018. С. 118-121. Доступно: http://www.uni-sport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary
18. Випасняк І., Шанковський А. Інформаційні технології як невід’ємний компонент процесу фізичного виховання студентської молоді = Information Technologies as an Integral Part of the Process of Physical Education of Student Youth / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 4. – S. 866–874. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
19. Випасняк І., Шанковський А. Особливості гоніометрії тіла студентів із різними типами постави = Futures of goniometry of students with different types of posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 5. – S. 1026–1040. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
20. Шанковський А., Випасняк І. До питання використання інформаційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді = On the Use of Information Technologies in the Process of Physical Education of Student Youth / Андрій Шанковський, Ігор Випасняк // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 6. – S. 902–917. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
21. Випасняк І., Шанковський А. Фізична підготовленість студентів з кругло-ввігнутою та круглою стиною і різним рівнем стану біогеометричного профілю постави = Physical Training of Students with the Round-Concave and Round Back and Different Levels of Biogeometric Profile of Posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 7. – S. 1133–1149. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
22. Випасняк І., Шанковський А. Характеристика морфологічних показників студентів із різними типами постави = Characteristics of morphological indices of students with different types of posture / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 8. – S. 1290–1307. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
23. Випасняк І., Шанковський А. До питання підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді = To the issue of increasing the efficiency of the process of physical education of student youth / Ігор Випасняк, Андрій Шанковський // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz . – Bydgoszcz, Poland. 2017. – Vol. 7, N 11. – S. 340–351. – Режим доступу: http://ojs.ukw.edu.pl/index.pth/johs/index Видання Польщі, яке введено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.