Гривнак Богдан Любомирович

Гривнак Богдан Любомирович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Наукові інтереси

Філософія освіти, особистісно-орієнтоване навчання, інформаційне право, правове регулювання інформаційного простору.

Державні нагороди

Грамота Івано-Франківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2020 р.), Грамота ІФНТУНГ з нагоди святкування річниці Незалежності України (2020 р.)
Професійний досвід: робота у закладах вищої освіти понад 10 років, виконання обов’язки заступника директора Інституту гуманітарної підготовки та державного управління з 2018 року.
Робота у Первинній профспілковій організації ІФНТУНГ (голова профбюро Інституту гуманітарної підготовки та державного управління)

General Information

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Навчальна робота

Правознавство, філософія

Вибрані публікації
  1. Гривнак Б. Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – Випуск 76 (№9). – С. 213–215
  2. Гривнак Б. Л. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ століття / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. – Випуск 93 (№2). – С. 103–109.   
  3. Зварич Р. В., Гривнак Б. Л. Регулятивна функція права у системі функцій права // Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила: Журнал. Серія Право. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2017. – №4 (16) . – С. 20-28.

Методичні матеріали:

  1. Правознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 50 с.
  2. Зв’язки з громадськістю: навчальний посібник / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 230 с.
  3. 3. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.– 288 с.
  4. Правознавство: електронний курс дистанційного навчання для студентів напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / Б. Л. Гривнак, Л. М. Николайчук (сертифікат відповідності електронного курсу  Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ № 000107) (2018 рік.)

Тези та матеріали конференцій:

  1. Гривнак Б. Л. Пошуки оптимального шляху модернізації освіти в Україні : філософський погляд  / Б. Л. Гривнак, // «Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України» : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції, Івано-Франківськ, 25-26 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 90-95.
  2. Волковецька С. В. Дотримання прав людини як невід’ємна складова розбудови правової держави в Україні: інформаційно-комунікаційний аспект / С. В. Волковецька, Б. Л. Гривнак // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2018) : збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції, Надвірна, 23-25 травня 2018 р. - Надвірна, 2018. – С. 25-31.
  3. Гривнак Б. Л., Кріцак Ю. О. Правове регулювання діяльності Інтернет-ЗМІ в Україні (в контексті розгляду законопроектів № 2693 «Про медіа» та № 2693-1 «Про медіа в Україні»). Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління (ISCM-2020: зб. матеріалів Проблемно-наукової міжгалузевої конференції (Надвірна, 29 травня 2020 р.). Надвірна, 2020. С. 145-150.

 

Контакти

050 685 10 24
gryvnak2906@gmail.com