Савко Оксана Ярославівна

О. Я. Савко
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри прикладної економіки

Наукові інтереси

Стратегія підприємства, екологічне оподаткування, формування витрат суб'єктів економічної діяльності

Державні нагороди

У 2022 році нагороджена грамотою ІФНТУНГ з нагоди професійного свята  Дня працівників освіти  (завантажити)

General Information

У 2006 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

З 2006 по 2008 роки працювала у ВАТ "Івано-Франківськгаз", спершу у бухгалтером по нарахуванню заробітної плати, згодом економістом з нормування праці

З 2008 по листопад 2015 року - асистент кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ

З листопада 2015 по серпень 2018 року - доцент кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ

З вересня 2018 року - доцент кафедри прикладної економіки ІФНТУНГ

Навчальна робота

Управління витратами, Оптимізація витрат підприємства, Інтелектуальний бізнес, Соціально-економічна безпека, Тренінг курс: «Організація та ведення власного бізнесу»

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації "Формування фінансової стратегії газорозподільних підприємств на засадах оцінювання ефективності їх діяльності" 2014 р.

загальний науковий доробок складає 55  наукових праць, з них 18 - наукових статей, 27- матеріали апробаційного характеру (тези доповідей), 10 - навчально-методичних праць

Ідентифікатор ORCID 0000-0002-7282-7731

Scopus Author ID: 57214081898

Researcher ID R -8298-2017

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=1QVLsAIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Вибрані публікації

1. Topolnytska, T.,Matskiv, R.,Yatsiuk, O.,Savko, O.,Hryvnak, B. «State Regulation in Foreign Economic Activity of Cement Industry of Ukraine» Management Systems in Production Engineering, vol.29(3), pp. 215-226, 2021. DOI 10.2478/mspe-2021-0027 [Online]. Available: https://www.sciendo.com/article/10.2478/mspe-2021-0027 Scopus, Web of Science

2. Ivanna Melnychuk, Oksana Savko, Serhii Pobihun, Nataliia Havadzyn «The impact of a country's level of economic development on environmental safety» Procedia Environmental Science, Engineering and Management, vol. 8, no. 2, pp. 441-451, 2021 Romania  Scopus

3. Kafka Sofiia, Savko Oksana, Melnychuk Ivanna, Hobyr Iryna, Stepanyuk Olga and Danylevska-Zhugunisova Olga ''Ways of Improving Priority Mechanisms of Modernization in Spatial Projection of Ukrainian Economy'' Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 12, Special Issue 07, pp.1691-1695, 2020. Scopus

4. Hobyr, I., Babenko, V., Kafka, S.,Bui Yu.,Savko, O, Shmeltser, E «Use of simulation modeling for predicting optimization of repair works at oil and gas production enterprises», Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, M3E2-MLPEED 2020, Vol. 2713, Odessa; Ukraine; 13 July 2020 through 18 July 2020, CEUR Workshop Proceedings, рр. 107-124, 2020, Code 164290 [Online]. Available http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper06.pdf Scopus

5.  Oksana Savko, Ivanna Melnychuk, Iryna Hobyr and Nataliia Havadzyn, “Evaluation of the Environmental Taxation Effectiveness in the Field of Oil and Gas Production” Procedia Environmental Science, Engineering and Management , vol. 6, no. 4, pp. 607-617, 2019. 9. Scopus

6. Савко О.Я. Дослідження умов функціонування природних монополій/ О.Я. Савко // Науковий журнал "Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського – Київ, 2019. - Том 30 (69). N 2, - C. 160-163. (Серія: «Економіка і управління») 

7.  Савко О.Я. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід та його використання в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Львів, 2019, вип. 21. С 83-87 (Серія: економічна)

8. Савко О.Я. Фактори впливу на формування стратегії розвитку операторів газорозподільних систем.  Науково-практичний журнал  «Причорноморські економічні студії», Одеса, 2019.  Випуск 42, С.103-107. 

9. Savko O. Ya., Melnychuk I. V. Analysis of environmental taxation of oil and gas production enterprises / O. Ya. Savko, I. V. Melnychuk // Scientific Bulletin of Polissia. – Chernihiv : ChNUT, 2018. – № 1 (13). P. 2. –C. 113-117.

Тези та матеріали конференцій:

1. Pobihun S., Havadzyn N., Melnychuk I, Savko O, BrezoczkiV. M..Modeling the influence of factors on the level of environmental safety Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and nomic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, 19-21 May 2021, DOI: 10.1051/e3sconf/202128009014

2. Савко О. Я., Робур М. Р. Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств готельного бізнесу/  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток нової економічної системи на державному та регіональному рівнях», 19 грудня 2020 р., м. Львів: ГО Львівська економічна фундація,2020.  С. 60-63.

3. Шарко В. В. Логістичний підхід в оптимізації діяльності підприємств машинобудування/ В. В. Шарко, О.Я. Савко// Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» 23–24 квітня 2019 р., Львів: Видав- ництво Львівської політехніки, 2019. – С. 109-111.

4. Savko O. Ya. The essence and significance of environmental  modernization of enterprises / O. Ya. Savko, I. B. Hobyr  //  Збірник матеріалів міжнародної наукової економічної конференції «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів» 17-18 травня 2019 р. м. Берегово: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2019. – С.223-225

5. Oksana Savko, Ivanna Melnychuk, Vitalii Sharko and Iryna Bodnaruk, “The Use of Data Envelopment Analysis to Select Financial Strategies for Industrial Enterprises”, Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), (Series: Advances), vol. 95, Khmelnytskyi, Ukraine,  September 2019, pp. 374-378. [Online]. Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917681 DOI https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.73 

6. Iryna Hobyr, Vitalina Babenko, Oksana Savko and Yuliia Bui, “Optimization of arranging of repair works at oil and gas enterprises through use of simulation modeling tools”, Proceedings of the 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) (Series: Advances in Economics, Business and Management Research), vol. 99, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October, 2019, pp. 183-188.  [Online]. Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919212  DOI https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.35

7.  Savko O.  Comparative analysis of the efficiency of environmental taxation in the EU countries and Ukraine / O. Savko // Ukraine – EU. Innovations in education, technology, business and law, April 24–28, 2018 Slovak Republic-Czech Republic. Collection of international scientific papers.- Chernihiv : CNUT, 2018. – P. 318-320.

8. Савко О. Я. Аналіз тарифів на послуги водопостачання та водовідведення КП «Івано-Франківськводоекотехпром» /О. Я. Савко, О. В. Тишківська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання та конкурентоспроможність національного господарства», 19-20 жовтня 2018 р. К.: Таврійський національний університет ім.. В.І. Вернацького, 2018. –  С. 64-66.

Методичні матеріали:

1. Мельничук І. М., Гобир І. Б., Савко О. Я . Економіка в умовах сталого розвитку: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 75  с.

2.Андрійчук І.В., Савко О.Я. Стратегія підприємства. Практикум. – Івано-Франківськ: електронний варіант - 2021. – 126 с

3. Савко О.Я. Економіка галузевих ринків: методичні вказівки для практичних та самостійних занять – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. –52 c.

4. Бережницька У. Б., Савко О. Я.,  Інтелектуальний бізнес : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 54 c.

5. Данилюк М. О., Метошоп І. М., Савко О.Я., Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління витратами» для спеціальності 051 – «Економіка», 2-ге видання.  Івано – Франківськ, 2018. – 68 с.

6. Melnychuk I.V., Savko O.Ya. Economics in conditions of sustainable development: guidelines for study course for speciality 072 - "Finance, banking and insurance" , Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2017. – 31 р.

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (0342) 72-71-44  oksana_savko19@ukr.net