Гобир Ірина Борисівна

І.Б. Гобир
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри прикладної економіки

Наукові інтереси

Управління ремонтним обслуговування на нафтогазовидобувних підприємствах, екологічне оподаткування нафтогазовидобувних підприємств

General Information

У 2009 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства». Присвоєно кваліфікацію економіста.

Після закінчення університету працювала викладачем-стажером на кафедрі організації праці і виробництва. В 2010 році поступила в аспірантуру з відривом від виробництва ІФНТУНГ за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності). В той же час за сумісництвом працювала на кафедрі асистентом. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств» у спеціалізованій вченій раді ІФНТУНГ.

З 2016 року працює на посаді доцента кафедри економіки природокористування та організації виробництва, з 2017 року доцент кафедри економіки підприємства, яка в 2018 році реорганізована і перейменована в кафедру прикладної економіки.

Навчальна робота

Управління ресурсами підприємств, Економіка в умовах сталого розвитку, Економіка підприємства, Організація і планування виробничо-комерційної діяльності, Тренінг-курс «Управління ресурсами», Інвайроментальна економіка

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації : «Формування системи управління ремонтним обслуговуванням нафтогазовидобувних підприємств» 2014 р.

У науковому доробку 42 праці, з них 21 - наукова стаття, 15 - тез доповідей на науково-практичних конференціях та 6 - навчально-методичних праць.

Ідентифікатор ORCID https://orcid.org/0000-0002-9322-8404

Web of Science Researcher ID AAD-8592-2020

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=039z--gAAAAJ&hl=uk

 

Отримала сертифікат, який засвідчує володіння англійською мовою рівня В2

 

Вибрані публікації

1. Гобир І.Б., Буй Ю.В. Стан та шляхи активізації інвестиційно-інноваційної діяльності у Івано-Франківській області. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1190

2.Гобир І. Б. Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду застосування екосистемного підходу в секторах економіки. Інфраструктура ринку. 2020. №42.

3. Гобир І. Б. Управління економічним розвитком Івано-Франківської області: проблеми та перспективи / І. Б. Гобир // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2019. – Вип. 25/2019. – С. 77-81.

4. Гобир І. Б. Особливості екологічного оподаткування нафтогазовидобувних підприємств: практика зарубіжних країн [Електронний ресурс] / І. Б., Гобир // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. - №3 (08). – с. 224-228.

5. Гобир І. Б. Удосконалення екологічного оподаткування вітчизняних підприємств / І. Б. Гобир // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса, 2018. – Вип. 29, Ч. 2. – С. 42-46.

6. Oksana Savko, Ivanna Melnychuk, Iryna Hobyr and Nataliia Havadzyn. Environmental Taxation Effectiveness in the Field of Oil and Gas Production, Procedia Environmental Science, Engineering and Management, vol. 6, no. 4, pp. 607-617, 2019.

7. Iryna Hobyr, Vitalina Babenko, Oksana Savko and Yuliia Bui Optimization of arranging of repair works at oil and gas enterprises through use of simulation modeling tools, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) (Series: Advances in Economics, Business and Management Research), vol. 99, Ivano-Frankivsk, Ukraine, October, 2019, pp. 183-188.

8. Kafka Sofiia, Savko Oksana, Melnychuk Ivanna, Hobyr Iryna, Stepanyuk Olga and Danylevska-Zhugunisova Olga ''Ways of Improving Priority Mechanisms of Modernization in Spatial Projection of Ukrainian Economy'' Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 12, Special Issue 07, pp.1691-1695, 2020.

9. Hobyr, I., Babenko, V., Kafka, S.,Bui Yu.,Savko, O, Shmeltser, E «Use of simulation modeling for predicting optimization of repair works at oil and gas production enterprises», Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy, M3E2-MLPEED 2020, Vol. 2713, Odessa; Ukraine; 13 July 2020 through 18 July 2020, CEUR Workshop Proceedings, рр. 107-124, 2020, Code 164290 [Online]. Available http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper06.pdf

Тези та матеріали конференцій

1.Гобир І. Б., Ковальчук С. В. Аспекти підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств Івано-Франківської області. Управління розвитком соціально-економічних систем, мат. ІV Міжнародної наук.-практич. конферен., 15-16 червня 2022 р. – Харків: Державний біотехнологічний університет, 2022. С. 203-205.

2. Гобир І. Б., Гобир Л. М., Боратинський В.В. Фактори, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів підприємств будівельних матеріалів. Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти, мат. Міжнародної наук.-практич. конферен. 8 травня 2020. – Ужгород:  Видавничий  дім «Гельветика», 2020. – С.66-69.

3. Savko O. Ya., Hobyr I. B. The essence and significance of environmental  modernization of enterprises. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: збірник матеріалів міжн. наук. екон. конф. (м. Берегово, 17-18 трав. 2019 р.). Берегово : Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2019. С. 223-225.

4. Гобир І. Б. Проблеми соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області та шляхи їх вирішення / І. Б Гобир, Е. Леонова. - «Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (Івано-Франківськ, 19-20 квітня 2018 року): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2018. – с. 116-119.

5. Гобир І. Б. Шляхи і напрями удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні / І. Б. Гобир, І. І. Василик. – VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевий і регіональних суспільних систем», 11-13 жовтня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – с.276-279.

6. Гобир І. Б. Управління еколого-економічним потенціалом підприємства / І.Б. Гобир, С. Ю. Стапінська. – VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевий і регіональних суспільних систем», 11-13 жовтня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – с.279-281.

7.Гобир І. Б. Аналіз екологічних платежів України та зарубіжних країн / І. Б. Гобир, С. Ю. Стапінська. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Інфраструктура фінансового ринку: формування та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки», Київ, 12-13 травня 2017 р. – Київ: КЕНЦ, 2017. – с. 60-63.

 

Методичні матеріали

1.Мельничук І. М., Гобир І. Б., Савко О. Я . Економіка в умовах сталого розвитку: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 75  с.

2.Федорович І. В., Гобир І. Б. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: методичні вказівки для виконання курсових робіт – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 50 с.

3. Федорович І.В., Гобир І. Б. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 94 с.

4. Зелінська Г. О. Чинники успішного працевлаштування за фахом / Г. О. Зелінська, І. Б. Гобир. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 90 с.

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (0342) 72-71-44, irynagobyr@gmail.com