Мельничук Іванна Василівна

І.М. Мельничук
Alma mater

Івано-Франквський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Економіка підприємства

Кваліфікаційний рівень

Магістр

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри прикладної економіки

Наукові інтереси

“Зелена” економіка, сталий розвиток, малий і середній бізнес в Європі

General Information

У 2006 році закінчила ІФНТУНГ за спеціальність Економіка підприємства.

З 2006 по 2019 працювала на посадах асистента та доцента кафедри економіки підприємства. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної економіки.

Одружена, виховує доньку.

Навчальна робота

“Економіка в умовах сталого розвитку”, “Оптимізаційні методи та моделі”, “Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта”, “Малі та середні підприємства Європи”.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації на “Реформування житлово-комунального господарства великого міста”, 2013 р.

Є автором  40 публікацій, з них 33 наукового (в т.ч. - 2 статті включені до наукометричної бази Scopus; 15 у фахових виданнях) та 7 навчально-методичного характеру.

 

Ідентифікатор ORCID https://orcid.org/0000-0003-3425-2575

Web of Science Researcher ID L-7162-2017

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=MkqqV8sAAAAJ

Отримала сертифікат, який засвідчує володіння англійською мовою рівня В2

Вибрані публікації

1.T Sheydai, O Nykyforuk, U Berezhnytska, I Melnychuk and I Mandryk "Environmental management in small and medium-sized enterprises of oil and gas industry"IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 628 01.2021 Scopus

2. Ivanna Melnychuk, Oksana Savko, Serhii Pobihun, Nataliia Havadzyn «The impact of a country's level of economic development on environmental safety» Procedia Environmental Science, Engineering and Management, vol. 8, no. 2, pp. 441-451, 2021 Romania Scopus

3. Kafka Sofiia, Savko Oksana, Melnychuk Ivanna, Hobyr Iryna, Stepanyuk Olga and Danylevska-Zhugunisova Olga ''Ways of Improving Priority Mechanisms of Modernization in Spatial Projection of Ukrainian Economy'' Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, vol. 12, Special Issue 07, pp.1691-1695, 2020. Scopus

4.. Savko, O., Melnychuk, I., Hobyr, I., Havadzyn, N. Evaluation of the environmental taxation effectiveness in the field of oil and gas production. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. Volume 6, Issue 4, 2019, Pages 607-617 Scopus

5.Мельничук І.В. Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в контексті переходу до “зеленої економіки”  Проблеми економіки. 2019. № 2

4.Savko O. Ya. Analysis of environmental taxation of oil and gas production enterprises / O. Ya. Savko, I. V. Melnychuk // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 1 (13). Ч. 2. –C. 113-117.  

Тези та матеріали конференцій 

1. Рobihun S., Havadzyn N., Melnychuk I, Savko O, BrezoczkiV. M..Modeling the influence of factors on the level of environmental safety Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and nomic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, 19-21 May 2021, DOI: 10.1051/e3sconf/202128009014 

2. Oksana Savko, Ivanna Melnychuk, Vitalii Sharko and Iryna Bodnaruk, “The Use of Data Envelopment Analysis to Select Financial Strategies for Industrial Enterprises”, Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), (Series: Advances), vol. 95, Khmelnytskyi, Ukraine, September 2019, pp. 374-378. [Online]. Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917681  

3. Mykola Prykhodko, Nataliia Havadzyn, Liliana Horal, Ivanna Melnychuk, Mariia Berlous Ecosystem services in the management system of ecological safety of territorial units. 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019)

4. .Bui J.V., Melnychuk I.V. Characteristic social innovation and social novelty as a category of sustainable development. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: збірник матеріалів міжн. наук. екон. конф. (м. Берегово, 17-18 трав. 2019 р.), Берегово : Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2019. С.57-60.

5. Мельничук І.В., Борис Т.В. Шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам на підприємствах в умовах переходу до "зеленої" економіки: матеріали  ХІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Зимові наукові підсумки 2018 року», ( м. Дніпро, 25 груд. 2018р.)

Методичні матеріали

1.Мельничук І. М., Гобир І. Б., Савко О. Я . Економіка в умовах сталого розвитку: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 75  с.

2. Мельничук І.В. Оптимізаційні методи та моделі: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт/І.В. Мельничук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. - 51 с.

3. Гавадзин Н. О., Мельничук І. В. Оптимізаційні методи і моделі у фінансових системах: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 33с.

4. Melnychuk I.V., Savko O.Ya. Economics in conditions of sustainable development: guidelines for study course for speciality 072 - "Finance, banking and insurance" - Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2017. – 31 р.

5. Войтків Л.С., Мельничук І.В. Навчально-ознайомча практика: методичні вказівки– Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. –  26с.

Контакти

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, тел (0342)72-71-44 iva99-84@ukr.net