Department of Engineering Mechanics

Additional Information

Завідувач кафедри - кандидат технічних наук Попович Василь Ярославович

 

Phone number (s):
Address:

ІФНТУНГ, Навчальний корпус №4, ауд. 4423

вул. Карпатська, 15,

м. Івано-Франківськ,

Україна, 76019

baner

Кафедра технічної механіки створена 27 серпня 2018 року на базі ліквідованих кафедр Механіки машин і Прикладної механіки. Кафедрою здійснюється викладання студентам що навчаються за освітньо-професійними програмами «Буріння нафтових і газових свердловин», «Газонафтопроводи та газонафтосховища», «Забезпечення військ ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами», «Обладнання нафтових і газових промислів», «Буріння свердловин», «Прикладна механіка», «Інженерія мехатронних систем», «Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Видобування нафти і газу», «Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та «Автомобільний транспорт» загальноінженерних дисциплін. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів із них 5 докторів технічних наук і 6 кандидатів технічних наук. 

News