General Information

Інститут архітектури, будівництва та енергетики

      В Інституті архітектури, будівництва та енергетики (ІАБЕ) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу здійснюється підготовка за такими спеціальностями та освітніми програмами: спеціальність “Архітектура та містобудування” (освітня програма – “Архітектура та містобудування”); спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія” (“Будівництво та цивільна інженерія”, “Теплогазопостачання та вентиляція”); спеціальність “Геодезія та землеустрій” (“Геодезія”, “Землеустрій та кадастр”, “Оцінка землі та нерухомого майна”, “Геоінформаційні системи і технології”); спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (“Електротехнічні системи електроспоживання”, “Енергетичний менеджмент”).

      Директор Інституту архітектури, будівництва та енергетики – Мазур Мирослав Павлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

      До складу Інституту входять вісім кафедр: архітектури та містобудування (завідувач – доктор архітектури, доцент Лукомська З.В.); будівництва (доктор технічних наук, професор Артим В.І.); геодезії та землеустрою (доктор технічних наук, професор Бурак К.О.); електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (доктор технічних наук, професор Костишин В.С.); енергетичного менеджменту та технічної діагностики (доктор технічних наук, професор Райтер П.М.); відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж (доктор технічних наук, професор Павленко А.М.); фізики (доктор фізико-математичних наук, професор Галущак М.О.).

      Об’єктами професійної діяльності архітекторів та будівельників є штучно створене матеріально-просторове середовище життєдіяльності людини – міста, будівлі, споруди та їх комплекси із системами життєдіяльності, безпеки, ландшафтами.

Випускники Інституту мають можливість працювати в проектно-конструкторських організаціях, управліннях будівництва та архітектури, рекламних та художніх майстернях. Фахівці підготовлені до роботи в галузі архітектури, містобудування, будівництва в усіх сферах народного господарства, в тому числі на виробництві, в науково-проектній та інформаційній діяльності, соціально-культурній сфері.

      Інженери-електрики одержують фундаментальні знання з теорії електроенергетичних систем, вміють працювати із сучасними засобами генерування, передавання та використання електроенергії на промислових підприємствах та в побуті. Спеціалізація випускників, яка пов’язана з електропостачанням великих населених пунктів, промислових підприємств, у тому числі нафтової і газової промисловості, сільського господарства, визначає провідну роль наших фахівців у розв’язуванні складних задач енергетики, зокрема тих, що стосуються впровадження енергоефективних та енергоощадних технологій. Комп’ютеризація галузі передбачає глибокі знання сучасних комп’ютерних технологій в електроенергетиці.

      Випускники зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» працюють в структурах Державного агентства земельних ресурсів України; Головного управління геодезії, картографії та кадастру; а також в землевпорядних, топографо-геодезичних, проектно-вишукувальних, будівельних, геологорозвідувальних організаціях.

      Студенти ІАБЕ набувають знання, які надалі впевнено застосовують у практичній діяльності в різних галузях економіки. Вони беруть активну участь у науково-дослідній роботі, щорічно виступають на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Інститут налагодив широкі міжнародні зв’язки,  тому студенти мають можливість стажуватися та проходити практику на фірмах Німеччини, Італії, Іспанії, Румунії, Польщі. Кращі студенти ІАБЕ навчаються кілька семестрів у Краківській гірничо-металургійній академії та отримують диплом європейського зразка.

      Вихованці Інституту мають можливість протягом навчання на ІІІ - ІV курсі на контрактних умовах, паралельно з основним навчальним процесом, пройти підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ. Вступити на неї студент може за власним бажанням та за відповідного стану здоров'я, фізичної та психологічної підготовки й рівня успішності.

      До послуг студентів Інституту – десять сучасних комп'ютерних класів, що мають вихід у мережу Internet.

      Практично всі немісцеві студенти забезпечуються гуртожитком.