Department of Construction and Civil Engineering

Завідувач кафедри – д.т. н., проф.

Артим Володимир Іванович

Phone number (s):
Address:

кабінети 4110, 4118, 4119, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Студенти на виробництві

  ​​​​​​​          Кафедра готує фахівців за галузями знань 14 "Електрична інженерія" та 19 "Архітектура та будівництво" .

           З них:

            Бакалаврів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньо-професійними програмами "Будівництво та цивільна інженерія" та "Теплогазопостачання і вентиляція".

             – Магістрів за спеціальностю 144 "Теплоенергетика" за освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент та інжиніринг"

            Магістрів за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за освітньо-професійними програмами "Будівництво та цивільна інженерія" та "Теплогазопостачання і вентиляція".


​​​​​​​         На кафедрі успішно діє аспірантура за такими спеціальностями: 131 – Прикладна механіка;    185 – Нафтогазова інженерія та технології.

​​​​​​​ 

News