Чорноус Віктор Миколайович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Чорноус Віктор Миколайович

Завідувач кафедри електротехніки до обєднання з кафедрою ЕЕМ.

Дата народження - 06.09.1944 р.н.

Вчені ступені, роки присвоєння – к.т.н – 1980 р.

Вчені звання, роки присвоєння – доцент кафедри електротехніки, 1983 р.

Тема дисертацій, місце захисту – «Швидкодіючі перетворювачі складових комплексних опорів (провідності) в інтервал часу». Фізхико-механічний інститут АН УРСР.

Карєра – посада, місце праці, роки

– асистент ІФІНГ – 1968,

аспірант ІФІНГ – 1972,

ст. викладач ІФНІГ – 1980, доцент ІФІНГ,

зав. кафедри електротехніки – з 1985 по 2018 р.,

доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки – 2018 р.

Дисципліни (їх короткий опис, курс) -   

- Курс «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електротехніка та електропостачання», «Електричне і електронне обладнання автомобілів», « Електротехніка та електромеханіка» - вивчення електромагнітних явищ в електричних колах, засвоєння сучасних методів розрахунку і аналізу електричних кіл,ознайомлення з елементами конструкцій, принципом роботи та характеристиками електричних машин і апаратів, елементів та схем електроніки.

Навчально- методичні розробки за останні роки 5 років :

- Практикум ТОЕ. теорія електричних і магнітних кіл. усталені режими в електричних лініях з розподіленими параметрами;

- Практикум ТОЕ. Трифазні електричні кола . Тестові завдання;

- Навчальний посібник. Електротехніка. Теорія електричних кіл;

- Практикум. Перехідні процеси в електричних лініях з розподіленими параметрами;

- Практикум. Лінійні електричні кола постійного струму;

- Практикум. Лінійні електричні кола несинусоїдного струму;

- Методичний комплекс. Техніка високих напруг;

- Імітаційна лабораторна робота. Дослідження трифазних двигунів з коротко замкнутим ротором;

 - Мікросхемотехніка. Лабораторний практикум;

- Практикум. Постійні електричні і магнітні поля;

- Практикум. Перехідні процеси в лінійних електричних колах;

- Практикум. Теорія магнітного поля. Змінне електричне поле.

Наукова діяльність (напрям)

Енергетичний менеджмент та аудит в промисловій сфері обслуговування та побуту;

Наукові праці за останні 5 років:

-  Вплив температури обмоток на функціонування силового електрообладнання. Восьма міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання. Ів-Франківськ - 2017 с.138-139;     

- Нетрадиционные источники обновления енергии в западням регионе Украины, их состояние и развитие

XV Ювілейна міжнародна науково-практична конференція “Відновлювальна енергетика ХХІ століття, Київ 16-17 вересня 2014. с72-73;

- ВІМС дослідження поверхні гідридоутворюючого сплаву TiFe.В.О. Літвінов, Т.І. Олексюк, Д. І. Шевченко, В.Т. Коппе, В.В. Бобков, В. М. Чорноус. ISSN №0372 – 400. Укр. фіз. журнал, 2017. Т.62, №3, с. 193-199.

- Фізичні основи вихрострумового контролю при взаємодії  індуктивності із феромагнітним осердям з контрольованим феромагнітним зразком . 7-ма Міжнародна науко-технічна конференція і виставка «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання. м. Ів-Франківськ, 25-28  листопада 2014 р. с. 57-60