Федунків Зеновій Богданович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Федунків Зеновій Богданович народився 21 вересня 1963 р. в селі Дем’янові Галицького району Івано-Франківської області Української РСР. Під час проходження строкової служби в армії (1984-1986) брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. У 1990 р. закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника. Працював коректором, редактором, старшим науковим редактором, заступником завідувача Науково-редакційного відділу при обласному управлінні культури ОДА. З 2006 до 2018 р. – керівник Науково-редакційного відділу «Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область». З 2010 р. за сумісництвом викладав на кафедрі архітектурного проектування ІФНТУНГ дисципліну «Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України». У 2017 р. при Центрі пам’яткознавства НАНУ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 26.00.05. – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. Історичні науки. Тема дисертації  «Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства як об’єкти культурної спадщини (1434-1772 рр.)». З 2018 р. перейшов на постійну роботу на кафедру архітектури і містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики ІФНТУНГ.

Сферами зацікавлення є історія архітектури, фортифікація, археологія, генеалогія, геральдика, сфрагістика, топоніміка, антропоніміка. Доцент кафедри.

Член Національної спілки краєзнавців України, член історико-краєзнавчого об’єднання «Моє місто» (м. Івано-Франківськ). Безпартійний. Автор 8-и книг, 16-и книг у співавторстві, упорядник 4 книг, автор 40 наукових і 93 науково-публіцистичних статей у альманахах і тематичних збірниках.