Стельмах Орест Романович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Напрямки наукових досліджень – неотектоніка, геоекологія, геодинаміка, деструктивні екзогенні і ендогенні процеси Карпат, оцінка впливу діяльності на геологічне середовище, розробка галузевих стандартів підприємств НГК стосовно геологічного середовища.

Найважливіші наукові і методичні роботи:

 • Історія пошуків нафти в районі Старуні (Передкарпатський регіон, Україна). Монографія/Польські і українські геологічні дослідження (2004-2005) в Старуні – місці знахідок волохатих носорогів. Варшава-Краків: Націон. Геол. Інститут, 2005. – С. 53-60.
 • Геологічна будова і нафтогазоносність району Старуні (Передкарпатський регіон, Україна). Монографія/Польські і українські геологічні дослідження (2004-2005) в Старуні – місці знахідок волохатих носорогів. Варшава-Краків: Націон. Геол. Інститут, 2005. – С. 61-78.
 • Геоморфологічні і неотектонічні особливості геодинамічного полігону Старуня. Монографія/Польські і українські геологічні дослідження (2004-2005) в Старуні –місці знахідок волохатих носорогів. Варшава-Краків: Націон. Геол. Інститут, 2005. – С. 87-94.
 • Концепція міжнародного “парку льодовикової епохи” як екотуристичний центр – непрацююча озокеритова копальня в Старуні (Передкарпатський регіон, Україна). Монографія/Польські і українські геологічні дослідження (2004-2005) в Старуні –місці знахідок волохатих носорогів. Варшава-Краків: Націон. Геол. Інститут, 2005. – С. 205-209.
 • Використання відпрацьованого озокеритового родовища для створення еколого-туристичного центру в с. Старуня на Прикарпатті. Розв. та розроб. н/г родовищ/ Івано-Франківськ: Факел, 2005, №1(14).- С. 122-129.
 • Основні етапи геологічного вивчення геодинамічного полігону Старуня. Розв. та розроб. н/г родовищ/ Івано-Франківськ: Факел, 2005, №1(14).- С. 132-135.
 • Екологічні проблеми та нормативна база захоронення супутніх пластових вод у відпрацьовані нафтогазові свердловини. Матер. Міжн. наук. конф. до 100-річчя від дня народж. М.Р. Ладиженського та 55-річчя ІГГГК НАН України/ Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат. - Львів: ІГГГК НАН України, 2006.- С.215-217.
 • Origin of oil and natural gas from fields in Nadvirna area (Ukrainian Carpathians) / Походження нафти і природного газу з полів Надвірнянської території (Українські Карпати). Матер. Міжн. наук. конф. до 100-річчя від дня народж. М.Р. Ладиженського та 55-річчя ІГГГК НАН України. Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат. Львів: ІГГГК НАН України, 2006.- С.268-269.
 • Miejsce i srodowisko utworow plejstocenskich znalezienia nosorozcow wlochatych w Staruni. Матер. Міжнарод. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки волох. носорога в Старуні у 1907 р. Викопна фауна і флора останнього зледеніння. 1-ше видання. Краків: Вид наукове Akapit, 2007.- С. 25-28.
 • Українсько-польські дослідження в Старуні в 2004-2005 роках в місцях знахідок волохатих носорогів. Анотації Міжнар. н/техн. конф. «Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці. ІФНТУНГ-40».Івано-Франківськ: Факел, 2007.- С. 14.
 • Старуня – унікальна геологічна пам’ятка природи з викопною фауною волохатих носорогів і мамонта та проявами грязьового вулканізму. Матер. Міжнарод. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки волох. носорога в Старуні у 1907 р. Викопна фауна і флора останнього зледеніння. 1-ше видання. Краків: Вид наукове Akapit, 2007.- С. 33-36.
 • Сучасна геодинаміка Старуні. Матер. Міжнарод. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки волох. носорога в Старуні у 1907 р. Викопна фауна і флора останнього зледеніння. 1-ше видання. Краків: Вид наукове Akapit, 2007.- С. 81-82.
 • Дослідження вмісту вуглеводневих газів навколо кратерів болотних вулканів «Старуні». Матер. Міжнарод. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки мамонта і волох. носорога в Старуні у 1907 р. Природно-історична спадщина Старуні. 2-ге видання. Краків: Вид наукове Akapit, 2008.- С. 71-76.
 • Зв’язок напруженого стану гірських порід та блоково-розломної тектоніки в межах «Старуні». Матер. Міжнарод. наук. конф. до 100-річчя першої знахідки мамонта і волох. носорога в Старуні у 1907 р. Природно-історична спадщина Старуні. 2-ге видання. Краків: Вид наукове Akapit, 2008.- С.127-132.
 • Idea of the ecological and geological tourist center in Starunia. Geoturystyka (geotourism)/ Krakow: Drukarnia Leyko, nr. 3(18), 2009.- S. 21-26.
 • Оцінка екологічних аспектів при впровадженні стандартів ISO 14000 на підприємствах НАК «Нафтогаз України». Наук. вісник Івано-Франків. нац. техн. універ. нафти і газу/ Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, №2 (24), 2010.- С. 171-177.
 • Геологічні основи та теорія пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. за напр. «гірництво». – К.: Інтерпрес ЛТД, 2010.–390 с.
 • Ландшафтно-екологічне обґрунтування організації «Парк льодовикового періоду» у с. Старуні на Прикарпатті. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування/ Науково-техн. журнал. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, №1, 2010. – С. 60-64.
 • Геологічний путівник по Івано-Франківській області. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 240 с.
 • Кишеньковий гід до геологічного путівника по Івано-Франківській області. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 112 с.
 • Моніторинг просідання поверхні на Ново-Голинському руднику та запобіжні заходи. Моніторинг навк. природ. серед.: наук.-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення/ Матеріали 5-ї наук.-практ. конф. – К.: НПЦ “Екологія Наука Техніка”, 2010. – с. 48-50.
 • Оцінка впливу на навколишнє середовище експлуатації Гнідинцівського нафтогазоконденсатного родовища. Проблеми та перспек. розвитку нафтогаз. галузі України/ Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. – К.: НПЦ “Екологія Наука Техніка”, 2010. – с. 25-27.
 • Заводнення як метод збільшення нафтовидобутку та його вплив на зміну фізико-хімічних властивостей нафт. Проблеми та перспек. розвитку нафтогаз. галузі України/ Матеріали 4-ї наук.-практ. конф. – К.: НПЦ “Екологія Наука Техніка”, 2010. – с. 27-29.
 • Старуня – унікальний геоекологічний об’єкт Прикарпаття. Матер наук.-прак. конфер., присвяченої 100-річчю з дня народження Ю. Юркевича. – Надвірна-Київ: РВВ НТУ, 2011.- с. 18-19.
 • Загальна геологія: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 31 с.
 • Загальна геологія. Методичні вказівки до курсової роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 19 с.
 • Загальна геологія: Конспект лекцій. /2-ге видання. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 190 с.
 • Загальна геологія. Методичні вказівки до проведення геолого-ознайомчої практики. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 26 с.
 • Геодинаміка: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 79 с. Геодинаміка: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 28 с.
 • Геодинаміка: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 162с.
 • Геоморфологія та четвертинна геологія: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 40 с.
 • Геоморфологія та четвертинна геологія: Лабораторний практикум. - ІФНТУНГ, 2010. – 27 с.
 • Геоморфологія та четвертинна геологія: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010.– 122 с.
 • Інженерна геологія з основами гідрогеології: Конспект лекцій. /2-ге видання – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 168 с.
 • Інженерна геологія з основами гідрогеології: Лабораторний практикум. – Івано-Франківсь: ІФНТУНГ, 2010. – 81 с.
 • Інженерна геологія з основами гідрогеології: Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 65 с.
 • Геотектоніка: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 72 с.
 • Геолого-ознайомча практика: Методичні вказівки.– Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 23 с.