Середюк Марія Дмитрівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Телефон: 72-71-39
E-mail: seredjuk@nung.edu.ua

         Середюк М.Д.  народилася 7 травня 1949 року в м. Івано-Франківську в сім’ї службовців. У 1966  році вступила до Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту. В 1971 році закінчила  з відзнакою Івано-Франківський інститут нафти і газу, газонафтопромисловий факультет, спеціальність «Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз».   Була рекомендована в аспірантуру цього ж інституту. У 1974 році завершила навчання в аспірантурі зі захистом кандидатської дисертації в Уфимському нафтовому інституті.

         З 1975 року Середюк  М.Д. постійно працює на викладацькій роботі на кафедрі  транспорту  і зберігання нафти і газу спочатку на посаді асистента, пізніше - доцента, а з  1987 року - на  посаді завідувача кафедри. Зазначена кафедра, єдина такого профілю в Україні, під керівництвом Середюк М.Д. здійснює випуск спеціалістів та магістрів з спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосховища». Кафедра виконує також значну роботу з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для газонафтотранспортних підприємств України. За час своєї багаторічної  педагогічної діяльності Середюк М.Д. підготувала і прочитала студентам  більше десяти спеціальних дисциплін, що відіграють вирішальну роль у формуванні висококваліфікованих фахівців з питань проектування та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ. У 1996 р. Середюк М.Д. захистила докторську дисертацію, а в 1997 р. їй було присвоєно вчене звання професора. Академік Української нафтогазової академії   з 1997 р.

         Професор Середюк М.Д. автор понад 200 праць, серед яких монографія "Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів" , підручник «Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів», «Довідник з газопостачання населених пунктів України»,  6 навчальних посібників, російсько-український нафтогазопромисловий словник, 42 роботи методичного характеру, решту – наукові праці.

Напрям наукової роботи професора Середюк М.Д. – розробка наукових та методологічних основ проектування та експлуатації нафтопровідних та газопровідних систем складної конфігурації.  Результати  наукової роботи  Середюк М.Д. з оптимізації режимів роботи магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів, з створення  методик технологічних розрахунків трубопроводів при послідовному перекачуванні різносортних нафт і нафтопродуктів, з удосконалення технології трубопровідного транспорту високов'язких  нафт широко впроваджені  у виробництво, використовуються у проектних галузевих організаціях. Під керівництвом Середюк М.Д захищені шість кандидатських дисертацій. Середюк М.Д. активно займається науково-методичними проблемами вищої школи, розробкою та впровадженням кредитно-модульної технології вивчення навчальних фахових  дисциплін.

         Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня у 2007 році.