Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості” .

Основні праці

 

1. Ріба-Гринишин О. М. Міжмовна омонімія та проблеми перекладу термінів нафтогазової промисловості. / Ріба-Гринишин О. М.  // Наукові записки. Серія : Філологія. –– Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2016. –– Вип. 144. С. 215-218.

 

 

2. Ріба-Гринишин О.М. Лінгвістичні особливості формування терміносистеми газової промисловості / О. М. Ріба-Гринишин, Н. Гордійчук // Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 травня 2016 р. Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – С. 6 – 7. 

 

3. Ріба-Гринишин О.М. «Особливості дефініцій німецьких термінів нафтової промисловості»  Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 148 str. ISBN: 978-83-65608-36-9. - Режим доступу:

 

4. Ріба-Гринишин О.М. «Лінгвістичні особливості німецької термінології геодезії» у фаховому виданні «Науковий вісник Національного університету біоресурсів  і природокористування України». Серія: Філологічні науки. Вип. 263. – Ч 2. – С. 124-128.