Павлик Володимир Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Павлик Володимир Іванович 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

Основні праці

 

 

1. Павлик В. І. Екстралінгвальні чинники творення публіцистичного тексту: перекладацький аспект. / Павлик В. І. //  Наукові записки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Випуск 136. 2015- С. 101 -104. - Режим доступу:

 

2. Павлик В. І. Intertextuelle Ironie und Besonderheiten ihrer Übersetzung / Павлик В. І. // Ukrainische Germanistik und Kulturdialog. Thesenband. – Lwiw 2015. – S. 108 – 109.

 

 

 

3. Павлик В. І. Проблеми перекладу пародійної кінокомедії / Павлик В. І.  // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. Вип. 11-12, Ч. 2. С.123-125. 

 

 

4. Павлик В. І. Жанрові різновиди коментарю в німецькій пресі / В. І. Павлик //  Наукові записки. Серія: «Філологічні науки» – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Випуск 153. – С. 177–180.- Режим доступу:

 

5. Павлик В. І. Texte der Presse und Publizistic in Informationskriegen. / В. І. Павлик //  Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції: Асоціації українських германістів (29 вересня-30 вересня 2017 р.). _ Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 97-98 с.

 

 

 

6. Павлик В. І. Психологічні аспекти формування іншомовної компетентності майбутніх перекладачів / В. І. Павлик //  Нові концепції викладання у світі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року / Укл. С.М. Іванченко, О.В. Холоденко, К.М. Павлицька, О.Г. Смольнікова – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017 -157-159 с.