Мельник Оксана Михайлівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Мельник Оксана Михайлівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук, “Українська проза кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті сміхової традиції”.

 

Основні праці

 

 

1. Мельник О. М. Художня модель суспільства періоду незалежності: викривальне зображення дійсності в романі "Брухт" Павла Загребельного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 249-252. - Режим доступу:

 

 

2. Мельник О. М. Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного [Електронний ресурс] / О. М. Мельник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 212-215. - Режим доступу:

 

3. Венгринюк М. І. Функціональне навантаження засобів експресивності в науково-технічному тексті [Електронний ресурс] / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 61. - С. 29-32. - Режим доступу:

 

4. Мельник О. М. Сучасний літературний фейлетон: об’єкти художньої уваги та виражальні засоби  (на матеріалі «Літературної України» )  / Мельник О. М // Наукові записки. Серія: «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 53 – 2015.- С.156-159.  - Режим доступу:

 

5. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Комунікативно-прагматичний потенціал анотації як вторинного науково-технічного тексту / Венгринюк М. І., Мельник О. М.  // Наукові записки. Серія : Філологія. –– Острог : Вид-во Нац. у-ту «Острозька академія», 2015. –– Вип. 51. С. 42-44.  - Режим доступу:

 

6. Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б. Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту  /Венгринюк М. І., Мельник О. М., Манюх Н. Б.  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал № 4 (57), 2015. С.60-67.  - Режим доступу:

 

7. Мельник О. М. Освоєння іншомовних слів у сучасних українських художніх перекладах / О.М. Мельник // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Випуск 154. - Кропивницький: видавець Лисенко В. Ф., 2017. - С.359- 362.  

 

 

8. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Формування образу автора сучасного науково-технічного тексту / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Тези доповідей XVI наукової конференції з міжнародною участю. - Харків, 2017. - С.17-18. - Режим доступу:

 

9. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Іншомовна лексика в сучасному перекладознавчому аспекті  / М.І. Венгринюк, О. М. Мельник  // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми філології". - Чернівці, 2016. - С.144-147. - Режим доступу:

 

10. Венгринюк М. І. ,Мельник О. М. Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту / М.І. Венгринюк, О.М. Мельник // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2016. С. 65-71. - Режим доступу: