Малик Галина Дмитрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Малик Галина Дмитрівна Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат педагогічних наук, “Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця”.

Основні праці

 

1. Малик Г. Д. Аналітико-синтетична обробка науково-технічної інформації як компонент професійної діяльності.  / Малик Г. Д. // Міжнародна конференція «Формування науково-освітньої політики» 28 лютого 2015 року м. Київ. – С. 73-77.

 

2. Малик Г. Д. Поняттєве тло реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього перекладача [Електронний ресурс] / Г. Д. Малик // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 70-77. - Режим доступу: